uddannelsesparat
Artikel

Uddannelsesparat

I 8. og 9. klasse bliver du uddannelsesparathedsvurderet. Bliv klogere på, hvad det betyder her.

Når du går i 8. klasse, begynder du at arbejde med at blive parat til uddannelse efter skolen. Det er en proces, der fortsætter i 9. og eventuelt også i 10. klasse.

Fold alle afsnit ud

Uddannelsesparat – hvad er det?

At blive uddannelsesparat er at blive parat til at kunne fortsætte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, dvs. enten en erhvervsuddannelse, en hf eller en 3-årig gymnasial uddannelse.

8. klasse

Allerede når du går i 8. klasse, begynder din skole og vejlederen på skolen at se på, om du er uddannelsesparat.

Skolen registrerer dine standpunktskarakterer. Lærerne og vejlederen vurderer dine personlige og sociale forudsætninger. Begge dele indgår i vurderingen af, om du er uddannelsesparat.

Karaktererne i 8. klasse

For at du kan blive vurderet fagligt uddannelsesparat i 8. klasse, skal gennemsnittet af dine standpunktskarakterer opfylde kravene. Der er forskellig krav til de forskellige typer ungdomsuddannelse:

Fagligt uddannelsesparat til:Standpunktskarakterer i 8. klasse:
Erhvervsuddannelse og euxMindst 4,0 i gennemsnit
Hf-eksamenMindst 4,0 i gennemsnit

3-årig gymnasial uddannelse
(stx, hhx, htx)

Mindst 5,0 i gennemsnit

Går du på en skole, der ikke giver karakterer, afgør skolen, om dit faglige niveau svarer til kravene for at være uddannelsesparat.

Ud over karaktererne, skal du også have de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at kunne gennemføre ungdomsuddannelsen efter 9. klasse.

Det er lærerne og evt. vejlederen på din skole, som vurderer, om du har det. De vurderer også dine praksisfaglige forudsætninger.

De personlige forudsætninger

Når lærerne skal vurdere dine personlige forudsætninger, ser de fx på, om du er:

 • Selvstændig: Fx om du tager initiativ til at gøre ting, og om du kan spørge om hjælp, når du har brug for det.
 • Motiveret: Fx om du har lyst til at være aktiv i undervisningen og mod på at lære nye ting, i skolen eller uden for skolen.
 • Ansvarlig: Fx om du holder de aftaler, du laver med andre i skolen, om du laver dit hjemmearbejde, og om du tager ansvar for din del af arbejdet i en fælles opgave.
 • Mødestabil: Fx om du møder i skole hver dag og kommer til tiden.
 • Valgparat: Fx om du tænker over, hvad du vil og kan efter folkeskolen, og arbejder med at træffe et valg.

De sociale forudsætninger

Når lærerne skal vurdere dine sociale forudsætninger, ser de fx på, om du har:

 • Samarbejdsevne: Fx om du kan lave en opgave sammen med andre.
 • Respekt: Fx om du tager hensyn til andre, respekterer andres holdninger og forstår spillereglerne i skolen.
 • Tolerance: Fx om du kan arbejde sammen med mennesker, der er forskellige fra dig selv.

De praksisfaglige forudsætninger

Lærerne vurderer også dine praksisfaglige forudsætninger. her ser de fx på, om du:

 • Har praktiske færdigheder og kreativitet
 • Kan omsætte teori til praksis og forstå sammenhængene mellem del og helhed
 • Har kendskab til, hvad der foregår på en arbejdsplads
 • Har værkstedsfærdigheder

Dine praksisfaglige forudsætninger kan ikke give anledning til at vurdere dig ikke-uddannelsesparat. Men de kan godt betyde, at du kan blive vurderet uddannelsesparat.

Hvis du går i folkeskole, vil vurderingen måske blive skrevet ind i din elevplan. Ellers må du spørge på skolen.

Hvordan foregår vurderingen?

Du bliver vurderet to gange i 8. klasse.

