To uddannelsessystemer
Artikel

To uddannelsessystemer

Vil du uddanne dig på fuld tid? Eller søger du kurser og efteruddannelse, som kan passe sammen med job og familie?

Danske uddannelser inddeles i ordinære uddannelser og voksenuddannelser, to parallelle systemer eller veje gennem det danske uddannelsessystem.

Din uddannelsesbaggrund og situation er med til at bestemme, hvilke uddannelser der er relevante og realistiske for dig at overveje.

Fold alle afsnit ud

Ordinær uddannelse eller voksenuddannelse?

Uddannelser på alle niveauer

Både ordinære uddannelser og voksenuddannelser findes på flere niveauer, fra fag i grundskolen til fag og uddannelser på universitetsniveau.

Få en oversigt over uddannelserne i Det danske uddannelsessystem.

Uddannelse efter skole og ungdomsuddannelse

De ordinære uddannelser er den vej, de fleste unge fortsætter på, når de søger uddannelse direkte efter skolen. Men det kan også være den relevante vej for dig, der ikke søgte videre uddannelse lige efter skolen eller gymnasiet. Eller for dig, der vil starte forfra.

Kompetencer til jobbet

Voksenuddannelserne er vejen til at opdatere sin viden og dygtiggøre sig, hvis man fx får nye arbejdsopgaver på jobbet. Eller vil udvide sine jobmuligheder. Voksenuddannelserne henvender sig typisk til dig, der i forvejen har en ordinær uddannelse. 

Basale færdigheder

Du kan også tage voksenuddannelse, hvis du mangler basale færdigheder i skolefag som dansk og matematik. Eller hvis du vil genopfriske fag og blive klar til at starte på en uddannelse.

Spørgsmål, du kan overveje

Afhængigt af din situation kan du vælge at søge ordinær uddannelse eller voksenuddannelse.

Dit valg afhænger fx af, om du:

 • vil beholde dit job og uddanne dig, mens du arbejder
 • har joberfaring på det område, du vil uddannes indenfor
 • vil uddanne dig på fuld tid eller deltid
 • vil bygge oven på en uddannelse, du allerede har, eller ønsker at starte forfra
 • kan finansiere en uddannelse selv eller via din arbejdsgiver

Vejledning om uddannelsessystemet

Hvis du har brug for sparring til, hvordan du vælger uddannelse, der passer til din situation, kan du kontakte en eVejleder over telefon, chat, mail eller Skype.

Kontakt eVejledning.

Voksen- og efteruddannelse

Har du erhvervserfaring, og vil du finde uddannelse, som du kan tage på deltid, mens du arbejder ved siden af, skal du overveje en uddannelse, der er målrettet voksne.

For voksenuddannelserne gælder i reglen, at:

 • Undervisningen er tilrettelagt på deltid
 • Uddannelserne kan tages i mindre dele og i dit tempo
 • Uddannelserne bygger på din erhvervserfaring
 • Der er – med nogle undtagelser – deltagerbetaling
 • Evt. støtteordninger afhænger af uddannelsestype
 • Ansøgning og optagelse sker på uddannelsesstedet
   

Voksenuddannelserne er fx relevante for dig, der:

 • er i job og vil læse på deltid
 • vil tage et kursus eller modul ad gangen
 • har erhvervserfaring
 • ikke kan søge SU
 • kan finansiere en uddannelse selv eller via din arbejdsgiver

Voksenuddannelserne er også relevante for dig, der:

 • Vil blive bedre til skolefag som dansk, matematik mv.

Se diagram over voksenuddannelserne, og læs mere om, hvad voksenuddannelse er.

De ordinære uddannelser

Hvis du vil læse på fuld tid og kan leve af SU, kan du overveje en ordinær uddannelse.

For de ordinære uddannelser gælder i reglen, at:

 • Uddannelserne foregår på fuld tid
 • Undervisningen er gratis
 • Uddannelserne giver adgang til at søge SU
 • Ansøgning foregår via Optagelse.dk, og optagelse til uddannelserne er centralt koordineret 

De ordinære uddannelser er fx relevante for dig, der:

 • ikke kom i gang med en uddannelse efter gymnasiet
 • ikke blev færdig med den uddannelse, du startede på
 • vil læse videre på fuld tid på baggrund af en erhvervsuddannelse, en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse

De er også relevante for dig, der vil i gang med en erhvervsuddannelse.

Se diagram over de ordinære uddannelser.

Kvalifikationer på samme niveau

Alle offentligt godkendte uddannelser placeres på et af otte niveauer i den danske kvalifikationsramme.

Kvalifikationsrammen omfatter både de ordinære uddannelser og voksenuddannelserne, og dens otte niveauer dækker godkendte grader og uddannelsesbeviser fra folkeskoleniveau til universitetsuddannelser.

Kvalifikationsrammens niveauer udgør en fælles reference, som gør det lettere at sammenligne uddannelser og vurdere kompetencer – også på tværs af lande.

Læs mere om kvalifikationsniveauer.

Få mere at vide

Børne- og Undervisningsministeriet: Overblik over uddannelsessystemet.