Økonomi under euv
Artikel

Økonomi under euv

Det er gratis at tage en erhvervsuddannelse – også hvis du gennemfører den som en euv.

Som voksenelev vil din forsørgelse under uddannelsen afhænge af flere forhold. Her kan du læse om nogle af de faktorer, der afgør din økonomi under euv.

Fold alle afsnit ud

Praktik og uddannelsesaftale

Din forsørgelse under euv afhænger af, om du skal i praktik.

Har du mindst 2 års relevant erhvervserfaring, kan du måske gennemføre en euv uden praktik. Det afgør skolen med en vurdering af dine realkompetencer, en RKV.

På baggrund af vurderingen afgør skolen, om du skal tage en euv1 uden praktik eller en euv2 eller euv3, hvor der indgår praktik.

Læs om RKV til euv.

Hvis du er i beskæftigelse og indgår en uddannelsesaftale

Når du indgår en uddannelsesaftale med din arbejdsgiver, får du løn under hele uddannelsen.

Virksomheden kan få lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), når du er på skole.

Vurderer skolen, at du har erhvervserfaring nok til at gennemføre uddannelsen uden praktik, dvs. som en euv1, kan virksomheden først få lønrefusion, hvis du sammenlagt har arbejdet tre måneder i virksomheden.

Se en oversigt over dine muligheder, hvis du er i beskæftigelse som ufaglært og indgår en uddannelsesaftale:

Hvis du er i beskæftigelse og indgår en uddannelsesaftale

Euv uden praktik - euv1

Euv med praktik - euv2 eller euv3

Du får elevløn.

Virksomheden kan søge lønrefusion, når du sammenlagt har været beskæftiget i minimum 3 måneder.

Du får elevløn.

Virksomheden kan søge lønrefusion.

Hvis du vil skifte branche eller kommer fra ledighed

Euv uden praktik - euv1

Hvis skolen vurderer, at du har erhvervserfaring nok til at gennemføre uddannelsen uden praktik, dvs. som en euv1, kan du få SU til hele euv-forløbet, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for at søge SU.

 

Euv med praktik - euv2 eller euv3

Hvis skolen vurderer, at du har behov for praktik for at gennemføre din uddannelse, dvs. som euv2 eller euv3, vil din forsørgelse afhænge af, om du kan finde et praktiksted og indgå en uddannelsesaftale med virksomheden.

 

Hvis du får en uddannelsesaftale

Indgår du en uddannelsesaftale, får du elevløn, og din arbejdsgiver kan få lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), når du er på skole.

 

Hvis du ikke får en uddannelsesaftale

Får du ikke en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du evt. komme i skolepraktik. Du kan så søge SU til grundforløbet, og du vil modtage skolepraktikydelse under hele hovedforløbet.

Skolepraktikken kan evt. kombineres med kortere praktikforløb i en virksomhed. Så vil du modtage skolepraktikydelse under skolepraktik og elevløn i den tid, som uddannelsesaftalen med virksomheden varer.

Læs om skolepraktik og om de betingelser, du skal opfylde for at få tilbuddet.

Læs om SU.

Se en oversigt over dine muligheder, hvis du vil skifte branche eller kommer fra ledighed uden en uddannelsesaftale:

Hvis du vil skifte branche eller kommer fra ledighed uden en uddannelsesaftale

Euv uden praktik - euv1

Euv med praktik - euv2 eller euv3

SU under hele forløbet*

SU til grundforløb*

Uddannelsesaftale

Indgår du uddannelsesaftale med en virksomhed, får du elevløn.

Virksomheden kan søge lønrefusion.

Skolepraktik

Hvis du kan optages på skolepraktik, får du skolepraktikydelse.

* Hvis du i øvrigt er berettiget til at søge SU.

Praktikplads

Uddannelsesaftalen med en praktikplads sikrer dig praktisk oplæring og løn under uddannelse.

Du skal selv finde en praktikplads

Vurderer skolen, at der skal indgå praktik i din euv, skal du selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. 

Praktikpladsen.dk

På praktikpladsen.dk finder du alle virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og du kan se aktuelt ledige praktikpladser i hele landet.  Du kan oprette din egen profil og få besked om ledige praktikpladser og godkendte virksomheder, der matcher dine praktikønsker.

Gå til praktikpladsen.dk.

Brug skolens praktikpladskonsulent

Kontakt evt. også erhvervsskolens praktikpladskonsulent, og få råd om, hvordan du finder en elevplads. Konsulenten varetager kontakten mellem skole, virksomhed og elev og kender det lokale arbejsmarked.

Forskellige aftaletyper

Virksomheder og elever kan indgå forskellige typer af uddannelsesaftaler. Undervisningsministeriets pjece Uddannelsesaftaler for erhvervsuddannelser giver overblik over aftaletyper og særlige regler for euv.

Find pjecen Uddannelsesaftaler for erhvervsuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Undersøg de lokale forhold

Behovet for arbejdskraft ændrer sig dog hele tiden og vil være påvirket af lokale forhold. Er du interesseret i uddannelse inden for et bestemt fag, så tal med erhvervsskolen, og henvend dig til relevante virksomheder om praktikmulighederne.

