Fugemontør
Brancheuddannelse

Fugemontør

På uddannelsen til fugemontør lærer du grundlæggende fugeteori, og du får erfaring med fugearbejde til både nybyggeri og renovering af ældre bygninger.

Fakta

Navn:
Fugemontør
Type:
Brancheuddannelse - AMU-kontraktuddannelse
Varighed:
1 ½ år
Adgangskrav:
Kontrakt med en virksomhed
Økonomi:
Løn under uddannelse; deltagerbetaling og VEU-godtgørelse under kursusophold

Du lærer at vælge de rigtige materialer og teknikker til opgaven – hvad enten den består i at isolere omkring vinduer og døre, tætne vådrum eller sammenføje elementer, fx i betonbyggeri, på vejbelægninger, skibsdæk mv.

Uddannelsen henvender sig fx til ufaglærte og faglærte i byggebranchen. Du kan have erfaring som fugemand, men det er ikke et krav.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som fugemontør specialiserer du dig i teknikker og fugematerialer til mange forskellige formål.

Du får viden om valg af materialer ud fra byggetekniske hensyn, men også blik for, hvordan fugerne præsenterer sig i det færdige byggeri.

På byggeprojekter får du en central rolle i at sikre, at boliger og erhvervsbyggeri kan modstå klimapåvirkninger.

Desuden lærer du at håndtere materialer forsvarligt efter regler om sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Fx når du bortskaffer fugeaffald i forbindelse med renovering af ældre bygninger.

Generelle færdigheder

Ud over specialiseret viden om fugning får du generelle byggefaglige færdigheder. Du lærer fx at anvende arbejdstegninger og arbejde sikkert med værnemidler og stilladser.

Indhold

Du arbejder bl.a. med:

  • Fugeteori og materialehåndtering
  • Anvendelse af arbejdstegninger
  • Fugning ved vinduer og døre
  • Sikkerhed i forhold til brand, farlige stoffer, ergonomi og ulykker
  • Anvendelse af love og regler
  • Betjening af lifte, stilladser og teleskoplæsser
  • Kvalitet og bæredygtighed
  • Kundeservice og kommunikation

Opbygning

Fugemontør er en brancheuddannelse, der består af både en praktisk og en teoretisk del.

Uddannelsen veksler mellem arbejde i en virksomhed og AMU-kurser. Skoledelen varer sammenlagt 19 uger fordelt over 10 moduler.

Fagoversigt

Skoledelens moduler består af AMU-kurser.

Find link til uddannelsens modulplan hos Byggeriets Uddannelser.

Uddannelsessted

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Learnmark Horsens.

Eksamen

De enkelte fag afsluttes med en prøve.

Kursister, der har uddannelsesaftale med en virksomhed og gennemfører uddannelsen, opnår branchens uddannelsesbevis.

Varighed

Uddannelsen varer 1 ½ år og veksler mellem skoleophold og praktik i en fugevirksomhed.

Skoleopholdene varer sammenlagt 19 uger fordelt på 10 moduler.

Har du gennemført nogle af AMU-kurserne, som indgår i uddannelsen, og/eller har du erfaring fra branchen, kan du blive fugemontør på kortere tid. Tal med skolen om dine muligheder.

Optagelse og adgang

For at begynde på uddannelsen skal du have en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed.

Økonomi

Løn under uddannelse

Du indgår kontrakt med en virksomhed og aflønnes som ansat medarbejder.

Deltagerbetaling

AMU-kurserne koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. Se Økonomi under AMU.

VEU-godtgørelse

Under dit kursusophold kan virksomheden søge VEU-godtgørelse, hvis betingelserne er opfyldt.

Læs om VEU-godtgørelse.