uddannelsesparat
Artikel

Uddannelsesparat

I 8. og 9. klasse vurderer skolen, om du er parat til uddannelse. Bliv klogere på, hvad det betyder her.

Når du går i 8. klasse, begynder du at arbejde med at blive uddannelsesparat. Du skal blive parat til at kunne tage en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Det kan fx være en erhvervsuddannelse, en hf eller en 3-årig gymnasial uddannelse.

Processen med at blive parat starter i 8. og fortsætter i 9. og måske også i 10. klasse.

Fold alle afsnit ud

Uddannelsesparat i 8. klasse

Når du går i 8. klasse, begynder din skole og vejlederen på skolen at se på, om du er uddannelsesparat.

Skolen ser på dine standpunktskarakterer. Lærerne og vejlederen vurderer dine personlige og sociale forudsætninger. Begge dele tæller med i vurderingen af, om du er uddannelsesparat.

Karaktererne i 8. klasse

For at du kan blive vurderet fagligt uddannelsesparat i 8. klasse, skal dine standpunktskarakterer opfylde kravene. Der er forskelligt krav til de forskellige typer ungdomsuddannelse:

Fagligt uddannelsesparat til:Standpunktskarakterer i 8. klasse:
Erhvervsuddannelse og euxMindst 4,0 i gennemsnit
Hf-eksamenMindst 4,0 i gennemsnit

3-årig gymnasial uddannelse
(stx, hhx, htx)

Mindst 5,0 i gennemsnit

Måske går du på en skole, der ikke giver karakterer? Så afgør skolen, om dit faglige niveau svarer til kravene for at være uddannelsesparat.

Ud over karaktererne, skal du også have personlige og sociale forudsætninger for at kunne gennemføre ungdomsuddannelsen efter 9. klasse.

Det er lærerne og evt. vejlederen på din skole, som vurderer, om du har det. De vurderer også dine praksisfaglige forudsætninger.

De personlige forudsætninger

Når lærerne skal vurdere dine personlige forudsætninger, ser de fx på, om du er:

 • Selvstændig: Du tager initiativ til at gøre ting. Du kan spørge om hjælp, når du har brug for det.
 • Motiveret: Du har lyst til at være aktiv i undervisningen. Du har mod på at lære nye ting i skolen eller uden for skolen.
 • Ansvarlig: Du holder de aftaler, du laver med andre i skolen. Du laver dit hjemmearbejde. Du tager ansvar for din del af arbejdet i en fælles opgave.
 • Mødestabil: Du møder i skole hver dag. Du kommer til tiden.
 • Valgparat: Du tænker over, hvad du vil og kan efter folkeskolen. Du arbejder med at træffe et valg.

De sociale forudsætninger

Når lærerne skal vurdere dine sociale forudsætninger, ser de fx på, om du har:

 • Samarbejdsevne: Du kan lave en opgave sammen med andre.
 • Respekt: Du tager hensyn til andre. Du respekterer andres holdninger. Du forstår spillereglerne i skolen.
 • Tolerance: Du kan arbejde sammen med mennesker, der er forskellige fra dig selv.

De praksisfaglige forudsætninger

Lærerne vurderer også dine praksisfaglige forudsætninger. Her ser de fx på, om du:

 • Har praktiske færdigheder og kreativitet
 • Kan omsætte teori til praksis
 • Kender til, hvad der foregår på en arbejdsplads
 • Har værkstedsfærdigheder

Dine praksisfaglige forudsætninger kan ikke være en grund til at vurdere dig ikke-uddannelsesparat. Men de kan godt betyde, at du kan blive vurderet uddannelsesparat.

Hvis du går i folkeskole, vil vurderingen måske blive skrevet ind i din elevplan. Ellers må du spørge på skolen.

To vurderinger i 8. klasse

Du bliver vurderet to gange i 8. klasse.

Vurdering - vinter

Den første vurdering kommer, når du har fået dine første standpunktskarakterer. Det er i november-december måned.

Dine standpunktskarakterer viser, om du er fagligt uddannelsesparat. Lærerne vurderer også dine personlige og sociale og evt. praksisfaglige forudsætninger.

Skriftlig besked

Du får skriftligt svar fra din skole på resultatet af din første uddannelsesparathedsvurdering. I svaret står der, hvilke typer ungdomsuddannelse du er blevet vurderet parat til. Der står også, hvilke typer du evt. er blevet vurderet endnu ikke-parat til. Du får også en begrundelse for vurderingen og information om, hvad der nu skal ske.

Fortæl, hvilken ungdomsuddannelse du ønsker

Bagefter skal du fortælle i skolen, hvilken type ungdomsuddannelse du ønsker. Går du efter en 3-årig gymnasial uddannelse, en hf-eksamen eller en erhvervsuddannelse efter 9. eller evt. 10. klasse? Det er kun typen af ungdomsuddannelse, du skal meddele. Du skal ikke vælge den konkrete uddannelse. Du kan også godt sige, at du overvejer flere typer. 

Det kan være en god ide at tale med nogen om dine tanker. Det kan fx være dine forældre, en lærer eller en vejleder. Det kan også være andre, som du taler godt med.

Måske er du blevet vurderet parat til den uddannelse, du ønsker. Så skal du nu bare holde dit karakterniveau og din motivation. Du skal nemlig vurderes en gang til i maj-juni måned i 8. klasse.

Hvis du bliver vurderet ikke-parat

Hvis du ønsker en uddannelse, som du bliver vurderetikke-parat til, vil du få hjælp fra vejlederen på din skole. Vejlederen og skolen lægger en plan sammen med dig og dine forældre. Det er en plan for, hvordan du skal arbejde med at blive parat til uddannelsen.

