Maskinfører
Brancheuddannelse

Maskinfører

På uddannelsen til maskinfører lærer du at betjene entreprenørmaskiner til at klargøre byggegrunde og anlægge veje.

Fakta

Navn:
Maskinfører
Type:
Brancheuddannelse - AMU-kontraktuddannelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Kontrakt med en virksomhed
Økonomi:
Løn under uddannelse; deltagerbetaling og VEU-godtgørelse under kursusophold

Du får viden om maskiner, udstyr og ny teknologi, men også erfaring med at planlægge bygge- og anlægsprojekter. Fx indblik i økonomi og beregning af tid, materialer mv.

Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte. Du kan have erfaring fra byggebranchen, men det er ikke et krav.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som maskinfører er du med til at forberede grunden til nybyggeri og vejanlæg, og det er dig, der udfører gravearbejdet, når der lægges kabler og forsyningsledninger til vand, kloak, el, fiber, gadelys og fjernvarme.

På uddannelsen får du erfaring med at betjene maskiner til at grave, læsse og flytte jord eller lægge og komprimere grus og sten. Du bruger fx dumpere, motorbører, rendegravere, gummihjulslæssere, dozere og hydrauliske gravemaskiner.

Du lærer også om nivellering og afsætning i forbindelse med anlægsopgaver.

Desuden lærer du at udføre præcisionsgravning til komplekse opgaver, hvor det fx er vigtigt at forebygge graveskader.

Generelle færdigheder

Ud over viden om entreprenørmaskinerne og deres vedligehold får du generelle byggefaglige færdigheder i emner som sikkerhed, arbejdsmiljø, samarbejde, kommunikation og kvalitetssikring af de opgaver, du løser.

Indhold

Du arbejder bl.a. med:

  • Kabel- og ledningsarbejde med mindre maskiner
  • Mindre anlægsopgaver med rendegraver og entreprenørmaskiner
  • Betjening af større maskiner
  • Kvalitetssikring af anlægsopgaver
  • Specialudstyr

Desuden tager du de certifikater, der er nødvendige for at betjene maskiner og kraner og efterleve de krav om sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder.

Uddannelsessteder

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Byggetek Ulfborg Kjærgaard i Ulfborg ved Holstebro. Skolen er en del af Mercantec.

Læs om uddannelsen på:

Opbygning

Maskinfører er en brancheuddannelse, der består af både en praktisk og en teoretisk del.

Uddannelsen veksler mellem arbejde i en virksomhed og AMU-kurser. Skoledelen varer sammenlagt 27 uger fordelt over 5 moduler.

Fagoversigt

Skoledelens moduler består af AMU-kurser.

Find en oversigt over uddannelsens fag hos Mercantec.

Eksamen

De enkelte fag afsluttes med en prøve. I løbet af uddannelsen deltager du i et projekt.

Kursister, der har uddannelsesaftale med en virksomhed og gennemfører uddannelsen, opnår branchens uddannelsesbevis.

Varighed

Uddannelsen varer 2 år og veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed.

Skoleopholdene varer sammenlagt 27 uger.

Har du gennemført nogle af certifikatkurserne, som indgår i uddannelsen, og/eller har du erfaring fra branchen, kan du evt. blive maskinfører på kortere tid. Tal med skolen om dine muligheder.

Optagelse og adgang

For at begynde på uddannelsen skal du have en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed.

Du skal som minimum have kørekort til bil eller traktor.

Økonomi

Løn under uddannelse

Du indgår kontrakt med en virksomhed og aflønnes som ansat medarbejder.

Deltagerbetaling

AMU-kurserne koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. Se Økonomi under AMU.

VEU-godtgørelse

Under dit kursusophold kan virksomheden søge VEU-godtgørelse, hvis betingelserne er opfyldt.

Læs om VEU-godtgørelse.

Mulige job