Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning
Kursus

Didaktik og undervisningsmetode (akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning)

På modulet lærer du at anvende pædagogiske og didaktiske metoder i din undervisning.

Fakta

Navn:
Didaktik og undervisningsmetode (akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du arbejder også med, hvordan du kan udvikle din undervisning på baggrund af feedback og evaluering. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet er der fokus på, at du kan håndtere praksisnære problemstillinger i undervisningen.

Du lærer bl.a. at planlægge, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb, der passer til din målgruppe og din funktion som underviser.

Desuden lærer du om roller og kommunikation i din undervisningspraksis.

Modulet henvender sig til personer, der vil være bedre til at undervise. Du kan fx:

  • arbejde med formidling i det offentlige eller private
  • have ansvar for sidemandsoplæring
  • have brug for pædagogiske kompetencer til en uddannelse som kørelærer eller førstehjælpsinstruktør

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse