uddannelsesparat
Artikel

Uddannelsesparat

I 8. klasse bliver du uddannelsesparathedsvurderet. Her kan du blive klogere på, hvad det betyder.

Når du går i 8. klasse, begynder du at arbejde med at blive parat til uddannelse efter skolen. Det er en proces, der fortsætter i 9. og eventuelt også i 10. klasse.

Fold alle afsnit ud

Uddannelsesparat – hvad er det?

At blive uddannelsesparat er at blive parat til at kunne fortsætte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, dvs. enten en erhvervsuddannelse, en hf eller en gymnasial uddannelse.

Allerede når du går i 8. klasse, begynder dine lærere og din UU-vejleder at se på, om du er uddannelsesparat til den ungdomsuddannelse, du ønsker.

Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse

I 8. klasse bliver du af din lærer spurgt om, hvilken ungdomsuddannelse du overvejer efter 9. eller evt.10. klasse:

 • En erhvervsuddannelse/eux,
 • En 2-årig gymnasial uddannelse (hf-eksamen) eller
 • En af de tre 3-årige gymnasiale uddannelse (stx, hhx og htx)

Det er kun typen af ungdomsuddannelse, du bliver bedt om at overveje, og du har mulighed for at svare, at du overvejer alle tre. Du har også mulighed for at skifte mening senere.

I løbet af 8. klasse vil dine lærere og din UU-vejleder vurdere, om du er uddannelsesparat til den eller de uddannelser, som du overvejer.

Hvad bliver vurderet?

Den første uddannelsesparathedsvurdering får du senest i januar måned i 8. klasse.

Du bliver vurderet ud fra de standpunktskarakterer, som du har fået i løbet af efteråret. Samtidig vurderer lærerne, om du har både de personlige og de sociale forudsætninger, der er nødvendige for, at du kan vurderes uddannelsesparat til den eller de ungdomsuddannelse, som du overvejer. Alle 3 dele indgår i vurderingen.

Når skolen har indsamlet dine standpunktskarakterer og lærernes vurdering af dine personlige og dine sociale forudsætninger, er det UU-vejlederen, som foretager den samlede vurdering.

Karaktererne i 8. klasse

For at blive vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse, dvs. enten stx, hhx eller htx, skal du have mindst 5.0 i gennemsnit af dine standpunktskarakterer

For at blive vurderet uddannelsesparat til en 2-årig gymnasial uddannelse (hf-eksamen) eller en erhvervsuddannelse/eux, skal du have mindst 4.0 i gennemsnit af dine standpunktskarakterer

De personlige forudsætninger

Ud over karaktererne, skal du også have de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at kunne begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Det er lærerne, som vurderer, om du har det.

Når lærerne skal vurdere dine personlige forudsætninger, ser de fx på, om du er:

 • Selvstændig: Fx om du tager initiativ til at gøre ting, og om du kan spørge om hjælp, når du har brug for det.
 • Motiveret: Fx om du har lyst til at være aktiv i undervisningen og mod på at lære nye ting, i skolen eller uden for skolen.
 • Ansvarlig: Fx om du holder de aftaler, du laver med andre i skolen, om du laver dit hjemmearbejde, og om du tager ansvar for din del af arbejdet i en fælles opgave.
 • Mødestabil: Fx om du møder i skole hver dag og kommer til tiden.
 • Valgparat: Fx om du tænker over, hvad du vil og kan efter folkeskolen, og arbejder med at træffe et valg.

De sociale forudsætninger

Når lærerne skal vurdere dine sociale forudsætninger, ser de fx på, om du har:

 • Samarbejdsevne: Fx om du kan lave en opgave sammen med andre.
 • Respekt: Fx om du tager hensyn til andre, respekterer andres holdninger og forstår spillereglerne i skolen.
 • Tolerance: Fx om du kan arbejde sammen med mennesker, der er forskellige fra dig selv.

Hvis du går i folkeskole, vil vurderingen måske blive skrevet ind i din elevplan. Ellers må du spørge på skolen.

