Forberedende voksenundervisning
Fag

FVU-engelsk

På FVU-engelsk lærer du at tale, forstå og skrive engelsk, som du kan bruge på jobbet og i hverdagen.

Fakta

Navn:
FVU-engelsk
Varighed:
20-30 timer pr. trin
Adgangskrav:
25 år og ansat i en offentlig eller privat virksomhed
Økonomi:
Der er ingen deltagerbetaling. Mulighed for SVU

Undervisningen er for voksne, der vil være bedre til engelsk.

Du behøver ikke at kunne engelsk, inden du starter.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På FVU-engelsk får du sproglige færdigheder, der giver dig adgang til viden og information fra hele verden. Fx hvis du skal

  • læse manualer og vejledninger
  • forstå instruktionsvideoer
  • finde information på nettet
  • arbejde med kunder og kolleger, der taler engelsk

Samtidig får du færdigheder, du kan bruge i uddannelse, privatliv og samfundet i øvrigt. Fx hvis du skal rejse, høre nyheder på engelsk eller forstå andre kulturer.

Du lærer også at bruge ordbøger og andre – evt. digitale - redskaber, der kan hjælpe dig med at forstå og anvende engelsk.

Opbygning

Faget består af fire trin. Du starter på det trin, som passer til dit behov.

FVU-engelsk, trin 1

På trin 1 starter du med helt enkle ord og sætninger på engelsk.

Du lærer sproget ved at tale med andre i et langsomt tempo, og du kommer i gang med at læse og skrive ord og udtryk.

Du lærer at forstå og besvare spørgsmål og formulere enkle sætninger, du kan bruge til daglig – både på arbejdet og i dit privatliv.

FVU-engelsk, trin 2

På trin 2 øver du dig på at tale engelsk. Du forstår samtalen i hovedtræk og udvider dit ordforråd med ord og udtryk, du ofte bruger.

Du kommer videre med at forstå korte, enkle tekster. Fx lærer du at finde relevant information i enkle brugsanvisninger, e-mails og andre beskeder.

Du lærer også selv at skrive korte beskeder, e-mails og noter, som andre kan forstå.

FVU-engelsk, trin 3

På trin 3 bliver engelsk et redskab til, at du kan begå dig i en globaliseret verden.

Fx kan du navigere på engelske hjemmesider og søge information på engelsk.

Du forstår nu flere detaljer, når du deltager i en samtale på engelsk. Du taler også mere sammenhængende, så du kan gøre dig forståelig og give udtryk for din mening.

FVU-engelsk, trin 4

På trin 4 kan du bruge engelsk aktivt i dit arbejde og din dagligdag i øvrigt. Du kan fx beskrive arbejdsopgaver og vejlede kolleger og andre, du samarbejder med.

Du lærer desuden at finde relevant information i tekster, du skal bruge i dit arbejde. Det kan fx være vejledninger, arbejdsinstrukser eller manualer.

Du øver dig også på at præsentere et emne for andre på engelsk.

Undervisningen

Undervisningen planlægges, så den passer til deltagernes behov.

Du lærer engelske ord og begreber, der anvendes i din branche.

Undervisningen kan foregå på en arbejdsplads eller på et uddannelsessted.

Uddannelsessted

Du kan tage FVU på voksenuddannelsescentre (VUC).

Du kan også tage FVU på andre skoler, fx daghøjskoler, erhvervsskoler, AMU-centre, social- og sundhedsskoler, folkehøjskoler, aftenskoler og  sprogcentre.

Undervisningen kan desuden foregå på en arbejdsplads.

Prøve

Efter trin 1, trin 2 og trin 3 kan du få en bedømmelse af, om du har bestået. Bedømmelsen er et tilbud.

Du kan gå til prøve efter trin 4. Prøven er et tilbud.

Varighed

Hvert trin varer 20-30 timer a 60 min.

Optagelse og adgang

Undervisningen er til dig, der ønsker at blive bedre til engelsk på jobbet og i hverdagen. Du skal være ansat i en offentlig eller privat virksomhed. Du skal som regel være fyldt 25 år.

Uddannelsesstedet vurderer, om du vil kunne få udbytte af at deltage i undervisningen. Skolen vurderer også, hvilket trin du kan starte på.

Kontakt et VUC eller en af de andre skoler, der tilbyder FVU. Her får du tilbudt en samtale med en vejleder, som vurderer, om du er i målgruppen og kan tilbydes kurset.

Økonomi

Deltagerbetaling

Undervisning og prøver er gratis.

SVU

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
22. juni 2022
30. juni 2023
Engelsk trin 1 Dagundervisning 1165 København K
*
22. juni 2022
30. juni 2023
Engelsk trin 2 Dagundervisning 1165 København K
*
22. juni 2022
30. juni 2023
Engelsk trin 3 Dagundervisning 1165 København K
*
22. juni 2022
30. juni 2023
Engelsk trin 4 Dagundervisning 1165 København K
*
9. august 2022
21. juni 2023
Engelsk trin 1 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
9. august 2022
21. juni 2023
Engelsk trin 2 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
9. august 2022
21. juni 2023
Engelsk trin 3 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
9. august 2022
21. juni 2023
Engelsk trin 4 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
12. januar 2023
18. april 2023
Engelsk trin 1 Aftenundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
18. april 2023
Engelsk trin 2 Aftenundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
18. april 2023
Engelsk trin 3 Aftenundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
18. april 2023
Engelsk trin 4 Aftenundervisning 5700 Svendborg