interview med kontorelev i kommune
Artikel

Kontorelev

Sophus Emil Hansen er 20 år og under uddannelse som kontorelev i Randers Kommune.

Planen for hans uddannelse som kontorelev er, at han skal i turnus og arbejde i tre forskellige afdelinger. Lige nu er Sophus i økonomiafdelingen og skal videre til jobcenteret og til sidst biblioteket. Han skal være et halvt år hvert sted.

Interviewet er lavet i 2009. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Uddannelse er vejen til jobbet

Efter folkeskolen begyndte Sophus på htx-uddannelsen, men han fandt ret hurtigt ud af, at det ikke lige var den vej, han ville gå.

”Så jeg startede i stedet på hhx, hvor jeg blev student i sommer efter de tre år på handelsskolen. Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil på længere sigt, så derfor valgte jeg først at tage den her erhvervsuddannelse, som tager to år, og så vil jeg altid kunne få arbejde med den i bagagen.”

Det, der tiltalte Sophus ved elevpladsen i kommunen, var turnusordningen. Samtidig er en kommune en politisk styret organisation, og det, finder Sophus, interessant.

”Jeg får et godt indblik i arbejdet de forskellige steder, og det er en god måde at få prøvet lidt af hvert, hvis man ikke er sikker på, hvad man vil,” fortæller Sophus om sit praktikforløb.

”Der var 230 ansøgere, 12 blev kaldt til samtale, og vi var seks, der fik plads. Jeg begyndte praktikken her i Randers Kommune efter sommerferien.”

Skoledage og arbejdsdage

Sophus' kolleger er hjælpsomme, når der er behov for det.
Sophus' kolleger er hjælpsomme, når der er behov for det.

På kontoruddannelsen veksler Sophus mellem skoleperioder på Århus Købmandsskole og almindelige arbejdsdage i Randers Kommune.

”Når jeg er på arbejde, møder jeg ved otte-tiden om morgenen, hvor jeg har nogle små faste opgaver, som jeg skal lave hver dag, fx indbetaling af feriekort og ordne posten. Derefter løser jeg opgaver, som de andre i afdelingen giver mig,” fortæller Sophus.

”I skolen var jeg ikke så glad for regnskab, men nu hvor jeg sidder med det i praksis, er det meget mere spændende.”

Erhvervserfaring med i uddannelsen

Sophus har indtil videre kun været i én afdeling, men han er glad for den gode stemning mellem kollegerne, som også er hjælpsomme, når der er behov for det.

”Jeg lærer jo noget og sidder ikke bare og keder mig. Der er altid noget at give mig til, og det synes jeg er rart,” fortæller Sophus om sit job i kommunen.

”Og så får jeg noget erhvervserfaring med mig, modsat dem der kommer direkte fra universitetet, som aldrig har oplevet, hvordan en virksomhed fungerer.”

Det eneste minus ved at arbejde i en kommune er, at Sophus’ aldersgruppe ikke er så stærkt repræsenteret. Han savner indimellem nogle på sin egen alder og med samme interesser som ham selv.

”Men så er der så mange andre ting, jeg kan lære af mine kolleger, som er ældre end mig,” siger Sophus.

Nogen af relevans for det kommunale

Sophus løser en række opgaver, medarbejderne på kontoret giver ham.
Sophus løser en række opgaver, medarbejderne på kontoret giver ham.

Der er mange muligheder for Sophus i fremtiden. Han kan fx søge fastansættelse i kommunen og tage en videreuddannelse på Forvaltningshøjskolen samtidig.

”Jeg kan også søge ind på universitetet og læse videre og tænker lidt i baner af enten økonomi eller statskundskab. Men jeg er også interesseret i kommunikation, eksempelvis har Handelshøjskolen en kombination af engelsk og kommunikation.”

Alt, hvad jeg har tænkt på, har en eller anden form for relevans for det kommunale arbejde,” siger Sophus om sine tanker om fremtiden.

Sophus ved dog endnu ikke, hvad han skal i sin fremtid. Indtil videre skal han gøre sin kontoruddannelse færdig i Randers Kommune.

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler