masteruddannelser

Naturvidenskabelige uddannelser

Naturvidenskab handler om objektivt at beskrive og forklare fænomener og processer i naturen og bygger på empiri og teori.

Du kan tage naturvidenskabelige masteruddannelser inden for et bredt felt, der dækker miljø, energi, fødevarer og det veterinære område samt fysiske og matematiske fagområder.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne udbyder en række enkeltfag og deluddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser