To uddannelsessystemer
Artikel

To uddannelsessystemer

Må uddannelse være den primære beskæftigelse i din hverdag? Eller søger du kurser og efteruddannelse, som skal passe sammen med job og familie?

Danske uddannelser grupperes i ordinære uddannelser og voksenuddannelser, to parallelle uddannelsessystemer med hver deres særkende i forhold til forudsætninger, tilrettelæggelse og støttemuligheder.

Din situation afgør, hvilke uddannelser der er relevante og realistiske for dig at overveje, herunder faktorer som tid, økonomi, forudgående uddannelse og joberfaring.

Fold alle afsnit ud

Uddannelser på alle niveauer

Både de ordinære uddannelser og voksenuddannelserne findes på flere niveauer, fra fag i grundskolen til fag og uddannelser på universitetsniveau.

De ordinære uddannelser er det uddannelsessystem, man bevæger sig i, når man som ung søger uddannelse efter skolen eller gymnasiet, men det er også den relevante vej for dig, der fx ikke søgte videre uddannelse lige efter gymnasiet.

For mange voksenuddannelser - især på videregående niveau - er det et krav, at du har joberfaring, før du søger ind, og voksenuddannelserne tager netop udgangspunkt i din erfaring med praksis.

Få en oversigt over uddannelserne i Det danske uddannelsessystem.

Voksen- og efteruddannelse

Har du erhvervserfaring, og vil du finde en kortere eller længere uddannelse, som du fortrinsvis kan tage på deltid, mens du arbejder ved siden af, skal du overveje en uddannelse, der er målrettet voksne.

For voksenuddannelserne gælder i reglen, at:

 • Undervisningen er tilrettelagt på deltid
 • Uddannelserne kan tages i mindre dele og i dit tempo
 • Uddannelserne bygger på din erhvervserfaring
 • Der er – med nogle undtagelser – deltagerbetaling
 • Evt. støtteordninger afhænger af uddannelsestype
 • Ansøgning og optagelse sker decentralt på uddannelsesstedet
   

Voksenuddannelserne er fx relevante for dig, der:

 • er i job og vil læse på deltid
 • vil tage et kursus eller modul ad gangen
 • har erhvervserfaring
 • ikke kan søge SU
 • kan finansiere en uddannelse

Se diagram over voksenuddannelserne, og læs mere om, hvad voksenuddannelse er.

De ordinære uddannelser

Hvis du vil læse på fuld tid og kan leve af SU, kan du overveje en ordinær uddannelse.

For det ordinære system gælder i reglen, at:

 • Uddannelserne foregår på fuld tid
 • Undervisningen er gratis
 • Uddannelserne giver adgang til at søge SU
 • Ansøgning og optagelse til uddannelserne er centralt koordineret
   

De ordinære uddannelser er fx relevante for dig, der:

 • ikke kom i gang med en uddannelse efter gymnasiet
 • ikke blev færdig med den uddannelse, du startede på
 • vil læse videre på fuld tid på baggrund af en erhvervsuddannelse, en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse

Se diagram over de ordinære uddannelser.

Kvalifikationer på samme niveau

Alle offentligt godkendte uddannelser placeres på et af otte niveauer i den danske kvalifikationsramme.

Kvalifikationsrammen omfatter både de ordinære uddannelser og voksenuddannelserne, og dens otte niveauer dækker godkendte grader og uddannelsesbeviser fra folkeskoleniveau til universitetsuddannelser.

Kvalifikationsrammens niveauer udgør en fælles reference, som gør det lettere at sammenligne uddannelser og vurdere kompetencer – også på tværs af lande.

Læs mere om kvalifikationsniveauer.