Betonmager
Brancheuddannelse

Betonmager

På uddannelsen til betonmager får du bred viden om beton som materiale og kompetencer til at arbejde med fremstilling af betonelementer til byggeindustrien.

Fakta

Navn:
Betonmager
Type:
Brancheuddannelse - AMU-kontraktuddannelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Kontrakt med en virksomhed
Økonomi:
Løn under uddannelse; deltagerbetaling og VEU-godtgørelse under kursusophold

Du får kendskab til standarder for kvalitet og styrke, og du lærer, hvordan man blander, støber, armerer og prøver beton. Du lærer også om overflader og finish i det færdige betonbyggeri.

Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte. Du kan have erfaring fra byggebranchen, men det er ikke et krav.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som betonmager er du med til at fremstille de betonelementer, som huse, broer, tunneller, fabrikshaller og hospitaler består af. Fx vægge, fundamenter, bjælker, søjler, rør eller broelementer.

Du lærer at fremstille og arbejde med beton, fx at armere, bygge forme, støbe, nivellere og udføre forskalling.

Holdbarhed er afgørende. Derfor lærer du om kvalitetsstandarder for betonprodukter og deres bestanddele, men også om standarder for konstruktioner og udførelse af betonarbejde.

Du får fx indblik i:

  • Hvor kraftig betonkonstruktionen skal være
  • Hvor meget armeringsjern den skal indeholde
  • Hvilken type beton der skal bruges

Generelle færdigheder

Ud over viden om beton får du generelle byggefaglige færdigheder i emner som projektforståelse og anvendelse af arbejdstegninger.

Du lærer at betjene maskiner og løftegrej og arbejde sikkert, når betonen anhugges, flyttes og monteres.

Opbygning

Betonmager er en brancheuddannelse, der består af både en praktisk og en teoretisk del.

Uddannelsen veksler mellem arbejde i en virksomhed og AMU-kurser. Skoledelen på 18 uger er fordelt over 6 trin. Dertil kommer certifikatkurser til truck og kran mv.

Fagoversigt

Skoledelens trin består af AMU-kurser.

Find en oversigt over uddannelsens kurser hos AMU Nordjylland.

Uddannelsessted

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på AMU Nordjylland.

Den praktiske del kan foregå på en betonelementfabrik, betonvarefabrik eller et betonværk.

Eksamen

De enkelte fag afsluttes med en prøve.

Kursister, der har uddannelsesaftale med en virksomhed og gennemfører uddannelsen, opnår branchens uddannelsesbevis.

Varighed

Uddannelsen varer 2 år og veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed.

Skoleopholdene varer sammenlagt ca. 24 uger.

Har du gennemført nogle af AMU-kurserne, som indgår i uddannelsen, og/eller har du erfaring fra branchen, kan du blive betonmager på kortere tid. Tal med skolen om dine muligheder.

Optagelse og adgang

For at begynde på uddannelsen skal du have en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed.

Økonomi

Løn under uddannelse

Du indgår kontrakt med en virksomhed og aflønnes som ansat medarbejder.

Deltagerbetaling

AMU-kurserne koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. Se Økonomi under AMU.

VEU-godtgørelse

Under dit kursusophold kan virksomheden søge VEU-godtgørelse, hvis betingelserne er opfyldt.

Læs om VEU-godtgørelse

Få mere at vide

Information og film om Betonmager på vejentil.nu

Praktisk information om Betonmager på bygud.dk

Om Betonmager på AMU Nordjylland

AMU Nordjyllands folder Betonmager (pdf)