Hvis du vurderes uddannelsesparat

Hvis du bliver vurderet uddannelsesparat, skal du nu holde dit karakterniveau og din motivation, så du fortsat kan vurderes uddannelsesparat i maj/juni måned i 8. klasse, når du har fået dine afsluttende standpunktskarakterer og igen skal uddannelsesparathedsvurderes.

Hvis du vurderes ikke-uddannelsesparat

Hvis du bliver vurderet endnu ikke-uddannelsesparat, så vil du få hjælp fra din UU-vejleder. UU-vejlederen og skolen finder ud af, hvad der skal til for, at du kan blive parat. I løbet af januar lægger UU-vejlederen og skolen en plan for, hvordan du skal arbejde med din parathed.

Planen kan fx gå ud på, at du skal møde til tiden, eller at du skal deltage i gruppearbejde i timerne. Det kan også være, du skal arbejde ekstra med dansk eller matematik for at forbedre dine karakterer. Planens indehold vil komme an på, hvad der er netop dine grunde til ikke helt at være uddannelsesparat endnu.

I maj/juni måned i 8. klasse laver UU-vejlederen en ny uddannelsesparathedsvurdering. Her ser UU-vejlederen på dine afsluttende standpunktskarakterer og dine personlige og sociale forudsætninger.

Hvad sker der i 9. klasse?

Uddannelsesparat

Hvis du bliver vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, skal du holde dit karakterniveau og din motivation i 9. klasse. Du skal kun vurderes igen, hvis dine karakterer bliver dårligere, eller hvis dine personlige eller sociale forudsætninger ændrer sig negativt, eller evt. hvis du skifter mening om, hvilken ungdomsuddannelse du ønsker. I det tilfælde laver UU-vejlederen igen en uddannelsesparathedsvurdering af dig.

Endnu ikke uddannelsesparat

Hvis du bliver vurderet endnu ikke-uddannelsesparat i 8. klasse, vil du få hjælp fra din UU-vejleder. Skolen og vejlederen vil sammen med dig og dine forældre finde ud af, hvilken indsats der skal til, for at du kan blive parat til den ungdomsuddannelse, du ønsker. UU-vejlederen og skolen vil lægge en plan for dig. Planen er individuel, men kan fx gå ud på, at du skal arbejde med dansk og matematik eller med din motivation. Det kan også være, I planlægger, at du skal gå i 10. klasse, på produktionsskole eller ungdomsskole.

I 9. klasse vil UU-vejlederen lave en ny uddannelsesparathedsvurdering ud fra både dine personlige og sociale forudsætninger og de standpunktskarakterer, som du får i 9. klasse.

Om du kan blive vurderet uddannelsesparat til den uddannelse, du ønsker, vil bl.a. komme an på dine standpunktskarakterer.

Uddannelsesparat i 9. klasse

Du vil blive vurderet uddannelsesparat i 9. klasse, hvis:

 • Du har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at kunne begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. klasse
 • Du har mindst 5.0 i gennemsnit af dine standpunktskarakterer, hvis du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx)
 • Du har mindst 4.0 i gennemsnit af dine standpunktskarakterer, hvis du ønsker en 2-årig gymnasial uddannelse (hf-eksamen)
 • Du har mindst 2.0 i gennemsnit af dine standpunktskarakterer i hvert af fagene dansk og matematik, hvis du ønsker en erhvervsuddannelse, herunder en eux.

På efterskole

Hvis du går på efterskole, er det efterskolen, der foretager vurderingen af din uddannelsesparathed. Ofte gøres det i et samarbejde mellem dig, dine forældre, lærere og vejledere.

Bliv uddannelsesparat

Hvis du vil arbejde med din uddannelsesparathed, kan du bruge værktøjerne i Mit ug – fx Min skoleindsats og Mine styrker.

Er du uddannelsesparat?

Hvis du vil arbejde med din uddannelsesparathed, kan du bruge værktøjerne i Mit ug – fx Min skoleindsats og Mine styrker.

Mit UG