Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning

Uddannelsen kvalificerer dig til at undervise unge og voksne på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling. Typisk 8-10.000 pr. modul. SVU under visse forudsætninger

Du får en grundlæggende forståelse for kulturelle faktorers betydning for deltagernes læring, og du lærer at tilrettelægge undervisning, der tager udgangspunkt i deltagernes forudsætninger.

Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker at udvikle dine kompetencer som underviser. Du er fx underviser på en ungdomsskole, aftenskole eller FGU-skole, eller du kan være mentor for elever i en virksomhed.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Målet med uddannelsen er, at du på et fagligt og metodisk grundlag bliver i stand til at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger. Du lærer med andre ord at gøre noget ved de udfordringer, du møder som underviser.

På uddannelsen arbejder du med at udvikle undervisning, der tager udgangspunkt i deltagernes forudsætninger, fx lærer du at tilrettelægge undervisning for tosprogede unge.

Undervisningen kvalificerer dig til at:

 • tilrettelægge undervisning så deltagerne kan lære og udvikle sig
 • variere og tilpasse undervisningsmetoder til forskellige målgrupper
 • iagttage, vurdere og ændre egen underviserpraksis
 • beskrive og drøfte praktisk undervisning med deltagere som kolleger
 • samarbejde med andre om udvikling af undervisning.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • tre obligatoriske moduler
 • to valgfrie moduler
 • et afgangsprojekt

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. 

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:


Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Uddannelsens obligatoriske moduler:

 • Didaktik og undervisningsmetode (10 ECTS)
 • Underviserrollen (10 ECTS)
 • Læring og deltagerforudsætninger (10 ECTS)

Valgfri moduler

Uddannelsens valgfri moduler:

 • Voksenliv og læring (10 ECTS)
 • Ungdomsliv og læring (10 ECTS)
 • Uddannelses- og karrierevejledning (10 ECTS)
 • Pædagogisk udvikling (10 ECTS)

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS. Heraf højst 15 ECTS fra et andet fagområde. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Afgangsprojekt

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS, hvor du udarbejder et skriftligt afgangsprojekt over et selvvalgt emne og problemstilling. Emnet skal knytte sig til uddannelsens indhold som helhed og inddrage teorier og metoder, som du har arbejdet med i uddannelsens øvrige moduler.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Et modul koster typisk 8-10.000 kr. pr. modul. 

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for undervisning og vejledning.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Uddannelser der ligner