Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning

Uddannelsen kvalificerer dig til at undervise unge og voksne på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får en grundlæggende forståelse for kulturelle faktorers betydning for deltagernes læring, og du lærer at tilrettelægge undervisning, der tager udgangspunkt i deltagernes forudsætninger.

Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker at udvikle dine kompetencer som underviser. Du er fx underviser på en ungdomsskole, aftenskole eller FGU-skole, eller du kan være mentor for elever i en virksomhed.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Målet med uddannelsen er, at du på et fagligt og metodisk grundlag bliver i stand til at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger. Du lærer med andre ord at gøre noget ved de udfordringer, du møder som underviser.

På uddannelsen arbejder du med at udvikle undervisning, der tager udgangspunkt i deltagernes forudsætninger, fx lærer du at tilrettelægge undervisning for tosprogede unge.

Undervisningen kvalificerer dig til at:

 • tilrettelægge undervisning så deltagerne kan lære og udvikle sig
 • variere og tilpasse undervisningsmetoder til forskellige målgrupper
 • iagttage, vurdere og ændre egen underviserpraksis
 • beskrive og drøfte praktisk undervisning med deltagere som kolleger
 • samarbejde med andre om udvikling af undervisning.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 3 obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • 2 valgfrie moduler (20 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Læs mere om en fleksibel akademiuddannelse

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Didaktik og undervisningsmetode (10 ECTS)
 • Underviserrollen (10 ECTS)
 • Læring og deltagerforudsætninger (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Voksenliv og læring (10 ECTS)
 • Ungdomsliv og læring (10 ECTS)
 • Uddannelses- og karrierevejledning (10 ECTS)
 • Pædagogisk udvikling (10 ECTS)
 • Digitale teknologier og digital didaktik i ungdoms- og voksenundervisningen (10 ECTS)

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS. Heraf højst 15 ECTS fra et andet fagområde. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Afgangsprojekt

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS, hvor du udarbejder et skriftligt afgangsprojekt over et selvvalgt emne og problemstilling. Emnet skal knytte sig til uddannelsens indhold som helhed og inddrage teorier og metoder, som du har arbejdet med i uddannelsens øvrige moduler.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for:

Undervisning og vejledning

Uddannelser der ligner