masteruddannelser

Naturvidenskabelige uddannelser

Naturvidenskab handler om objektivt at beskrive og forklare fænomener og processer i naturen og bygger på empiri og teori.

Du kan tage naturvidenskabelige masteruddannelser inden for et bredt felt, der dækker miljø, energi, fødevarer og det veterinære område samt fysiske og matematiske fagområder.