almen voksenpædagogisk grunduddannelse
Andre uddannelser

Almen voksenpædagogisk grunduddannelse

På uddannelsen lærer du at undervise voksne. Det kan være inden for folkeoplysning eller i andre sammenhænge.

Fakta

Navn:
Almen voksenpædagogisk grunduddannelse
Andre betegnelser:
AVG; Alment voksenpædagogisk grundkursus
Type:
Andre uddannelser
Varighed:
120 timer
Adgangskrav:
Ingen formelle adgangskrav
Økonomi:
Deltagerbetaling på 7.500-22.000 kr.

Du får et bredt overblik over formidlerrollen og indgår i et samarbejde, når undervisningen skal gennemføres.

Uddannelsen henvender sig til ledere, instruktører og andre, som har en faglig baggrund, og som vil have pædagogiske forudsætninger for at undervise voksne. Du kan fx være på vej til en uddannelse som kørelærer eller førstehjælpsinstruktør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at undervise engageret og varieret med udgangspunkt i den voksnes forudsætninger, behov og livserfaringer.

Almen voksenpædagogisk grunduddannelse giver dig bl.a. forudsætninger for at:

  • Vælge indhold, metoder og undervisningsformer ud fra mål og rammer for undervisningen
  • Vurdere deltagerforudsætninger og den voksnes læreprocesser
  • Planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningen
  • Samarbejde om at planlægge og gennemføre undervisning
  • Vurdere og vælge lærer- og formidlerrolle

Undervisningen

Undervisningen foregår som studietimer eller projektarbejde. Uddannelsen kan tilbydes som et samlet forløb over 5 uger eller som enkeltstående kurser, du kan følge i den rækkefølge, der passer dig. Du kan følge dag-, aften- eller weekendundervisning alt efter kursussted.

Eksamen

Du får kursusbevis, når du har gennemført uddannelsen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes mange steder rundt om i landet, men der findes ikke en samlet oversigt over uddannelsessteder.

Find almen voksenpædagogisk grunduddannelse hos fx:

  • Voksenpædagogiske centre
  • Professionshøjskoler
  • Oplysningsforbund
  • Daghøjskoler m.fl.

Adgang til kørelæreruddannelsen

Du kan anvende almen voksenpædagogisk grunduddannelse (AVG) til at blive optaget på kørelæreruddannelsen. Det kræver dog, at du afslutter AVG med en eksamen.

Få flere oplysninger om lokale muligheder hos en køreskole, der uddanner kørelærere.

Se uddannelsen til kørelærer.

Adgang til førstehælpsinstruktøruddannelsen

Du kan anvende almen voksenpædagogisk grunduddannelse (AVG) til at blive optaget på uddannelsen til førstehjælpsinstruktør. 

Få flere oplysninger hos beredskaberne, Røde kors og andre organisationer, der tilbyder uddannelsen til førstehjælpsinstruktør.

Varighed

Det samlede forløb varer normalt ca. 120 timer og kan være forskelligt tilrettelagt. Det kan fx være undervisning på fuld tid over 5 uger eller på deltid over en længere periode.

Optagelse og adgang

Der er ingen formelle adgangskrav.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Uddannelsen koster fra 7.500 kr. til 22.000 kr.

Der er ikke nogen tilskudsmuligheder.

Fremtidsmuligheder

Med en voksenpædagogisk grunduddannelse kan du uddanne dig som voksenunderviser.

Læs mere om uddannelsen voksenunderviser

Få mere at vide

Uddannelsen udbydes mange steder rundt om i landet. Der findes ikke en samlet oversigt over uddannelsessteder.