pantefoged arbejder på computer
Job

Pantefoged

Som pantefoged er det dit job at sørge for at få fat i de penge, folk skylder kommunen eller staten.

Fakta

Arbejdssteder:
Skattecentrene
Stillingsbetegnelser:
Pantefoged, Opkrævningsmedarbejder

Det foregår for eksempel ved at lave en aftale med skyldneren om betaling. Ofte vil skyldneren føle sig under pres. Derfor er det vigtigt, du er god til at kommunikere og bruge sin psykologiske sans.

Du har også andre administrative opgaver som for eksempel at bogføre penge, når skyldneren indbetaler. Du har en stor berøringsflade med alle andre afdelinger i kommunen.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som pantefoged er du en kommunalt eller statsligt ansat embedsmand, der har til opgave at inddrive skatter, afgifter og andre offentlige pengekrav, som ved lov er tillagt udpantningsret.

Inddrivelsen foregår ved at pantefogeden foretager udlæg i skyldnerens formue. Hvis skyldneren fremsætter indsigelse mod udlægget, skal pantefogeden indbringe sagen for fogedretten, der afgør, om udlægget kan opretholdes.

Udpantning foretages af kommunale pantefogeder for ydelser, der opkræves af kommunen, fx skatter og underholdsbidrag.

Pantefogeden kan i stedet for at foretage udpantning bestemme, at kravet skal inddrives ved løntilbageholdelse, hvis der for det pågældende krav er lovhjemmel hertil. Hvis skyldneren fremsætter indsigelse mod foretagelse af udpantning, skal pantefogeden indbringe sagen for fogedretten til afgørelse.

En pantefoged gennemtvinger afgørelser foretaget af en domstol, fx med betaling af gæld, skat, afgifter eller andre krav fra det offentlige. I de konkrete tilfælde kan fogeden vurdere, hvilke ejendele, der kan gøres udlæg i på vegne af kreditor.

Dine administrative opgaver går bl.a. ud på at undersøge skyldnerens muligheder for at betale gælden og om muligt indgå en aftale om tilbagebetalingen, fx i månedlige rater.

Hvis det er umuligt for skyldneren at tilbagebetale sin gæld, sender du sagen videre til SKAT, som inddriver pengene.

Arbejdsplads

Pantefogeder er ansat i de statslige skattecentre. Opkrævningsmedarbejdere er ansat i kommunen. I nogle kommuner ligger opkrævning som en del af borgerservice, andre steder ligger opkrævning som en del af økonomi, eller som en selvstændig enhed. Se mere om Offentlig administration.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Foged, Pantefoged35.858 kr.35.736 kr.37.043 kr.
Inkassoassistent32.844 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Skat afholder forskellige kurser for medarbejderne.

Har du en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse, kan du tage en Professionsbachelor i Offentlig administration.

Få mere at vide

HK/Kommunal

Dansk Told & Skatteforbund
www.dts.dk

Mulige uddannelser

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.