uddannelsesparat
Artikel

Uddannelsesparat

I 8. og 9. klasse vurderer skolen, om du er parat til uddannelse. Bliv klogere på, hvad det betyder her.

Når du går i 8. klasse, begynder du at arbejde med at blive uddannelsesparat. Du skal blive parat til at kunne tage en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Det kan fx være en erhvervsuddannelse, en hf eller en 3-årig gymnasial uddannelse.

Processen med at blive parat starter i 8. og fortsætter i 9. og måske også i 10. klasse.

Fold alle afsnit ud

Uddannelsesparat i 8. klasse

Skolen ser på dine standpunktskarakterer. Lærerne og vejlederen vurderer også dine personlige og sociale forudsætninger for at tage en ungdomsuddannelse. Alle dele tæller med i vurderingen af, om du er uddannelsesparat.

Karaktererne i 8. klasse

For at du kan blive vurderet fagligt uddannelsesparat i 8. klasse, skal dine standpunktskarakterer opfylde kravene. Der er forskelligt krav til de forskellige typer ungdomsuddannelse:

Fagligt uddannelsesparat til:Standpunktskarakterer i 8. klasse:
Erhvervsuddannelse og euxMindst 4,0 i gennemsnit
Hf-eksamenMindst 4,0 i gennemsnit

3-årig gymnasial uddannelse
(stx, hhx, htx)

Mindst 5,0 i gennemsnit

Måske går du på en skole, der ikke giver karakterer? Så afgør skolen, om dit faglige niveau svarer til kravene for at være uddannelsesparat.

Ud over karaktererne, skal du også have personlige og sociale forudsætninger for at kunne gennemføre ungdomsuddannelsen efter 9. klasse. Det er lærerne og evt. vejlederen på din skole, som vurderer, om du har det.

De vurderer også dine praksisfaglige forudsætninger. Dine praksisfaglige forudsætninger kan i særlige tilfælde betyde, at du kan blive vurderet uddannelsesparat til ungdomsuddannelse.

De personlige forudsætninger

Når lærerne skal vurdere dine personlige forudsætninger, ser de fx på, om du er:

 • Selvstændig: Du tager initiativ til at gøre ting. Du kan spørge om hjælp, når du har brug for det.
 • Motiveret: Du har lyst til at være aktiv i undervisningen. Du har mod på at lære nye ting i skolen eller uden for skolen.
 • Ansvarlig: Du holder de aftaler, du laver med andre i skolen. Du laver dit hjemmearbejde. Du tager ansvar for din del af arbejdet i en fælles opgave.
 • Mødestabil: Du møder i skole hver dag. Du kommer til tiden.
 • Valgparat: Du tænker over, hvad du vil og kan efter folkeskolen. Du arbejder med at træffe et valg.

De sociale forudsætninger

Når lærerne skal vurdere dine sociale forudsætninger, ser de fx på, om du har:

 • Samarbejdsevne: Du kan lave en opgave sammen med andre.
 • Respekt: Du tager hensyn til andre. Du respekterer andres holdninger. Du forstår spillereglerne i skolen.
 • Tolerance: Du kan arbejde sammen med mennesker, der er forskellige fra dig selv.

De praksisfaglige forudsætninger

Lærerne vurderer også dine praksisfaglige forudsætninger. Her ser de fx på, om du:

 • Har praktiske færdigheder og kreativitet
 • Kan omsætte teori til praksis
 • Kender til, hvad der foregår på en arbejdsplads
 • Har værkstedsfærdigheder

To vurderinger i 8. klasse

Du bliver vurderet to gange i 8. klasse.

Vurdering - vinter

Den første vurdering kommer i december-januar, når du har fået dine første standpunktskarakterer.

Du får skriftligt svar fra din skole på resultatet af din første uddannelsesparathedsvurdering. I svaret står, hvilke typer ungdomsuddannelse du er blevet vurderet parat til, og hvilke typer du ikke er vurderet parat til endnu. Du får også en begrundelse.

Måske er du blevet vurderet uddannelsesparat til alle typer af ungdomsuddannelse. Så skal du nu bare holde dit karakterniveau og din motivation. Du skal nemlig vurderes en gang til i maj-juni måned i 8. klasse.

Vurdering - sommer

Den næste vurdering kommer i maj-juni, når du har fået dine afsluttende standpunktskarakterer. Skolen ser på, om der er sket ændringer i dine faglige, personlige eller sociale forudsætninger. 