Voksenelevløn

Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, udbetaler virksomheden løn under hele uddannelsen.

Tjek fagets overenskomst

Der er forskel på lønnen til voksenelever i de forskellige fag, ligesom der er forskel på de almindelige lønninger. Voksenelevlønnen er som regel fastlagt i fagets overenskomst.

Du kan finde fagets overenskomst på de faglige organisationers hjemmesider, eller du kan henvende dig til din fagforening.

Virksomheden kan søge lønrefusion

En virksomhed, der ansætter en voksenelev, kan søge lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Det fremgår af overenskomsten på området, om arbejdsgiveren har ret til lønrefusion på voksensatsen.

Din arbejdsgiver kan finde vejledning til lønrefusion på virk.dk.

Gå til virk.dk.

Tilskud til ansættelse som voksenlærling

Hvis du indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan arbejdsgiveren i bestemte tilfælde søge jobcenteret om tilskud til at ansætte dig som voksenlærling.

Ledige, ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse

Voksenlærlingeordningen er en del af regeringens beskæftigelsesindsats, og den er først og fremmest målrettet ledige og ufaglærte.

Du kan dog også komme i betragtning, hvis du er i beskæftigelse som ufaglært, eller hvis du er faglært, men har en forældet uddannelse.

Tilskud til praktikperioder og lønrefusion i skoleperioder

Gennem voksenlærlingeordningen kan virksomheden søge om tilskud til din løn i praktikperioderne.

Til din løn i skoleperioderne kan arbejdsgiveren fortsat søge lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Undersøg mulighederne hos jobcenteret

Uanset om du er ledig eller i arbejde, er det jobcenteret, der skal bevillige virksomheden tilskud til at ansætte en voksenlærling.

Er du i målgruppen, så tal med jobcenteret om dine - og din virksomheds - muligheder.

Læs mere om tilskud til voksenlærlinge.

Find dit jobcenter.

Erhvervsuddannelse som jobrotation

Hvis du er i beskæftigelse som ufaglært, kan din virksomhed få tilskud til at uddanne dig og ansætte en ledig som vikar, mens du er i uddannelse. Det kaldes jobrotation.

Arbejder du fx som ufaglært i hjemmeplejen, kan du uddanne dig til social- og sundhedshjælper, mens en ledig vikarierer i dit job. Virksomheden kan ansætte en vikar i 9 måneder.

Over 25 år og mindst 2 års relevant erfaring

For at virksomheden kan få tilskud, skal du være fyldt 25 år og have mindst 2 års erhvervserfaring, så du kan tage erhvervsuddannelsen som en euv1 uden praktik.

Til udgangen af 2022

Erhvervsuddannelse som jobrotation er en midlertidig ordning, der gælder til frem til udgangen af 2022.

Undersøg mulighederne hos jobcenteret

Hvis din virksomhed vil opkvalificere dig og rekruttere en ny medarbejder gennem jobrotationsordningen, skal din arbejdsgiver kontakte jobcenteret.

Læs om muligheden i jobcentrenes pjece Opkvalificer staben og find nye medarbejdere med jobrotation (pdf).

Find dit jobcenter.

Tilskud til ’aftalt uddannelse’

Arbejder du som ufaglært, men overvejer at blive faglært, kan din arbejdsgiver evt. få tilskud til at give dig et såkaldt uddannelsesløft under ’aftalt uddannelse’. Muligheden for aftalt uddannelse vil fremgå af overenskomsten.

Bliver du og din virksomhed enige om aftalt uddannelse, aftaler I en uddannelsesplan, og tilbuddet vil erstatte selvvalgt uddannelse i perioden.

Søg tilskud hos branchens kompetencefonde

Det er virksomheden, der kan søge tilskuddet hos branchens kompetencefonde. Tal med din arbejdsgiver og din fagforening eller tillidsrepræsentant om mulighederne for at søge tilskud til aftalt uddannelse.

Særligt for ledige - euv på dagpenge

Hvis du er ledig, fyldt 30 år og ufaglært – eller faglært med en forældet uddannelse - kan dit jobcenter godkende, at du tager en euv, mens du er på dagpenge.

Undersøgmulighederne hos jobcenteret

Få hjælp hos jobcenteret til at afklare, om du er i målgruppen.

Find dit jobcenter.

Læs mere om Erhvervsuddannelse på dagpenge.

Få mere at vide

Erhvervsskolen kan vejlede om RKV, praktikpladser og økonomiske vilkår under en erhvervsuddannelse.

Som ledig kan du få information om økonomi under euv på dit jobcenter.

Om praktikpladser på praktikpladsen.dk.

Om lønrefusion på virk.dk.

Virksomheder kan downloade guiden "Sådan får I en voksenelev" fra Undervisningsministeriets side Gode råd og regler om ansættelse af elever

Om uddannelsesaftaler i Undervisningsministeriets guide Uddannelsesaftaler for erhvervsuddannelser.

Om tilskud til voksenlærlinge på star.dk, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Information på Jobnet om tilskud til voksenlærlinge.