Kvinde fører traktor
Job

Maskinfører (job)

Som maskinfører fører du de maskiner, der bruges på byggepladser, i anlægsarbejde og i landbruget.

Fakta

Arbejdssteder:
Entreprenørfirmaer, Landbrug, Maskinstationer, Grusgrave, Kraftværker, Skovbrug, Anlægsgartnerier, Planteskoler, Kommunale forvaltninger
Stillingsbetegnelser:
Maskinfører, Asfaltmaskinfører, Dozerfører, Entreprenørmaskinfører, Jordbrugsmaskinfører, Gravemaskinfører

Maskinføreren betjener gravemaskiner og andre entreprenørmaskiner, mens jordbrugsmaskinføreren arbejder med landbrugs- og skovmaskiner.

Opgaverne spænder lige fra at grave ud til fjernvarme eller nyt byggeri til at høste en mark.

Som maskinfører eller jordbrugsmaskinfører kan du bl.a. arbejde i entreprenørfirmaer, på maskinstationer, i kommunale forvaltninger samt i landbrug og gartneri.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som maskinfører har du en generel viden om entreprenørmaskiner, men er ofte specialist i en eller flere typer maskiner.

Du har et indgående kendskab til styring og betjening af maskinen men også til den specifikke opgave, som du skal løse. Det kan fx være en svær graveopgave, hvor din særlige viden om graveteknik sikrer, at der graves præcist og ikke opstår brud på kabler el.lign.

Du er ofte en del af et større projekt og planlægger og koordinerer dine opgaver med andre.

Bygge- og anlægsopgaver

Som maskinfører er det dig, der klargør jorden til et nyt byggeri eller vejanlæg. Du graver også ud til fibernet, el, fjernvarme og kloak. Når byens fortove, pladser og parker skal renoveres, er der også brug for maskinføreren.

Landbrug og skovbrug

Jordbrugsmaskinføreren arbejder i marken og skoven og betjener maskiner til dyrkning, høst og træfældning.

Vedligehold af maskiner

En del af dit job er at vedligeholde maskinen og lave mindre reparationer.

Arbejdsopgaver

En maskinfører eller jordbrugsmaskinfører udfører mange forskellige typer opgaver. Opgaverne afhænger af, hvilke maskiner du fører, og hvilken branche du arbejder i. Nogle typiske arbejdsopgaver er at:

 • Klargøre en grund til nybyggeri og vejanlæg: Du graver ud, flytter jord, gør grunden plan, læsser og sorterer materiale. Du bruger gravemaskine, gummiged, bulldozer, minidumper, grab mv.
 • Grave ud til og nedlægge kabler og rør, bl.a. fjernvarme, el, kloakrør mv.
 • Renovere og anlægge fortove, pladser og parker: Du bryder op, graver ud og lægger belægning (grus, fliser, granit.)
 • Rive bygninger ned
 • Fælde træer og flytte og sortere træet: Du bruger bl.a. skovningsmaskine.
 • Udføre mark- og jordarbejde med traktor og jord- og landbrugsmaskiner: Du arbejder med dyrkning og høst.
 • Vintertjeneste: Du rydder sne, gruser og salter veje om vinteren.

Karriereveje

Som maskinfører kan du specialisere dig inden for forskellige områder:

 • Entreprenørområdet: Du arbejder på byggepladser og med anlægsopgaver.
 • Nedrivning: Du arbejder med nedrivningsopgaver.
 • Asfaltområdet: Du betjener tromler, asfaltmaskiner og maskiner til jordarbejde.
 • I en kommunal forvaltning: Du vedligeholder by- og landområder i kommunen.
 • Landbrug, skovbrug eller gartneri. Du er typisk uddannet jordbrugsmaskinfører.

Arbejdssteder

Nogle typiske arbejdssteder for maskinførere er:

 • Bygge- og anlægspladser ol.: Du er fx ansat i en entreprenør- eller anlægsvirksomhed.
 • Nedrivningspladser: Du er fx ansat i en nedrivningsvirksomhed.
 • Kommunale forvaltninger (fx Vej og Park, Teknik og Miljø ol.)
 • Maskinstationer (virksomheder, der udfører maskinelt arbejde i landbruget)
 • Skovbrug
 • Anlægsgartnerier og planteskole
 • Grusgrave

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Maskinstationsarbejder, Traktorfører29.043 kr.--
Entreprenørmaskinførerarbejde30.166 kr.--
Entreprenørværkfører32.110 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede maskinførere, der er ansat i stillinger med andre titler.

Uddannelsesveje

Maskinfører er en brancheuddannelse, som tager 2 år.

Her kan du læse om maskinføreruddannelsen.

Andre veje

Jordbrugsmaskinfører er et speciale på landbrugsuddannelsen og tager godt 4 år.

Her kan du læse om landbrugsuddannelsen

Mere uddannelse

Som jordbrugsmaskinfører, har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Med landbrugsuddannelsen har du adgang til flere videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet. Har du taget eux, skal du markerer det.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Voksen- og efteruddannelse

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

AMU-kurser

Du kan som maskinfører eller jordbrugsmaskinfører tage AMU-kurser inden for dit område: Se en oversigt over AMU-kurser inden for bygge/anlæg og industri samt AMU-kurser inden for Vintertjeneste.

Få mere at vide

Her kan du lære mere om jobbet:

Se en video om jobbet som maskinfører.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.