Foto af Vejasfaltør
Job

Vejasfaltør

Når du arbejder som vejasfaltør, er du med til at lægge asfalt på gader og veje.

Fakta

Arbejdssteder:
Kommunernes vejafdelinger, Asfaltfabrikker, Entreprenører
Stillingsbetegnelser:
Vejasfaltør, Asfaltarbejder

Der findes asfalttyper til mange forskellige formål, afhængigt af vejbelastning osv. Du skal vide, hvilken asfalt der skal bruges, og hvordan de enkelte asfalttyper skal behandles.

Der kan forekomme nat- og weekendarbejde i forbindelse med asfaltering af stærkt befærdede strækninger. Arbejdet er sæsonbetonet. Det kan ikke udføres i dårligt vejr, og det ligger ofte stille om vinteren. Man skal være i god fysisk form.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af vejasfaltør
Varm arbejdsplads - Vejasfaltøren kontrollerer arbejdet med udlægningsmaskinen.

Vejasfaltører arbejder normalt sammen i hold, som man kalder sjak, på 2-8 personer. En formand leder holdet, og ham kalder man en udlægningsformand.

De varme asfaltmaterialer bliver hentet på asfaltfabrikkerne af vognmandsfirmaer, og de bliver kørt i lastbiler ud til de veje, som skal asfalteres.

Først fejer vejasfaltørerne arealet og gør det klæbrigt. Det gør man med særlige maskiner. Man bruger også maskiner til at udlægge asfaltmaterialerne, og belægningen trykkes sammen med tromler. Det er en stor del af arbejdet at gøre maskinerne rene. Hvis der kun er huller i vejbelægningen, udfører man reparationen manuelt.

Støv, varme og trafikstøj under arbejdet, dampe fra varm asfalt og omgangen med store og tunge maskiner kan give anledning til arbejdsmiljøproblemer.

Alle i arbejdssjakket skal være opmærksomme på, at sikkerhedskravene bliver overholdt. Vejdirektoratet stiller krav om sikkerhedskurser. Det kan afhængigt af arbejdsfunktion være AMU-kurset Vejen som arbejdsplads eller VEJ-EU’s kurser i sikkerhed ved vejarbejder.

Som uddannet vejasfaltør arbejder du sammen med specialarbejdere. De kaldes for asfaltarbejdere.

Arbejdsplads

Vejasfaltører er ansat i kommunernes vejafdelinger, på asfaltfabrikker og hos Anlægsentreprenører.

Når man er fastansat kan arbejdsområdet også omfatte andet vejarbejde, som fx gadefejning, reparationsarbejde og snerydning.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Asfaltarbejder32.264 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er forholdsvis gode muligheder for at få arbejde som vejasfaltør. Man har ofte overarbejde i sæsonen om sommeren. Det afspadserer man om vinteren.

Mere uddannelse

Man kan følge asfaltbranchens uddannelse Vejasfaltør.

AMU-kurser for vejasfaltører findes inden for området Bygge/anlæg og industri.

AMU-kurser i snerydning og glatførebekæmpelse findes inden for området Vintertjeneste.

Der er også kurser for arbejdsledere (formænd og holdledere) i bygge- og anlægsbranchen, fx inden for Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg

Få mere at vide

Asfaltindustrien
www.asfaltindustrien.dk

Dansk Byggeri
www.danskbyggeri.dk

3F - Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Mulige uddannelser

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.