Den første vurdering

Den første uddannelsesparathedsvurdering kommer i november-december måned, når du har fået dine første standpunktskarakterer. 

Dine standpunktskarakterer viser, om du er fagligt uddannelsesparat. Lærerne vurderer derudover dine personlige og sociale og evt. praksisgfaglige forudsætninger.

Skriftlig besked

Du vil få skriftligt svar fra din skole på resultatet af din første uddannelsesparathedsvurdering. I svaret vil der stå, hvilke typer ungdomsuddannelse, du er blevet vurderet uddannelsesparat til, og hvilke typer du evt. er blevet vurderet endnu ikke-uddannelsesparat til. Der vil også stå en begrundelse for vurderingen og information om den videre proces.

Hvilken ungdomsuddannelse ønsker du?

Bagefter skal du fortælle i skolen, om du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse, en hf-eksamen eller en erhvervsuddannelse efter 9. eller evt. 10. klasse. Det er kun typen af ungdomsuddannelse, du skal meddele, ikke den konkrete uddannelse. Du har mulighed for at sige, at du overvejer flere typer. 

Det kan være en god ide at tale med nogen om dine overvejelser, fx dine forældre, en lærer eller vejleder eller andre, som du har tillid til.

Måske ønsker du en uddannelse, som du lige er blevet vurderet uddannelsesparat til. Men det kan også være, at du går efter en uddannelse, som du er blevet vurderet endnu ikke-uddannelsesparat til.

Hvis du ønsker en uddannelse, som du er vurderet parat til

Du skal nu holde dit karakterniveau og din motivation, så du stadig kan vurderes uddannelsesparat i maj-juni måned i 8. klasse, når du har fået dine afsluttende standpunktskarakterer og igen skal uddannelsesparathedsvurderes.

Hvis du ønsker en uddannelse, som du er vurderet ikke-parat til

Du vil få hjælp fra vejlederen på din skole. Vejlederen og skolen finder ud af, hvad der skal til for, at du kan blive parat. I lægger sammen en plan for, hvordan du skal arbejde med din parathed.

Planen kan fx gå ud på, at du skal møde til tiden, eller at du skal deltage i gruppearbejde i timerne. Det kan også være, at du skal arbejde ekstra med dansk eller matematik for at få bedre karakterer. Planens indehold vil komme an på, hvad der er netop dine grunde til ikke helt at være uddannelsesparat endnu.

Den næste vurdering

Den næste uddannelsesparathedsvurdering foregår i maj-juni måned. Du får dine afsluttende standpunktskarakterer, og skolen ser på, om der er sket ændringer i dine personlige og sociale forudsætninger. Du vil få besked om resultatet af vurderingen.

Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat

Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat til en eller flere typer af ungdomsuddannelser, vil du få skriftlig besked med begrundelse for vurderingen. Det gælder også, selvom du allerede har fortalt på skolen, at du ønsker en ungdomsuddannelse, som du er vurderet uddannelsesparat til.

Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat til den type uddannelse, som du ønsker, så fortsætter du samarbejdet med skolen og vejlederen om planen for, hvordan du kan blive parat efter 9. eller evt. 10. klasse.

Hvis du bliver vurderet uddannelsesparat til den uddannelse, du ønsker

Så skal du nu holde det gode niveau både fagligt, personligt, socialt og evt. praksisfagligt, så du også kan blive vurderet uddannelsesparat i 9. klasse.

9. klasse

Også i 9. klasse  bliver du vurderet ud fra dine standpunktskarakterer og dine personlige, sociale og evt. praksisfaglige forudsætninger.

Karaktererne i 9. klasse 

For at du kan blive vurderet fagligt uddannelsesparat i 9. klasse, skal gennemsnittet af dine standpunktskarakterer opfylde kravene. Der er forskellige krav til de forskellige typer ungdomsuddannelse:

Fagligt uddannelesparat til:

Standpunktskaraktererne i 9. klasse

Erhvervsuddannelse og  eux
Mindst 2,0 i gennemsnit af standpunkts-
karaktererne i både dansk og matematik
Hf-eksamen
Mindst 4,0 i gennemsnit af 
alle standpunktskarakterer
3-årig gymnasial uddannelse
(stx, hhx, htx)
Mindst 5,0 i gennemsnit af 
alle standpunktskarakterer

Går du på en skole, der ikke giver karakterer, afgør skolen, om dit faglige niveau svarer til kravene for at være uddannelsesparat.

