Stilladsopstiller på arbejde
Job

Stilladsopstiller

Som stilladsopstiller er du med til at opstille, montere og nedtage stilladser.

Fakta

Arbejdssteder:
Stilladsudlejningsfirmaer, Entreprenørvirksomheder, Skibsværfter
Stillingsbetegnelser:
Stilladsopstiller, Erhvervsklatrer, Rigger

Det er ofte i forbindelse med nybyggeri, restaurering og vedligeholdelse af bygninger. Du opstiller også stilladser til andre formål, fx til skibsbyggeri, offshore og anden industri. Alt efter formålet bruger man forskellige typer af stilladser, fx facadestilladser, rullestilladser, hængestilladser eller industristilladser.

Arbejdet på et stillads kan være farligt, og det er vigtigt at overholde sikkerhedsreglerne for at undgå arbejdsulykker. For at blive stilladsopstiller skal du have et almindeligt godt helbred, og du må kunne arbejde højt til vejrs. Du må også kunne arbejde udendørs hele året.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som stilladsarbejder går dit arbejde ud på at gøre stilladsernes forskellige dele klar og transportere dem til det sted, hvor de skal stilles op. Arbejdet bliver normalt udført i hold på 2-3 mand. Den ene arbejder på stilladset med at montere det, de andre transporterer de enkelte dele fra lastvognen og hejser dem op.

Før du og dine makkere kan stille stilladset op, skal området afskærmes. Det er vigtigt, at stilladset er så sikkert som muligt, og monteringen skal foregå efter sikkerhedsbestemmelserne.

Det er normalt også stilladsopstillernes opgave at dække stilladset af med en let dug for at forhindre, at støv spreder sig og materiale i at falde ned og gøre skade. I nogle tilfælde skal du også dække stilladset af for vejret med fx presenninger, eller du skal overdække det totalt.

Også murerarbejdsmænd kan arbejde med stilladsopstilling i forbindelse med deres arbejde.

Du skal som minimum tage kurset i stilladsmontage for overhovedet at måtte arbejde med stilladser.

Erhvervsklatrer

En erhvervsklatrer er specialiseret i at udføre forskellige typer jobs med etablerede reb- (rapelling) teknikker. Opgaverne udføres på steder, hvor adgangen er vanskelig eller dyr. Rapelling er en af de klatreteknikker, der bruges. Rapelling er betegnelse for nedfiring med reb, et udtryk der stammer fra bjergklatring.

Erhvervsklatrere er typisk håndværkere, der har en uddannelse som autoriserede klatrere. De løser opgaver, hvor der ellers er brug for stillads eller lift, men hvor en del af disse opgaver kan løses ved hjælp af klatreudstyr. Metoden er økonomisk meget fordelagtig og er en ny måde at løse opgaver på, hvor utilgængelighed og omkostninger spiller en afgørende rolle.

Klatrerne arbejder hængende i rebet. Ud over rebet, de hænger i, benytter de et såkaldt back-up reb - et sikringsreb i tilfælde af, at arbejdsrebet fejler.

Klatrerne arbejder ofte i team. En klatrer rigger reb til for de andre, og befinder sig derefter på jorden med radiokontakt til klatrerne. Det er også ham, der skal redde de andre, hvis der opstår problemer. Når rebene er rigget til, kontrolleres de en sidste gang, før de andre klatrere overtager rebet og monterer deres udstyr.

Opgaverne varierer lige fra montage af vinduer, antenner, reklamer, over kontrol/inspektion eller sikring og eftersyn, til vinduespolering, fugearbejde og malerarbejde. Opgaverne findes inden for byggeriet, udvendig på bygninger, i master, vindmøller og pyloner.

De foregår desuden inden for offshore-, vindindustrien såvel som i olie- og gas industrien, på olierigge og raffinaderier. Der kan også være opgaver for stilladsfirmaer, antennefirmaer og lignende. I sjældnere tilfælde bruges erhvervsklatrere til filmoptagelser, montering af reklamebannere og til forskellige events.

Erhvervsklatrere er certificerede og deres autorisation fornyes med jævne mellemrum, typisk hvert halve år. Autorisationerne varetages af internationale organisationer som SPRAT, PRAT (Professional Rope Access Technician) IRATA (International Robe Access Trade Association), der også fastsætter regler og standarder for klatring samt tilbyder kurser og træning.

I Danmark findes en lille håndfuld virksomheder, der tilbyder uddannelse og kurser i klatringsteknik samt i at udføre forskellige typer opgaver i højden. Bl.a. Klatrecenteret.dk tilbyder uddannelse, træning og vedligeholdelse i klatreteknik. IRATA er global brancheforening for sektoren.

Arbejdsplads

Stilladsopstillere arbejder i firmaer, der udlejer eller opstiller stilladser, og i firmaer, der bruger stilladser, fx entreprenørvirksomheder og skibsværfter.

Erhvervsklatrere er ansat i specialvirksomheder, eller de arbejder freelance.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Stilladsmester42.557 kr.--
Stilladsopstiller, Stilladsarbejder38.816 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Ledigheden i faget varierer en del, men den er generelt ret lav, især om sommeren.

Mere uddannelse

Kurset i stilladsmontage er et krav for overhovedet at måtte arbejde med stilladser.

Hvis du vil arbejde mere professionelt med stilladsopstilling, kan du tage Byggeriets 2-årige brancheuddannelse til stilladsmontør.

Få mere at vide

Fagligt Fælles Forbund (3F)
www.3f.dk

Byggeriets Uddannelsers hjemmeside om stilladsmontøruddannelsen
www.bygud.dk

Dansk Byggeri
www.danskbyggeri.dk

Mulige uddannelser

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.