voksenunderviser-uddannelsen
Andre uddannelser

Voksenunderviser

På uddannelsen kommer du omkring alle aspekterne ved at undervise voksne gennem emner som bl.a. didaktik og psykologi.

Fakta

Navn:
Voksenunderviser
Varighed:
2-3 år på deltid, 1 år på heltid, 1 1/2-2 år som fjernundervisning
Adgangskrav:
Voksenpædagogisk grundkursus eller praktisk undervisningserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for SVU

Du får indsigt i voksenpædagogisk praksis og teori og indblik i den ramme, voksenundervisningen udspiller sig i, ved at lære om uddannelsespolitik og sociologi.

Uddannelsen henvender sig til dig, der har kendskab til voksenuddannelsesområdet eller erfaring inden for undervisning, vejledning og formidling og gerne vil gå i dybden med teori og metode bag voksenundervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Voksenunderviser giver teoretisk og praktisk indsigt i voksenpædagogik.

Uddannelsen består af to dele:

  • Første del omfatter almen voksenpædagogik, voksenpsykologi og uddannelsessystemet for voksne
  • På anden del skal du vælge et emne, som du fordyber dig i. Det kan være en bestemt uddannelse for voksne eller en særlig problemstilling inden for voksenpædagogik

På uddannelsen arbejdes der med udgangspunkt i deltagernes erfaringer med temaer, problemstillinger og handlemuligheder inden for en række fagområder.

Undervisningen bygger på deltagernes erfaringer og interesser for voksenpædagogik.

Det enkelte uddannelsessted fastlægger det nærmere indhold af undervisningen inden for rammerne for uddannelsen.

Undervisning

Undervisningen tilrettelægges ofte tværfagligt og temaorienteret, hvor de enkelte fagområder er integreret. Uddannelsen består af teori, praktik, vejledning og selvstudie.

I undervisningen indgår en række obligatoriske opgaver på 1. del. Du afslutter uddannelsen på 2. del med en større opgave inden for det emne, du har valgt.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes på nogle professionshøjskoler.

Eksamen

Du afslutter både 1. og 2. del med bedømmelse, hvor der medvirker ekstern censor. Du får både på 1. og 2. del bestået/ikke bestået. Projekterne indgår i bedømmelsen. Der udstedes eksamensbevis, hvis begge dele af uddannelsen er bestået.

Værd at vide

Professionshøjskolerne kan udbyde enkelte moduler fra uddannelsen.

Fagoversigt

Uddannelsen omfatter fem studieområder:

Pædagogik og didaktik

Fx pædagogiske teorier og retninger, læringsmiljøer, didaktik, undervisningsdifferentiering, evalueringsformer og it i voksenuddannelser.

Psykologi

Fx voksnes livsaldre og udvikling, læreprocesser og modstand, lærer- og elevroller, gruppearbejde og gruppestyring og desuden vejledning af voksne.

Sociologi

Fx organisationsformer og kultur, voksenuddannelsespolitik, kvalifikation og kompetence, deltagernes vilkår og livsformer, internationalisering, it og omstilling af uddannelser.

Forsøgs- og udviklingsarbejde

Fx kollegial supervision, erfaringsopsamling og afrapportering, projektledelse, dataindsamling og observation.

Praktik (otte uger)

Du beskriver, analyserer, vurderer og gennemfører voksenpædagogisk virksomhed i samarbejde med praktiksted og vejleder.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og kan tilrettelægges på deltid over normalt 2-3 år, på heltid over 1 år, og som fjernundervisning over 1 1/2-2 år.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

  • Kompetence af faglig eller erhvervsmæssig art, som kan bruges inden for voksenpædagogisk virksomhed
  • Kendskab til voksenuddannelsesområdet eller erfaring inden for undervisning, vejledning og formidling.

Uddannelsesstederne fastsætter selv de nærmere optagelsesregler.

Uddannelsen starter normalt to gange om året.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling - se uddannelsesstedets hjemmeside.

SVU

Du kan eventuelt søge SVU til undervisningen, hvis du opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som heltidsundervisning.

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at undervise voksne i forskellige sammenhænge, afhængigt af din øvrige uddannelsesbaggrund.