Forberedende voksenundervisning
Fag

FVU-digital

På FVU-digital bliver du fortrolig med de digitale værktøjer, som du bruger på jobbet og i hverdagen.

Fakta

Navn:
FVU-digital
Varighed:
20-30 timer pr. trin
Adgangskrav:
25 år og ansat i en offentlig eller privat virksomhed
Økonomi:
Der er ingen deltagerbetaling. Mulighed for SVU

Undervisningen er for voksne, der vil være bedre til at arbejde digitalt.

Du behøver ingen it-færdigheder, inden du starter.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På FVU-digital får du praktisk erfaring med it-udstyr og programmer, der hjælper dig med at løse opgaver på jobbet. Fx hvis du skal

  • modtage eller give beskeder til kolleger
  • dokumentere dit arbejde med tekst eller billeder
  • føre kørselsregnskab
  • bruge videoer og vejledninger

Samtidig får du færdigheder, du kan bruge i uddannelse, privatliv og samfundet i øvrigt, fx hvis du skal bestille varer via nettet.

Du lærer også, hvordan mobil og pc kan hjælpe dig med at læse, skrive og regne.

Opbygning

Faget består af tre trin. Du starter på det trin, som passer til dit behov. 

FVU-digital, trin 1

På trin 1 kommer du i gang med at bruge pc, tablet eller andre it-enheder. Du lærer at arbejde i forskellige programmer med skærm, mus og tastatur.

Målet er, at du bliver fortrolig med enkle opgaver. Fx at besvare mails, søge informationer og arbejde sikkert med persondata.

FVU-digital, trin 2

På trin 2 får du mere erfaring med at løse arbejdsopgaver ved hjælp af it. Du øver dig på at hente og redigere, gemme og vedhæfte filer.

Du lærer programmer og systemer bedre at kende. Fx kan du søge efter information i databaser, på internettet eller på virksomhedens intranet.

Desuden lærer du at dele viden og opgaver med andre ved hjælp af it, og du kan benytte selvbetjening på offentlige hjemmesider, fx e-Boks og borger.dk.

FVU-digital, trin 3

På trin 3 bliver du rutineret i at arbejde digitalt, og du tænker ikke længere over, at du bruger it.

It indgår, når du løser opgaver, uanset om du arbejder i en virksomheds produktion eller har administrative opgaver. Fx når du planlægger og registrerer dit arbejde eller betjener udstyr og maskiner.

Du er også fortrolig med at dele filer og information med kolleger og andre, som du samarbejder med.

Endelig får du mod på selv at eksperimentere med, hvordan apps og programmer fungerer.

Undervisningen

Undervisningen planlægges, så den passer til deltagernes behov.

Undervisningen foregår med de it-værktøjer, der anvendes i din branche.

Undervisningen kan foregå på en arbejdsplads eller på et uddannelsessted.

Uddannelsessted

Du kan tage FVU på voksenuddannelsescentre (VUC).

Du kan også tage FVU på andre skoler, fx daghøjskoler, erhvervsskoler, AMU-centre, social- og sundhedsskoler, folkehøjskoler, aftenskoler og  sprogcentre.

Undervisningen kan desuden foregå på en arbejdsplads.

Prøve

Efter trin 1 og trin 2 kan du få en bedømmelse af, om du har bestået. Bedømmelsen er et tilbud.

Du kan gå til prøve efter trin 3. Prøven er et tilbud.

Varighed

Hvert trin varer 20-30 timer a 60 min.

Optagelse og adgang

Undervisningen er til dig, der ønsker at blive bedre til at arbejde digitalt. Du skal være ansat i en offentlig eller privat virksomhed. Du skal som regel være fyldt 25 år.

Uddannelsesstedet vurderer, om du vil kunne få udbytte af at deltage i undervisningen. Skolen vurderer også, hvilket trin du kan starte på.

Kontakt et VUC eller en af de andre skoler, der tilbyder FVU. Her får du tilbudt en samtale med en vejleder, som vurderer, om du er i målgruppen og kan tilbydes kurset.

Økonomi

Deltagerbetaling

Undervisning og prøver er gratis.

SVU

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

SU

Følger du forberedende voksenundervisning sammen med almen voksenuddannelse (AVU) kan du evt. søge SU.

Se Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Ledig eller revalidend

Læs om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. september 2023
3. november 2023
Digital trin 3 Dagundervisning 7400 Herning
*
16. oktober 2023
20. oktober 2023
Digital trin 1 Dagundervisning 7100 Vejle
*
16. oktober 2023
20. oktober 2023
Digital trin 2 Dagundervisning 7100 Vejle
*
16. oktober 2023
20. oktober 2023
Digital trin 3 Dagundervisning 7100 Vejle