Master i forretningsudvikling
Masteruddannelse

Master i forretningsudvikling

Uddannelsen styrker dine evner til at udvikle og forandre organisationens processer, forretningsmodeller, produkter og markedspositioner.

Fakta

Navn:
Master i forretningsudvikling
Andre betegnelser:
Master of Business Development, MBD
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2-6 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 200.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at analysere forretningsmodeller, påpege udfordringer ved de eksisterende og at beskrive nye forretningstiltag.

Uddannelsen henvender sig primært til ledere med ansvar for at udvikle og understøtte vækstmuligheder i deres organisation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig et helhedsblik på din virksomhed, så du får forståelse for virksomhedens samlede værdikæde. Du lærer at optimere, effektivisere og dokumentere virksomhedens drift og processer og samtidig bidrage til forretningsudvikling, fx ved at indgå i tværorganisatoriske processer og gennemføre lokale forandringer i overensstemmelse med virksomhedens samlede strategi.

Et væsentligt element ved uddannelsen er muligheden for fleksibel tilrettelæggelse. Det betyder, at du som studerende selv kan tilrettelægge hvilke og hvor mange moduler, du ønsker at følge pr. semester samt hvilken rækkefølge, der passer bedst for dig. Alle moduler afsluttes med en selvstændig prøve.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 2 grundfag
 • 4 valgfrie kernefag
 • 3-6 supplerende valgfag
 • Masterprojektet

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Copenhagen Business School og foregår København.

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger, projektarbejder, simulationer, cases og diskussioner. Der lægges vægt på integration af egne erfaringer i undervisningen.  

Sprog

MBD er en dansksproget uddannelse, men en række fag udbydes og undervises på engelsk. Du vil derfor skulle læse litteratur på engelsk i alle fag. 

Eksamen

Alle moduler afsluttes med en selvstændig prøve. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som danner grundlag for mundtlig eksamen.

Værd at vide

I daglig tale anvendes den engelske betegnelse Master of Business Development, MBD.

Fagoversigt

Uddannelsen består af:

 • 2 grundfag
 • 4 valgfrie kernefag
 • 3-6 supplerende valgfag
 • Masterprojektet


Grundfag, 10 ECTS
De to grundfag er:

 • forretningsudvikling (5 ECTS)
 • organisationsudvikling (5 ECTS)

Grundfagene giver dig overblik og udvikler dine evner til at tage ansvar for forretningsudvikling og forandringer i organisationen.


Valgfri kernefag, 20 ECTS
De valgfrie kernefag har til formål at give dig viden, færdigheder og kompetencer inden for centrale erhvervsøkonomiske fagområder. Du skal vælge fire ud af de i alt syv fag:

 • Managing Open Innovation (5 ECTS)
 • Performance Management (6 ECTS)
 • Lederskab (5 ECTS)
 • Strategisk kommunikation (5 ECTS)
 • Operation and Supply Chain Management (5 ECTS)
 • Strategisk praksis og implementering (5 ECTS)
 • Developing Digital Business (5 ECTS)


Supplerende valgfag - 18 ECTS
Uddannelsens supplerende valgfag giver dig mulighed for yderligere at skræddersy uddannelsesforløbet, så det matcher dine kompetencebehov. De supplerende valgfag udvikles løbende.

Listen her er gældende for 2018:

 • Coporate Finance (6 ECTS)
 • Tendenser i marketing (6 ECTS)
 • Big Data and Analytics (6 ECTS)
 • Business Negotiation (3 ECTS)
 • Organisationsforståelse, selvindsigt og personlig udvikling (6 ECTS)


Masterprojekt – 12 ECTS
Du afslutter uddannelsen med masterprojektet. Du kan først indstilles til masterprojektet, når alle uddannelsens øvrige fag er bestået. 

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Uddannelsen strækker sig over 2 år og har en vægt af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du som udgangspunkt have gennemført:  

 • En bestået videregående erhvervsøkonomisk uddannelse på mindst bachelorniveau eller den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD). Det er også muligt at søge optagelse med en bestået samfundsvidenskabelig eller teknisk videnskabelig videregående uddannelse, hvori der indgår væsentlige erhvervsøkonomiske fag.
 • Sproglige færdigheder i engelsk svarende til gymnasialt B-niveau.
 • Mindst to års relevant erhvervserfaring inden for: salg & marketing, økonomistyring, finansiering, ledelse, logistik eller HR.

Få en samlet oversigt over videregående uddannelser, som giver direkte adgang til Master i forretningsudvikling på cbs.dk/mbd.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

En fuld master i forretningsudvikling koster ca. 200.000 kr. Derudover kommer udgifter til bøger. Der betales enkeltvis for de fag, du er tilmeldt, hvert semester. Et enkelt fag koster mellem 12.000 og 22.000 kr. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

CBS afholder informationsmøder 4 gange om året. Læs mere på cbs.dk/mbd.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse