danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Grundskoleniveau mv.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Voksne udlændinge, der bor eller arbejder i Danmark, kan tage en danskuddannelse. Her lærer du at tale, skrive og læse det danske sprog. Du får også viden om det danske arbejdsmarked, danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Fakta

Navn:
Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Andre betegnelser:
DU1, DU2 og DU3
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
Op til 5 år (3 1/2 år for selvforsørgende kursister)
Adgangskrav:
Udlænding, fyldt 18 år, tilmeldt folkeregistret
Økonomi:
Deltagerbetaling i enkelte tilfælde. SVU under visse forudsætninger

Sprogcentre og sprogskoler tilbyder tre forskellige danskuddannelser. Hvilken danskuddannelse der er relevant, afhænger af uddannelsesbaggrund og sproglige forudsætninger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelserne

Danskuddannelserne henvender sig til nyankomne voksne udlændinge, som gerne vil lære dansk, og til personer, som allerede kan lidt af sproget, men ønsker at blive bedre.

Danskuddannelse 1, 2 og 3

Der er tre forskellige danskuddannelser. Du starter på den, der passer bedst til din uddannelsesmæssige baggrund.

Danskuddannelse 1 henvender sig til dig, som ikke kan læse og skrive det latinske alfabet.

Danskuddannelse 2 henvender sig til dig, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra dit hjemland.

Danskuddannelse 3 henvender sig til dig, som har en mellemlang eller en lang skole- og uddannelsesbaggrund.

De tre uddannelser indeholder hver 6 moduler. Du skal bestå et modul for at rykke op til det næste. Hele uddannelsen afsluttes med en prøve.

På modul 1 og 2 lærer du bl.a.:

 • at tale og forstå dansk
 • om lokalsamfundet
 • om arbejdsforhold
 • om rettigheder og pligter

På modul 3-6 lærer du bl.a.:

 • grundlæggende dansksproglige færdigheder
 • om danske kultur- og samfundsforhold
 • om arbejdsmarkedet

I undervisningen indgår holdundervisning og gruppearbejde i både større og mindre grupper.

Undervisningen er fleksibelt tilrettelagt, så du kan følge den på forskellige tidspunkter - om dagen, om aftenen, i weekenden eller som fjernundervisning.

Danskuddannelse 1

På danskuddannelse 1 bliver der lagt vægt på, at du:

 • lærer at tale og forstå dansk, så du kan klare dig i hverdagen
 • lærer at læse og skrive enkle tekster på dansk
 • får viden om arbejdsmarkedet og det nære samfund

Målet med uddannelsen er, at du kan varetage et ufaglært job og virke aktivt som borger i Danmark.

Uddannelsen afsluttes med prøve i dansk 1, som indeholder både en mundtlig og en skriftlig del.

Danskuddannelse 2

På danskuddannelse 2 bliver der lagt vægt på, at du:

 • lærer at læse og skrive tekster på dansk
 • lærer at forstå og samtale på dansk
 • får viden om arbejdsmarkedet og samfundet, både historisk og nu

Målet med uddannelsen er, at du skal kunne få et job og fungere aktivt som borger i det danske samfund. Du kan desuden kvalificere dig til at tage del i fx AMU-kurser.

Uddannelsen afsluttes med prøve i dansk 2, som indeholder både en mundtlig og en skriftlig del.

Danskuddannelse 3

Målet med danskuddannelse 3 er, at du skal kunne få et job eller blive endnu bedre til at bestride det job, du allerede har. Du kan også videreuddanne dig.

På danskuddannelse 3 bliver der lagt vægt på, at du:

 • lærer at nuancere dit talte og skrevne sprog
 • lærer at perspektivere problemstillinger
 • får generel kulturel, historisk og samfundsmæssig viden

Du kan afslutte uddannelsen efter 5. modul med prøve i dansk 3, som indeholder både en mundtlig og en skriftlig del. Den mundtlige og den skriftlige del vejer lige meget.

Når du har bestået prøve i dansk 3, er der mulighed for at fortsætte på det 6. modul, som henvender sig særligt til dig, der ønsker at videreuddanne dig.

Det 6. modul afsluttes med studieprøven i dansk som andetsprog, som består af en mundtlig og en skriftlig del.

Studieprøven er det dansksproglige adgangsgrundlag til de videregående uddannelser. Du skal dog være opmærksom på, at de enkelte videregående uddannelser ofte har særlige faglige adgangskrav, som du også skal opfylde for at kunne søge om optagelse.

Danskuddannelserne foregår i hele landet på:

 • Kommunale sprogcentre
 • Offentlige uddannelsesinstitutioner eller uddannelsesinstitutioner godkendt af det offentlige
 • Private sprogcentre
 • Private udbydere, når uddannelsen tilbydes udlændinge som led i aktivering eller beskæftigelse i en privat eller offentlig virksomhed

Eksamen

Danskuddannelserne afsluttes alle med prøver, der både har en mundtlig og en skriftlig del.

 • Prøve i dansk 1 afslutter danskuddannelse 1
 • Prøve i dansk 2 afslutter danskuddannelse 2
 • Prøve i dansk 3 afslutter danskuddannelse 3 efter modul 5
 • Studieprøven afslutter modul 6 på danskuddannelse 3

Ansøgere om dansk indfødsret kan bruge prøve i dansk 3 til at dokumentere danskkundskaber og kendskab til danske samfundsforhold.

Andre prøver, der skal bestås ved ansøgning om dansk indfødsret, er Indfødsretsprøven. Læs på Ny i Danmark om betingelser for ansøgning om indfødsret.

Bemærk: Prøven kaldet "Danskprøve 3" er ikke det samme som Prøve i dansk 3. Danskprøve 3 er en privat prøve, som udbydes af Studieskolen i København, og som kræves af enkelte videregående uddannelser som adgang til studierne.

Værd at vide

For udlændinge findes der forskellige muligheder for at lære dansk og blive introduceret til dansk kultur og arbejdsmarked.

Se oversigten over Uddannelse for flygtninge og indvandrere.

Nogle kursister har svært ved at lære dansk. Det kan fx skyldes fysiske eller psykiske handicap, ordblindhed eller krigs- og torturtraumer.

For kursister med særlige undervisningsbehov kan uddannelsesstedet tilbyde undervisning på små hold eller eneundervisning i helt særlige tilfælde. I andre tilfælde kan kursisten få undervisning efter loven om specialundervisning for voksne eller egentlige behandlingstilbud. Danskuddannelse og undervisning efter lov om specialundervisning for voksne kan også supplere hinanden.

Information in English

Adult foreigners living in Denmark are entitled to Danish language tuition. Cross-border commuters working in Denmark and holding a EU/EEA citizenship are also entitled to Danish language tuition.

Danskuddannelse 1, 2 or 3 are different Danish courses for students with different skills:

 • DU1: For participants who do not read or write in their own language or who do not master a European script
 • DU2: For participants with basic schooling from their home country
 • DU3: For participants who have completed medium or long cycle educational training programmes e.g. a vocational qualification, upper secondary or higher education.

Your municipality will inform you whether you have a right to tuition.

You may also contact your local language centre for further information about admission, enrolment, tuition, duration, financial circumstances and tests/examinations.

Varighed

Hver af de tre danskuddannelser har et omfang, der svarer til 1-2 års fuldtidsbeskæftigelse. Men fordi uddannelsen ofte tages samtidig med, at du har et job eller anden beskæftigelse, har du op til 5 år til at færdiggøre den (31/2 år, hvis du er selvforsørgende).

Optagelse og adgang

For at tage danskuddannelse 1, 2 eller 3 skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal være flygtning eller familiesammenført og være fyldt 18 år
 • Du skal have opholdstilladelse og være folkeregistreret i Danmark

Du starter på den af de 3 danskuddannelser, der passer bedst til din uddannelsesmæssige baggrund. Uddannelsesstedet hjælper dig med at finde den uddannelse, der passer til dig.

Du får normalt tilbud om danskundervisning fra kommunen. Er du i tvivl, så henvend dig til kommunen, som henviser dig til et uddannelsessted.

Hvis du har særlige ønsker om, hvor du gerne vil tage uddannelsen, vil der så vidt muligt blive taget hensyn til det. Er du selvforsørgende, og modtager du ikke tilbud fra andre offentlige instanser, kan du selv vælge, hvor du vil lære dansk.

Økonomi

Danskuddannelse er som udgangspunkt gratis for borgere, der er omfattet af loven.

Er du i Danmark for at arbejde eller studere, skal du betale et depositum på 1.250 kr. for at starte på dit danskkursus. Undervisningen er fortsat gratis, og dit depositum betales tilbage, når du afslutter eller afbryder dit danskkursus.

Kommunen kan opkræve et gebyr, hvis du ikke opfylder lovens betingelser. Spørg kommunen, hvis du er i tvivl.

Danskuddannelse kan give ret til Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis du er fyldt 20 år, er beskæftiget og i øvrigt opfylder betingelserne.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Find uddannelse der passer til din nuværende situation

Via vurdering af dine realkompetencer kan du skyde genvej til uddannelse.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Grundskolens fag dækker undervisning på niveauet fra ca. 8.-10. klasse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser