uddannelsesparat
Artikel

Uddannelsesparat

I 8. klasse skal din skole vurdere, om du er uddannelsesparat.

Når du går i 8. klasse, begynder du at arbejde med at blive parat til uddannelse efter skolen. Det er en proces, der fortsætter i 9. og eventuelt også i 10. klasse.

Fold alle afsnit ud

Uddannelsesparat – hvad er det?

At blive uddannelsesparat er at blive parat til at kunne fortsætte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, dvs. enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Allerede når du går i 8. klasse, begynder din skole at se på, om du er uddannelsesparat.

Uddannelsesparat i 8. klasse

I 8. klasse bliver du vurderet uddannelsesparat, hvis du opfylder to betingelser:

  • Har et karaktergennemsnit, der er mindst 4,0
  • Har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at kunne begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. klasse

Karaktererne

Du skal have mindst 04 i gennemsnit af dine standpunktskarakterer i 8. klasse.

De personlige forudsætninger

Når lærerne skal vurdere dine personlige forudsætninger, ser de fx på, om du er:

Selvstændig
Fx om du tager initiativ til at gøre ting, og om du kan spørge om hjælp, når du har brug for det.

Motiveret
Fx om du har lyst til at være aktiv i undervisningen og mod på at lære nye ting – i skolen eller uden for skolen.

Ansvarlig
Fx om du holder de aftaler, du laver med andre i skolen, om du laver dit hjemmearbejde, og om du tager ansvar for din del af arbejdet i en fælles opgave.

Mødestabil
Fx om du møder i skole hver dag og kommer til tiden.

Valgparat
Fx om du tænker over, hvad du vil og kan efter folkeskolen, og arbejder med at træffe et valg.

De sociale forudsætninger

Når lærerne skal vurdere dine sociale forudsætninger, ser de fx på, om du har:

Samarbejdsevne
Fx om du kan lave en opgave sammen med andre.

Respekt
Fx om du tager hensyn til andre, respekterer andres holdninger og forstår spillereglerne i skolen.

Tolerance
Fx om du kan arbejde sammen med mennesker, der er forskellige fra dig selv.

Hvis du går i folkeskole, vil vurderingen være klar i december og blive skrevet ind i din elevplan.

Hvis du vurderes uddannelsesparat

Hvis din skole vurderer dig uddannelsesparat i 8. klasse, og du holder dit karakterniveau og din motivation i 9. klasse, så vil du være parat til at starte på en ungdomsuddannelse, når du er færdig med skolen.

Hvis du vurderes ikke-uddannelsesparat

Hvis din skole vurderer dig ikke-uddannelsesparat i 8. klasse, så vil du få hjælp fra en UU-vejleder. UU-vejlederen og skolen finder ud af, hvad der skal til for, at du kan blive parat. I løbet af januar lægger UU-vejlederen og skolen en plan for, hvordan du skal arbejde med din parathed.

Planen kan fx gå ud på, at du skal møde til tiden, eller at du skal deltage i gruppearbejde i timerne. Det kan også være, du skal arbejde ekstra med dansk eller matematik for at forbedre dine karakterer. Planens indehold vil komme an på, hvad der er netop dine grunde til ikke helt at være uddannelsesparat endnu.

Hvis du følger planen, vil du blive vurderet uddannelsesparat.

Når du har fulgt planen, har du ret til at starte på en erhvervsuddannelse. Om du kan vurderes parat til en gymnasial uddannelse, efter at du har fulgt planen, afhænger af hvordan du har klaret dig.

Hvad sker der i 9. klasse?

I 9. klasse skal du kun vurderes igen, hvis dine karakterer er blevet dårligere, eller hvis dine personlige eller sociale forudsætninger har ændret sig. Det kan fx være, hvis din motivation for skolen er faldet, eller hvis du ikke længere tager nok ansvar for dit hjemmearbejde eller i samarbejdet med andre.

I det tilfælde laver skolen igen en uddannelsesparathedsvurdering af dig. Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat, så vil UU-vejlederen og skolen lægge en plan for dig. Planen er individuel, men kan fx gå ud på, at du skal arbejde med dansk og matematik eller med din motivation. Det kan også være, I planlægger, at du skal gå i 10. klasse, på produktionsskole eller ungdomsskole.

Hvis du følger planen, vil du blive vurderet uddannelsesparat.

Når du har fulgt planen, har du ret til at starte på en erhvervsuddannelse. Om du kan vurderes parat til en gymnasial uddannelse, efter at du har fulgt planen, afhænger af hvordan du har klaret dig.

På efterskole

Hvis du går på efterskole, er det efterskolen, der foretager vurderingen af din uddannelsesparathed. Ofte gøres det i et samarbejde mellem dig, dine forældre, lærere og vejledere.

Bliv uddannelsesparat

Hvis du vil arbejde med din uddannelsesparathed, kan du bruge værktøjerne i Mit ug – fx Min skoleindsats og Mine styrker.

Er du uddannelsesparat?

Hvis du vil arbejde med din uddannelsesparathed, kan du bruge værktøjerne i Mit ug – fx Min skoleindsats og Mine styrker.

Chat om uddannelsesparathed og få svar på dine spørgsmål. Se hvornår og hvad under Elevchat.

Mit UG