Økonomi under euv
Artikel

Økonomi under euv

Det er gratis at tage en erhvervsuddannelse – også hvis du gennemfører den som en euv.

Som voksen vil din forsørgelse under uddannelsen afhænge af flere forhold. Her kan du læse om nogle af de faktorer, der afgør din økonomi under euv.

Fold alle afsnit ud

Oplæring og uddannelsesaftale

Din forsørgelse under euv afhænger af, om du skal oplæres i en virksomhed.

Har du mindst 2 års relevant erhvervserfaring, kan du måske gennemføre en euv uden oplæring. Det afgør skolen med en vurdering af dine realkompetencer, en RKV.

På baggrund af vurderingen afgør skolen, om du skal tage en euv1 uden oplæring eller en euv2 eller euv3, hvor der indgår oplæring.

Læs om RKV til euv.

Hvis du er i beskæftigelse og indgår en uddannelsesaftale

Når du indgår en uddannelsesaftale med din arbejdsgiver, får du løn under hele uddannelsen.

Virksomheden kan få lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), når du er på skole.

Vurderer skolen, at du har erhvervserfaring nok til at gennemføre uddannelsen uden oplæring, dvs. som en euv1, kan virksomheden først få lønrefusion, hvis du sammenlagt har arbejdet tre måneder i virksomheden.

Se en oversigt over dine muligheder, hvis du er i beskæftigelse som ufaglært og indgår en uddannelsesaftale:

Hvis du er i beskæftigelse og indgår en uddannelsesaftale

Euv uden oplæring - euv1

Euv med oplæring - euv2 eller euv3

Du får lærlingeløn.

Virksomheden kan søge lønrefusion, når du sammenlagt har været beskæftiget i minimum 3 måneder.

Du får lærlingeløn.

Virksomheden kan søge lønrefusion.

Hvis du vil skifte branche eller kommer fra ledighed

Euv uden oplæring - euv1

Hvis skolen vurderer, at du har erhvervserfaring nok til at gennemføre uddannelsen uden oplæring, dvs. som en euv1, kan du få SU til hele euv-forløbet, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for at søge SU.

 

Euv med oplæring - euv2 eller euv3

Hvis skolen vurderer, at du har behov for oplæring for at gennemføre din uddannelse, dvs. som euv2 eller euv3, vil din forsørgelse afhænge af, om du kan finde et lærested og indgå en uddannelsesaftale med virksomheden.

 

Hvis du får en uddannelsesaftale

Indgår du en uddannelsesaftale, får du lærlingeløn, og din arbejdsgiver kan få lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), når du er på skole.

 

Hvis du ikke får en uddannelsesaftale

Får du ikke en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du evt. komme i skoleoplæring. Du kan så søge SU til grundforløbet, og du vil modtage skoleoplæringsydelse under hele hovedforløbet.

Skoleoplæringen kan evt. kombineres med kortere aftaler om oplæring i en virksomhed. Så vil du modtage skoleoplæringsydelse under skoleoplæringen og lærlingeløn i den tid, som uddannelsesaftalen med virksomheden varer.

Læs om skoleoplæring og om de betingelser, du skal opfylde for at få tilbuddet.

Læs om SU.

Se en oversigt over dine muligheder, hvis du vil skifte branche eller kommer fra ledighed uden en uddannelsesaftale:

Hvis du vil skifte branche eller kommer fra ledighed uden en uddannelsesaftale

Euv uden oplæring - euv1

Euv med oplæring - euv2 eller euv3

SU under hele forløbet*

SU til grundforløb*

Uddannelsesaftale

Indgår du uddannelsesaftale med en virksomhed, får du lærlingeløn.

Virksomheden kan søge lønrefusion.

Skoleoplæring

Hvis du kan optages på skoleoplæring, får du skoleoplæringsydelse.

* Hvis du i øvrigt er berettiget til at søge SU.

Læreplads

Uddannelsesaftalen med en læreplads sikrer dig praktisk oplæring og løn under uddannelse.

Du skal selv finde en læreplads

Vurderer skolen, at der skal indgå oplæring i din euv, skal du selv finde en læreplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med lærestedet. 

Lærepladsen.dk

På lærepladsen.dk finder du alle virksomheder, der er godkendt til at ansætte lærlinge, og du kan se aktuelt ledige lærepladser i hele landet.  Du kan oprette din egen profil og få besked om ledige lærepladser og godkendte virksomheder, der matcher dine ønsker.

Gå til lærepladsen.dk.