Planen kan fx gå ud på, at du skal møde til tiden. Det kan også være, at du skal øve dig i gruppearbejde i timerne. Måske skal du arbejde ekstra med dansk eller matematik for at få bedre karakterer. Planens indehold kommer an på, hvad der er netop dine grunde til ikke helt at være uddannelsesparat endnu.

Vurdering - sommer

Den næste vurdering kommer, når du har fået dine afsluttende standpunktskarakterer. Det er i maj-juni måned. Skolen ser på, om der er sket ændringer i dine personlige og sociale forudsætninger. Du vil få besked om resultatet af vurderingen.

Hvis du bliver vurderet ikke-parat

Hvis du bliver vurderet ikke-parat til en eller flere typer af ungdomsuddannelser, får du skriftlig besked. Du får også en begrundelse for vurderingen. Det gælder også, selvom du allerede har fortalt på skolen, at du ønsker en ungdomsuddannelse, som du er vurderet parat til.

Det kan være, at du bliver vurderet ikke-parat til den type uddannelse, som du ønsker. Så fortsætter du samarbejdet med skolen og vejlederen om planen for, hvordan du kan blive parat efter 9. eller evt. 10. klasse.

Hvis du bliver vurderet parat til den uddannelse, du ønsker

Så skal du nu holde det gode niveau både fagligt, personligt, socialt og evt. praksisfagligt, så du også kan blive vurderet uddannelsesparat i 9. klasse.

Uddannelsesparat i 9. klasse

I 9. klasse bliver du også vurderet ud fra dine standpunktskarakterer og dine personlige, sociale og evt. praksisfaglige forudsætninger.

Karaktererne i 9. klasse 

For at du kan blive vurderet fagligt uddannelsesparat i 9. klasse, skal dine standpunktskarakterer opfylde kravene. Der er forskellige krav til de forskellige typer ungdomsuddannelse:

Fagligt uddannelesparat til:

Standpunktskaraktererne i 9. klasse

Erhvervsuddannelse og  eux
Mindst 2,0 i gennemsnit af standpunkts-
karaktererne i både dansk og matematik
Hf-eksamen
Mindst 4,0 i gennemsnit af 
alle standpunktskarakterer
3-årig gymnasial uddannelse
(stx, hhx, htx)
Mindst 5,0 i gennemsnit af 
alle standpunktskarakterer

Måske går du på en skole, der ikke giver karakterer? Så afgør skolen, om dit faglige niveau svarer til kravene for at være uddannelsesparat.

Personlige og sociale forudsætninger

Ud over karaktererne, skal du også have personlige og sociale forudsætninger for at kunne gennemføre ungdomsuddannelsen efter 9. klasse.

To vurderinger i 9. klasse

Hvis du blev vurderet uddannelsesparat i slutningen af 8. klasse, bliver du også betragtet som uddannelsesparat i 9. klasse.

Men hvis dine karakterer ændrer sig, kan det ændre vurderingen. Hvis dine personlige eller sociale forudsætninger ændrer sig væsentligt i negativ retning, kan det også ændrer vurderingen af din uddannelsesparathed.

Vurdering - vinter

I november-december måned får du de første standpunktskarakterer i 9. klasse. Både dine karakterer og dine personlige og sociale forudsætninger skal opfylde kriterierne for at være uddannelsesparat.

Du får hjælp, hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat

Hvis du bliver vurderet ikke-parat til en eller flere af ungdomsuddannelserne, vil du få skriftligt besked om det fra skolen. Der vil også stå en begrundelse.

Hvis du bliver vurderet ikke-parat til den type ungdomsuddannelse, som du ønsker, vil vejlederen og skolen beslutte, hvilken indsats de skal sætte i gang for at hjælpe dig til igen at blive uddannelsesparat.

Du vil få hjælp af vejlederen i tiden frem mod tilmeldingen til ungdomsuddannelse d. 1. marts. Vejlederen vil hjælpe dig helt frem til den endelige uddannelsesparathedsvurdering i juni, hvis du har behov for det.

Ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse

Senest 1. marts i 9. klasse skal du sende din ansøgning til enten en ungdomsuddannelse eller en 10. klasse. Det skal du gøre sammen med en af dine forældre på optagelse.dk.

Hvis du vil i 10. klasse eller vil tage 10. klasse på efterskole, skal du også tilmelde dig inden 1. marts. Du og en af dine forældre skal udfylde ansøgningen på optagelse.dk.

Se optagelse.dk

Du behøver ikke være vurderet uddannelsesparat for at søge 10. klasse. I 10. klasse vil du fortsætter arbejdet med at blive parat.

Den afsluttende vurdering i 9. klasse

I maj-juni måned får du dine afsluttende standpunktskarakterer. Samtidig får du den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering.

Her skal dine afsluttende standpunktskarakterer holde det niveau, der kræves for at være uddannelsesparat til den uddannelse, du har søgt optagelse på.

Derudover skal du også have personlige og sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat

Hvis du bliver vurderet ikke-parat til en eller flere typer ungdomsuddannelse, vil du få skriftlig besked. Du vil også få en begrundelse for vurderingen. 

Hvis du vurderes ikke-parat til den type ungdomsuddannelse, som du har søgt optagelse på, vil du vil få hjælp og vejledning af vejlederen på skolen. Du kan kontakte vejlederen på din skole, hvis du står i den situation.

Er du uddannelsesparat?

Hvis du vil arbejde med din uddannelsesparathed, kan du bruge værktøjerne i Mit ug – fx Min skoleindsats og Mine styrker.

Mit UG