job og arbejdsmarkedet i Danmark

Maskinførerarbejde

I en lang række brancher arbejdes med maskiner til jordarbejde, bygningsarbejde, transport mv.

Arbejdet med at føre en selvkørende maskine eller kran kræver en speciel uddannelse. Maskinførere er derfor specialister i at føre en eller flere af disse specialmaskiner.

Virksomheder, der bruger sådanne maskiner og nogle til at føre dem, findes i en lang række brancher inden for bygge og anlæg, ejendomsservice, hele forsyningssektoren, en lang række industrier samt landbrug og skovbrug.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.