Vejasfaltør
Brancheuddannelse

Vejasfaltør

På uddannelsen til vejasfaltør lærer du at lægge asfalt på veje, pladser og andre steder, hvor der er brug for en robust belægning.

Fakta

Type:
Brancheuddannelse - AMU-kontraktuddannelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Kontrakt med en virksomhed. Du skal være fyldt 18 år og have kørekort
Økonomi:
Løn under uddannelse; deltagerbetaling og VEU-godtgørelse under kursusophold

Du får erfaring med branchens maskiner og viden om brugen af forskellige typer asfalt. Endelig lærer du alt om sikkerhed for medarbejdere, der har vejen som arbejdsplads.

Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte. Du kan have erfaring med vej- og anlægsarbejde, men det er ikke et krav.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som vejasfaltør er du med til at etablere og vedligeholde vejnettet i Danmark. Du arbejder typisk i et asfaltfirma, hos en entreprenør eller en kommune.

Du udfører belægninger og reparationer på motorveje, landeveje og kommunernes vej- og stisystem, men fx også på parkeringspladser, industriarealer og lufthavnes landingsbaner.

På uddannelsen lærer du at betjene maskinerne og samarbejde i teams om alle faser i processen med at udlægge asfalten.

Du fræser gammel asfalt op, fejer, sprøjter klæbemiddel, udlægger asfalt, komprimerer den og udfører finish omkring dæksler og afløb.

Du lærer desuden at betjene måleudstyr til at kontrollere, om det færdige arbejde overholder en række fastlagte standarder for kvalitet.

Generelle færdigheder

Ud over viden om asfalt får du generelle færdigheder, fx i at anvende arbejdstegninger og foretage opmålinger og beregninger.

Indhold

Du arbejder bl.a. med

  • Produktion af vejasfalt
  • Sundhed, arbejdsmiljø og samarbejde
  • Udlægning af bære- og slidlag
  • Komprimering og nivellering
  • Fræsning og lapning

Desuden tager du certifikat på, at du kan efterleve de krav om sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder.

Opbygning

Vejasfaltør er en brancheuddannelse, der består af både en praktisk og en teoretisk del.

Uddannelsen veksler mellem arbejde i en virksomhed og AMU-kurser. Samlet foregår ca. 25 pct. af tiden (godt 24 uger) på skole - resten af tiden tilbringer du i virksomheden.

Uddannelsessted

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på:

  • Byggetek Ulfborg Kjærgaard i Ulfborg ved Holstebro. Skolen er en del af Mercantec.

Eksamen

De enkelte fag afsluttes med en prøve. Kursister, der har uddannelsesaftale med en virksomhed og gennemfører uddannelsen, opnår branchens uddannelsesbevis.

Varighed

Uddannelsen varer 2 år og veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed.

Skoleopholdene varer sammenlagt ca. 24 uger.

Har du gennemført nogle af AMU-kurserne, som indgår i uddannelsen, og/eller har du erfaring fra branchen, kan du blive vejasfaltør på kortere tid.

Hvis du har flere års arbejdserfaring i asfaltbranchen, kan du måske blive vejasfaltør gennem meritordningen, som betyder, at du på baggrund af dit praktiske arbejde kan gå op til den afsluttende prøve på vejasfaltøruddannelsen. Tal med skolen om dine muligheder.

Læs om meritordningen på asfaltkurser.dk.

Optagelse og adgang

For at begynde på uddannelsen skal du være over 18 år og have en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed.

Du skal desuden have kørekort til traktor eller personbil.

Økonomi

Løn under uddannelse

Du indgår kontrakt med en virksomhed og aflønnes som ansat medarbejder.

Deltagerbetaling

AMU-kurserne koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. Se Økonomi under AMU.

VEU-godtgørelse

Under dit kursusophold kan virksomheden søge VEU-godtgørelse, hvis betingelserne er opfyldt.

Læs om VEU-godtgørelse.

Mulige job