Euv-mand med sikkerhedshjelm
Artikel

Kriterier for RKV til euv

En realkompetencevurdering til en erhvervsuddannelse – RKV til euv – består af en objektiv og en individuel del.

De objektive kriterier for vurderingen er fastlagt i bekendtgørelsen for hver enkelt erhvervsuddannelse. Her defineres det, hvilke forudgående uddannelser, kurser og hvilken erhvervserfaring du kan få godskrevet.

Har du erfaring eller uddannelse, der ikke er beskrevet i bekendtgørelsen, men som skolen vurderer er relevant, kan en individuel vurdering give mulighed for yderligere afkortning.

Fold alle afsnit ud

Objektiv og individuel vurdering

De objektive kriterier

Skolen baserer den objektive del af vurderingen på de "Kriterier for godskrivning", der findes som bilag til hver enkelt eud-bekendtgørelse.

Du kan selv få indblik i de objektive kriterier ved at finde bilaget i bekendtgørelsen til den uddannelse, du vil søge ind på.

  • Find erhvervsuddannelsen, du ønsker at søge, fx via hovedområderne på siden Erhvervsuddannelser
  • Find uddannelsens bekendtgørelse under afsnittet ”Love og bekendtgørelser” i artiklen om den enkelte erhvervsuddannelse
  • Find "Bilag 1 Kriterier for godskrivning" i uddannelsens bekendtgørelse

Den individuelle vurdering

Ud over de kurser og den arbejdserfaring, der anerkendes på baggrund af uddannelsesbekendtgørelsens objektive kriterier, kan skolen vurdere, om du har andre forudsætninger fra job, uddannelse eller fritid, der kan godskrives og danne grundlag for yderligere afkortning af din uddannelse, hvis du ønsker det.

Vejledning om kriterier og dokumentation

Kontakt skolen, og tal med en medarbejder, der har kendskab til RKV på den uddannelse, du søger ind på.

Kortlæg gerne på forhånd din erfaring. Se, hvilken type dokumentation du får brug for, i Dokumenter dine kompetencer.

Min Kompetencemappe

Benyt evt. værktøjet Min Kompetencemappe til at skabe overblik.

Gå til Min Kompetencemappe.

Mine Realkompetencer

Værktøjet Mine Realkompetencer kan give dig en vejledende afklaring af dine kompetencer i forhold til en konkret erhvervsuddannelse. Resultatet giver dig en ide om mulighederne for at få afkortet din uddannelse, allerede inden du søger optagelse.

Gå til Mine Realkompetencer.

Mine Realkompetencer

Få et bud på, hvor meget du kan afkorte din erhvervsuddannelse.

Gå til værktøjet Mine Realkompetencer.