Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning

Uddannelsen kvalificerer dig til at tilrettelægge og afholde undervisning på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling. Typisk 8-10.000 pr. modul. SVU under visse forudsætninger

Du får en grundlæggende forståelse for kulturelle faktorers betydning for deltagernes læring, og du lærer at udvikle undervisning, der tager udgangspunkt i deltagernes forudsætninger.

Uddannelsen henvender sig til dig som ønsker at udvikle dine kompetencer som underviser. Du er fx underviser på ungdoms- eller aftenskole, på en produktionsskole eller er mentor for elever i en virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning kvalificerer dig til at undervise og få fokus på, hvordan læring og udvikling kan understøttes. Målet med uddannelsen er, at du på et fagligt og metodisk grundlag bliver i stand til at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger. Du lærer med andre ord at gøre noget ved de udfordringer, du møder som underviser.

Undervisningen kvalificerer dig til:

 • at tilrettelægge undervisning så deltagerne kan lære og udvikle sig
 • at variere og tilpasse undervisningsmetoder til forskellige målgrupper
 • at iagttage, vurdere og ændre egen underviserpraksis
 • at beskrive og drøfte praktisk undervisning med såvel deltagere som kolleger
 • at samarbejde med andre om udvikling af undervisning.

Uddannelsen er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler samt to valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Fagoversigt

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler samt to valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. De valgfrie moduler svarer til 20 ECTS. Du har mulighed for at vælge moduler fra et andet fagområde, dog højst 15 ECTS-point. 

Obligatoriske moduler

Didaktik og undervisningsmetode (10 ECTS)
Du lærer hvordan du kan bruge pædagogiske og didaktiske teorier og metoder i planlægningen af din undervisning, og du arbejder med:

 • Pædagogiske og didaktiske teorier og begreber
 • Undervisningsplanlægning og undervisningsmetodik
 • Design af lære- og undervisningsmiljøer
 • IT og medier i undervisning
 • Kommunikationsteori og kommunikationsøvelser

 

Underviserrollen (10 ECTS)
Du arbejder med at udvikle din egen underviserrolle, og arbejder med:

 • Forandringsprocesser i det moderne samfund
 • Modernisering og kulturel udvikling
 • Teamsamarbejde og teamlæring
 • Teorier om kompetencebegrebet
 • Begreber om lærerrollen i henholdsvis undervisnings- og vejledningssituationer

 

Læring og deltagerforudsætninger (10 ECTS)
Du lærer om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for deltageres læring og motivation. I undervisningen indgår følgende emner:

 • Unges og voksnes kultur- og livsverden, herunder forskellige holdninger til uddannelse og arbejde
 • Unges og voksnes psykologi og livsudvikling
 • Nyere læreprocesteori
 • Kognitionspsykologi – viden om hukommelse og problemløsning

 

Valgfri moduler

Voksenliv og læring (10 ECTS)
Du arbejder med udvikling af egen underviserrolle i forhold til voksnes læring, og du lærer om emner som:

 • Livslang læring og realkompetencevurdering.
 • Læringsrum, hverdagslæring, skole- og uddannelseslæring, læring i arbejdslivet og netbaseret læring
 • Voksenpædagogiske teorier
 • Kompetenceudvikling og design af kompetenceudviklingsmiljøer
 • Elektroniske medier i en undervisnings- og læringssammenhæng

 

Ungdomsliv og læring (10 ECTS)
Du får viden om unges valg og fravalg af uddannelse, og om hvordan du kan tilrettelægge og udføre undervisning for unge med forskellige behov og læringsforudsætninger. 

 • Ungdomsliv, socialisering og identitetsudvikling i det moderne samfund
 • Anerkendende pædagogik, inklusion og den rummelige skole
 • IT og medier der understøtter unges læring
 • Tværkulturel pædagogik. Fastholdelse i en pædagogisk sammenhæng

 

Uddannelses- og karrierevejledning (10 ECTS)
Du får viden om uddannelses- og karrierevejledning i forskellige kontekster og i forhold til forskellige målgrupper. Du arbejder med emner som:

 • Vejlednings- og karrierevalgsteori
 • Metoder i vejledningsarbejdet
 • Etiske principper for vejledning og vejledere
 • Kommunikationsteori og metode
 • Livslang læring og kompetencebegreber
 • Uddannelsessystemets indretning og funktionsmåde

 

Pædagogisk udvikling (10 ECTS)
Du får viden om projektudvikling, pædagogiske udviklingsprocesser og de organisatoriske rammers betydning for pædagogisk udvikling. Du arbejder med:

 • Undersøgelsesmetoder og designs
 • Begreber om uddannelsesinstitutioner og læringsmiljøer som organisation og kultur
 • Projektudvikling og projektledelse
 • Udviklings- og forandringsmodeller

 

Afgangsprojekt (10 ECTS)
Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Du skal udarbejde et skriftligt afgangsprojekt over et selvvalgt emne og problemstilling. Emnet skal knytte sig til uddannelsens indhold som helhed og inddrage teorier og metoder, som du har arbejdet med i uddannelsens øvrige moduler.

 

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Et modul koster typisk 8-10.000 kr. pr. modul. 

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for undervisning og vejledning.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
3. december 2020
8. januar 2021
Voksenliv og læring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
14. december 2020
29. januar 2021
Læring- og deltagerforudsætninger Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
4. januar 2021
12. februar 2021
Uddannelses- og karrierevejledning Dagundervisning 6000 Kolding
*
9. januar 2021
20. februar 2021
AVG - online Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
9. januar 2021
26. februar 2021
Didaktik og undervisningsmetode Weekendundervisning 8200 Aarhus N
*
13. januar 2021
21. april 2021
Uddannelses- og karrierevejledning, målrettet opkv Dagundervisning 6000 Kolding
*
23. januar 2021
6. marts 2021
AVG - online Fjernundervisning 5200 Odense V
*
28. januar 2021
9. marts 2021
Didaktik og undervisningsmetode F21 Dagundervisning 7000 Fredericia
*
9. februar 2021
19. maj 2021
AVG for FGU Dagundervisning 6000 Kolding
*
15. februar 2021
26. marts 2021
AVG blended learning Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. marts 2021
16. juni 2021
Underviserrollen Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
16. maj 2021
Læring og deltagerforudsætninger Dagundervisning 6100 Haderslev
*
8. april 2021
18. maj 2021
Didaktik og undervisningsmetode F21-2 Dagundervisning 7000 Fredericia
*
17. maj 2021
25. juni 2021
Afgangsprojekt Ungdoms- og voksenundervisning Dagundervisning 6000 Kolding
*
17. maj 2021
27. juni 2021
Ungdomsliv og læring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2021
2. oktober 2021
AVG - online Fjernundervisning 5200 Odense V
*
22. august 2021
3. oktober 2021
AVG - online Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
30. august 2021
8. oktober 2021
Uddannelse og karrievejledning Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. september 2021
16. oktober 2021
AVG blended learning Dagundervisning 6100 Haderslev
*
14. september 2021
8. december 2021
AVG for FGU Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. oktober 2021
5. december 2021
Underviserollen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. oktober 2021
4. december 2021
AVG - online Fjernundervisning 5200 Odense V

Uddannelser der ligner