Stilladsmontør
Brancheuddannelse

Stilladsmontør

På uddannelsen til stilladsmontør lærer du at opstille alle former for stilladser, så de overholder krav til stabilitet og sikkerhed.

Fakta

Navn:
Stilladsmontør
Type:
Brancheuddannelse - AMU-kontraktuddannelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
18 år. Kontrakt med en virksomhed
Økonomi:
Løn under uddannelse; deltagerbetaling og VEU-godtgørelse under kursusophold

Du får erfaring med at samarbejde i teams, som selvstændigt planlægger arbejdet med at opstille og nedtage stilladserne.

Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte. Du kan have erfaring fra byggebranchen, men det er ikke et krav.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som stilladsmontør er du med til at opstille stilladser til renovering, nybyggeri og industri. Det kan fx være facade-, skorstens- og rygningsstilladser.

Du kan også montere hængestilladser, opstille vindmølletårne eller løse andre specialopgaver som fx tribuner til events og festivaler.

Det hører med til arbejdet at gøre stilladsernes dele klar og transportere dem derhen, hvor de skal stilles op. Endelig afmonterer du delene og tager stilladset ned igen.

På uddannelsen lærer du metoder til at opstille, inddække, overdække og sikre stilladserne. Du lærer at planlægge komplicerede stilladsopgaver, der kræver beregning af styrke og stabilitet.

Sikkerhed er afgørende. Dels når stilladset rejses. Dels når det står færdigt og danner fundament for håndværkere, der arbejder i højden.

Du får fx indblik i:

  • Hvordan der skal afspærres og skiltes, før arbejdet går i gang
  • Hvilke belastninger stilladset skal kunne klare, og hvordan det fastgøres
  • Hvordan fx højde, underlag, overdækning og vejrforhold har betydning for beregning af stabilitet

Generelle færdigheder

Ud over viden om stilladser får du generelle færdigheder inden for fx kundeservice, samarbejde og tegningsforståelse.

Indhold

Du arbejder bl.a. med

  • Systemstilladser
  • Rør- og koblingsstilladser
  • Opstilling af specielle stilladser
  • Inddækning og totaldækning af stilladser
  • Koordineret stilladsmontage

Desuden tager du de certifikater, der er nødvendige for at køre truck, arbejde med kraner og efterleve de krav om sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder.

Under uddannelsen har du også mulighed for at tage lastbilkørekort.

Opbygning

Stilladsmontør er en brancheuddannelse, der består af både en praktisk og en teoretisk del.

Uddannelsen veksler mellem arbejde i en virksomhed og AMU-kurser. Skoledelen består af et antal moduler på op til sammenlagt ca. 25 ugers varighed.

Dertil kran- og truckcertifikater samt evt. kørekort til lastbil.

Uddannelsessteder

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på:

Eksamen

De enkelte fag afsluttes med en prøve.

Varighed

Uddannelsen varer 2 år og veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed.

Skoleopholdene varer sammenlagt ca. 25 uger inklusive certifikater og kørekort til lastbil.

Har du gennemført nogle af AMU-kurserne, som indgår i uddannelsen, og/eller har du erfaring fra branchen, kan du blive stilladsmontør på kortere tid. Tal med skolen om dine muligheder.

Optagelse og adgang

For at begynde på uddannelsen skal du være over 18 år og have en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed.

Økonomi

Løn under uddannelse

Du indgår kontrakt med en virksomhed og aflønnes som ansat medarbejder.

Deltagerbetaling

AMU-kurserne koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. Se Økonomi under AMU.

VEU-godtgørelse

Under dit kursusophold kan virksomheden søge VEU-godtgørelse, hvis betingelserne er opfyldt.

Læs om VEU-godtgørelse.

Få mere at vide

Information og film om Stilladsmontør på vejentil.nu

Praktisk information om Stilladsmontør på bygud.dk

Mulige job