Personlige og sociale forudsætninger

Ud over karaktererne, skal du også have de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at kunne gennemføre ungdomsuddannelsen efter 9. klasse.

Hvordan foregår vurderingen?

Hvis du blev vurderet uddannelsesparat ved afslutningen af 8. klasse, bliver du også betragtet som uddannelsesparat i 9. klasse.

Men hvis dine karakterer eller din motivation ændrer sig, kan det ændre vurderingen af din uddannelsesparathed. Hvis dine personlige eller sociale forudsætninger ændrer sig væsentligt i negativ retning, kan det også ændrer vurderingen af din uddannelsesparathed.

Den første vurdering

I november-december måned får du de første standpunktskarakterer i 9. klasse. Både dine karakterer og dine personlige og sociale forudsætninger skal opfylde kriterierne for at være uddannelsesparat.

Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat

Hvis dine karakterer eller forudsætninger betyder, at du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat til en eller flere af ungdomsuddannelserne, vil du få skriftligt besked om det fra skolen. Der vil også stå en begrundelse.

Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat til den type ungdomsuddannelse, som du ønsker, vil vejlederen beslutte sammen med skolen, hvilken indsats de skal sætte i gang for at hjælpe dig til igen at blive uddannelsesparat.

Du vil få hjælp af vejlederen frem mod tilmeldingen til ungdomsuddannelse d. 1. marts og helt frem til den endelige uddannelsesparathedsvurdering i juni, hvis du har behov for det.

Ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse

Senest 1. marts i 9. klasse skal du sende din ansøgning til enten en ungdomsuddannelse eller en 10. klasse. Det skal du gøre sammen med en af dine forældre på optagelse.dk.

Hvis du skal i 10. klasse eller tage 10. klasse på efterskole, skal du også tilmelde dig inden 1. marts. Du behøver ikke være vurderet uddannelsesparat for at søge 10. klasse. I 10. klasse vil du fortsætter processen med at blive uddannelsesparat. Du og en af dine forældre skal udfylde ansøgningen på optagelse.dk.

Den afsluttende vurdering i 9. klasse

I maj-juni måned får du dine afsluttende standpunktskarakterer og samtidig den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering.

Her skal dine afsluttende standpunktskarakterer holde det niveau, der kræves for at være uddannelsesparat til den uddannelse, du har søgt optagelse på.

Derudover skal du også have personlige og sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat

Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat til en eller flere typer ungdomsuddannelse, vil du få skriftlig besked med en begrundelse for vurderingen. 

Hvis du vurderes ikke-uddannelsesparat til den type ungdomsuddannelse, som du har søgt optagelse på, vil du vil få hjælp og vejledning af vejlederen på skolen. Du kan henvende dig til vejlederen på din skole, hvis du står i den situation.

Bliv uddannelsesparat

Hvis du vil arbejde med din uddannelsesparathed, kan du bruge værktøjerne i Mit ug – fx Min skoleindsats og Mine styrker.

Er du uddannelsesparat?

Hvis du vil arbejde med din uddannelsesparathed, kan du bruge værktøjerne i Mit ug – fx Min skoleindsats og Mine styrker.

Mit UG

COVID-19 og din uddannelsesparathedsvurdering

På grund af COVID-19 skal elever i 8. klasse ikke have uddannelsesparathedsvurdering i juni 2020.

Går du i 9. eller 10. klasse i rykkes dine afsluttende standpunktskarakterer og din uddannelsesparathedsvurdering i 2020 til midt i juni.

Klik og læs mere på ministeriets spørgsmål/svar om skole og COVID-19.

Du kan få vejledning på skolen eller af en eVejleder.

Covid19