Hvis du fortsat vurderes uddannelsesparat, skal du nu holde det gode niveau, så du også kan blive vurderet uddannelsesparat i 9. klasse.

Bliv parat til uddannelsen

Måske er der én eller flere ungdomsuddannelser, som du ikke bliver vurderet parat til. Det vil du få skriftligt besked om med en begrundelse.

Når du har fået besked, skal du afklare sammen med skolen og evt. vejlederen, hvilken eller hvilke typer af ungdomsuddannelse, du satser på efter 9. eller evt. 10. klasse.

Ønsker du en uddannelse, som du ikke er blevet vurderet parat til, vil du få hjælp fra vejlederen på din skole. Det gælder både efter den første vurdering om vinteren og efter den anden vurdering om sommeren.

Sammen lægger I en plan for, hvordan du skal arbejde med at blive parat til den uddannelse, du ønsker. Planen kan fx gå ud på, at du skal møde til tiden. Det kan også være, at du skal øve dig i gruppearbejde i timerne. Måske skal du arbejde ekstra med dansk eller matematik for at få bedre karakterer. Planens indehold kommer an på, hvad du har brug for for at blive parat.

Uddannelsesparat i 9. klasse

I 9. klasse bliver du også vurderet ud fra dine standpunktskarakterer og dine personlige, sociale og evt. praksisfaglige forudsætninger.

Karaktererne i 9. klasse 

For at du kan blive vurderet fagligt uddannelsesparat i 9. klasse, skal dine standpunktskarakterer opfylde kravene. Der er forskellige krav til de forskellige typer ungdomsuddannelse:

Fagligt uddannelesparat til:

Standpunktskaraktererne i 9. klasse

Erhvervsuddannelse og  eux
Mindst 2,0 i gennemsnit af standpunkts-
karaktererne i både dansk og matematik
Hf-eksamen
Mindst 4,0 i gennemsnit af 
alle standpunktskarakterer
3-årig gymnasial uddannelse
(stx, hhx, htx)
Mindst 5,0 i gennemsnit af 
alle standpunktskarakterer

Måske går du på en skole, der ikke giver karakterer? Så afgør skolen, om dit faglige niveau svarer til kravene for at være uddannelsesparat.

To vurderinger i 9. klasse

Hvis du blev vurderet uddannelsesparat i slutningen af 8. klasse, bliver du også betragtet som uddannelsesparat i 9. klasse. Men hvis dine karakterer eller dine personlige eller sociale forudsætninger ændrer sig, kan det ændre vurderingen.

Vurdering - vinter

I november-december i 9. klasse får du de første standpunktskarakterer. Både dine karakterer og dine personlige og sociale forudsætninger skal opfylde kriterierne for at være uddannelsesparat.

Hvis du ikke bliver vurderet parat til den type ungdomsuddannelse, som du ønsker, vil vejlederen og skolen beslutte, hvilken indsats de skal sætte i gang for at hjælpe dig til at blive uddannelsesparat.

Du vil få hjælp af vejlederen i tiden frem mod ansøgningen til ungdomsuddannelse marts. Vejlederen vil hjælpe dig helt frem til den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering i maj-juni, hvis du har behov for det.

Ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse

Ansøgningsfristen er 1. marts. 

Inden ansøgningsfristen i 9. klasse skal du gå ind på optagelse.dk og sende din ansøgning til ungdomsuddannelse. En af dine forældre skal skrive ansøgningen under. 

Hvis du vil i 10. klasse eller vil tage 10. klasse på efterskole, skal du også tilmelde dig på optagelse.dk. inden ansøgningsfristen. Du behøver ikke være vurderet uddannelsesparat for at søge 10. klasse. I 10. klasse vil du fortsætter arbejdet med at blive parat.

Den afsluttende vurdering i 9. klasse

I maj-juni i 9. klasse får du dine afsluttende standpunktskarakterer og den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering.

Her skal dine standpunktskarakterer holde det niveau, der kræves for at være uddannelsesparat til den uddannelse, du har søgt optagelse på.

Derudover skal du også have sociale og personlige og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

Hvis du ikke bliver vurderet parat til den type ungdomsuddannelse, som du har søgt optagelse på, vil du vil få hjælp og vejledning af vejlederen på skolen. Du kan kontakte vejlederen på din skole, hvis du står i den situation.

Er du uddannelsesparat?

Hvis du vil arbejde med din uddannelsesparathed, kan du bruge værktøjerne i Mit ug – fx Min skoleindsats og Mine styrker.

Mit UG