Lastbilchauffør kører lastbil
Job

Lastbilchauffør

Mange chauffører kører lastbil eller varevogn for vognmænd, speditionsfirmaer osv.

Fakta

Arbejdssteder:
Vognmandsfirmaer, Speditionsfirmaer, Fragtmandsforretninger
Stillingsbetegnelser:
Eksportchauffør, Tankbilchauffør, Fragtmand, Lastbilchauffør, Varevognschauffør, Langturschauffør, Varevognschauffør, Kurér

De læsser selv godset, arbejder med fragtpapirer og køresedler, og de er selv ansvarlig for bilens sikkerhed. Når man arbejder som godschauffør, kører man lastbil for vognmænd, fragtmænd og andre transportfirmaer.

Chaufføren har den direkte kontakt med både afsendere og modtagere af godset.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af lastbilchauffør
Trucker - Mange godschauffører lever deres halve liv i lastbilen.

Din arbejdsdag begynder typisk med, at du tjekker bremsesystem, dæk og dæktryk, olie, lys osv. på lastvognen eller varebilen.

Inden du kører, skal du sætte en ny diagramskive med dit navn og andre data i bilens fartskriver eller indtaste dine data, hvis fartskriveren er digital. Fartskriveren registrerer antal kilometer og kørselstidspunkter m.m. Data fra fartskriveren skal regelmæssigt afleveres til arbejdsgiveren.

Nogle chauffører kører som fragtmand med enkelte stykker gods til virksomheder eller private kunder. Andre chauffører bringer fx fødevarer fra grosistvirksomheder og lagre til butikker og supermarkeder.

En del virksomheder i industrien, der fremstiller varer, har chauffører ansat til udbringning af varerne.

Som chauffør har du som regel en plan for dagens kørselsopgaver. Skal du køre gods til flere modtagere, skal godset stuves i en rækkefølge, der svarer til ruten. Noget gods skal typisk afhentes i en godsterminal og køres derfra til en eller flere kunder.

Både ved afhentning og aflevering skal du ordne en del papirer som viser, at transporten er gennemført.

Godset kan være mange forskellige ting. Det kan være massegods som træ, korn, foderstoffer, kalk, sten, asfalt, cement og andre bygningsmaterialer, og det kan dreje sig om levende dyr som fx grise. Det kan også være store maskiner.

Nogle godstyper skal løftes af og på lastbilen med kran, som du betjener. Hvis du arbejder med denne godstype, skal du have krancertifikat.

I løbet af arbejdsdagen er man i løbende kontakt med kunder og arbejdsgiver via mobiltelefon.

Nogle chauffører arbejder som kurér. Kurértransport er varekørsel over kortere afstande. Kuréren får opkald over radio eller mobiltelefon og modtager ordrer om kørsel med mindre partier varer fra et sted til et andet.

Kurérchauffører kan også køre med levering af pakker, se mere i Postarbejder.

Langturschauffører kører med store lastbiler med anhænger over store afstande, typisk rundt i det meste af Europa. Disse ture foregår efter en stram køreplan. Godset, som er medbragt fra Danmark, skal afleveres hos en eller flere modtagere, og inden turen tilbage skal lastbilen fyldes op med varer, som skal til Danmark.

En tur sydpå kan vare op til en uge. Under kørslen er der tvungne pauser. Somme tider er der to chauffører på lange ture, så den ene kan køre, mens den anden sover.

Moderne langturslastbiler er indrettet, så de har en høj grad af komfort og kommunikation. Der er normalt soverum til begge chauffører, tv, køkkenfaciliteter samt mobiltelefon, GPS-navigation, fax og evt. pc til vognmandsforretningens intranet.

Chaufførerne skal kende til de forskellige regler for godstransport, farligt gods og lastregler, og de skal kunne håndtere fragtbreve og toldpapirer osv. Langturschauffører skal kunne sprog og være i stand til at klare mindre reparationer på lastbilen. Og de skal have det godt med at være alene i mange timer ad gangen.

Gode regne-, skrive- og læsefærdigheder er en forudsætning for at kunne behandle transportpapirer. Nogle steder kræver man, at chaufføren har pc-kendskab samt en ren straffeattest.

En kørselsleder eller kørselsdisponent arbejder med planlægning af transporterne og anden drift i et transportfirma. Du er leder for chaufførerne og forhandler med dem om arbejdets tilrettelæggelse.

Arbejdsplads

Godschauffører arbejder typisk hos en vognmand, i et speditionsfirma, en handelsvirksomhed eller i en fragtmandsforretning. Se mere om Fragtvognmænd og rørtransport.

Desuden har mange virksomheder inden for Handel og Industri ansat chauffører til transportopgaver.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Varevognschaufførarbejde24.824 kr.--
Salgschauffør - varevogn25.138 kr.--
Lastbilchauffører, Fragtmand30.145 kr.--
Eksportchauffør30.179 kr.--
Engroschauffør - lastbil31.876 kr.--
Lastbilchauffør - renovation30.151 kr.--
Lastbilchauffør - flytteopgaver28.497 kr.--
Lastbilchauffør - farligt gods32.231 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er gode muligheder for at få job for folk, der har en erhvervsuddannelse som chauffør, eller som har gennemført en AMU-uddannelse.

Chauffører kan nedsætte sig som vognmænd. Man skal have en særlig tilladelse, som fås hos Trafikstyrelsen.

Mere uddannelse

Der findes AMU-kurser inden for Transporterhvervene, bl.a.  Vejgodstransport.

Få mere at vide

Dansk Transport og Logistik
www.dtl.eu

3F - Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.