Brug skolens lærepladskonsulent

Kontakt evt. også erhvervsskolens lærepladskonsulent, og få råd om, hvordan du finder en læreplads. Konsulenten varetager kontakten mellem skole, virksomhed og lærling og kender det lokale arbejsmarked.

Forskellige aftaletyper

Virksomheder og lærlinge kan indgå forskellige typer af uddannelsesaftaler. Undervisningsministeriets pjece Uddannelsesaftaler for erhvervsuddannelser giver overblik over aftaletyper og særlige regler for euv.

Find pjecen Uddannelsesaftaler for erhvervsuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Undersøg de lokale forhold

Behovet for arbejdskraft ændrer sig dog hele tiden og vil være påvirket af lokale forhold. Er du interesseret i uddannelse inden for et bestemt fag, så tal med erhvervsskolen, og henvend dig til relevante virksomheder om oplæringsmulighederne.

Løn til voksne

Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, udbetaler virksomheden løn under hele uddannelsen.

Tjek fagets overenskomst

Der er forskel på lønnen til voksne i de forskellige fag, ligesom der er forskel på de almindelige lønninger. Lønnen til voksne lærlinge er som regel fastlagt i fagets overenskomst.

Du kan finde fagets overenskomst på de faglige organisationers hjemmesider, eller du kan henvende dig til din fagforening.

Virksomheden kan søge lønrefusion

Dit lærested kan søge lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Det fremgår af overenskomsten på området, om arbejdsgiveren har ret til lønrefusion på voksensatsen.

Din arbejdsgiver kan finde vejledning til lønrefusion på virk.dk.

Gå til virk.dk.

Tilskud til ansættelse som voksenlærling

Hvis du indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan arbejdsgiveren i bestemte tilfælde søge jobcenteret om tilskud til at ansætte dig som voksenlærling.

Ledige, ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse

Voksenlærlingeordningen er en del af regeringens beskæftigelsesindsats, og den er først og fremmest målrettet ledige og ufaglærte.

Du kan dog også komme i betragtning, hvis du er i beskæftigelse som ufaglært, eller hvis du er faglært, men har en forældet uddannelse.

Tilskud til oplæringsperioder og lønrefusion i skoleperioder

Gennem voksenlærlingeordningen kan virksomheden søge om tilskud til din løn i oplæringsperioderne.

Til din løn i skoleperioderne kan arbejdsgiveren fortsat søge lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Undersøg mulighederne hos jobcenteret

Uanset om du er ledig eller i arbejde, er det jobcenteret, der skal bevillige virksomheden tilskud til at ansætte en voksenlærling.

Er du i målgruppen, så tal med jobcenteret om dine - og din virksomheds - muligheder.

Læs mere om tilskud til voksenlærlinge.

Find dit jobcenter.

Tilskud til ’aftalt uddannelse’

Arbejder du som ufaglært, men overvejer at blive faglært, kan din arbejdsgiver evt. få tilskud til at give dig et såkaldt uddannelsesløft under ’aftalt uddannelse’. Muligheden for aftalt uddannelse vil fremgå af overenskomsten.

Bliver du og din virksomhed enige om aftalt uddannelse, aftaler I en uddannelsesplan, og tilbuddet vil erstatte selvvalgt uddannelse i perioden.

Søg tilskud hos branchens kompetencefonde

Det er virksomheden, der kan søge tilskuddet hos branchens kompetencefonde. Tal med din arbejdsgiver og din fagforening eller tillidsrepræsentant om mulighederne for at søge tilskud til aftalt uddannelse.

Særligt for ledige - euv på dagpenge

Hvis du er ledig, fyldt 30 år og ufaglært – eller faglært med en forældet uddannelse - kan dit jobcenter godkende, at du tager en euv, mens du er på dagpenge.

Undersøg mulighederne hos jobcenteret

Få hjælp hos jobcenteret til at afklare, om du er i målgruppen.

Find dit jobcenter.

Læs mere om Erhvervsuddannelse på dagpenge.

Få mere at vide

Erhvervsskolen kan vejlede om RKV, lærepladser og økonomiske vilkår under en erhvervsuddannelse.

Som ledig kan du få information om økonomi under euv på dit jobcenter.

Om lærepladser på lærepladsen.dk.

Om lønrefusion på virk.dk.

Virksomheder kan downloade guiden "Sådan får I en voksenelev" fra Undervisningsministeriets side Gode råd og regler om ansættelse af elever

Om uddannelsesaftaler i Undervisningsministeriets guide Uddannelsesaftaler for erhvervsuddannelser.

Om tilskud til voksenlærlinge på star.dk, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.