byggeriets kontraktuddannelser

Byggeriets kontraktuddannelser

På en kontraktuddannelse indgår du kontrakt med en virksomhed og opnår et af byggebranchens uddannelsesbeviser.

En kontraktuddannelse varer 1½ - 2 år. Den veksler mellem arbejde i en virksomhed og korte skoleperioder, hvor du deltager i AMU-kurser.

Du specialiserer dig inden for dit felt, men får samtidig generelle byggefaglige færdigheder i at betjene maskiner, samarbejde og udføre arbejdet sikkert.