Master of management development
Masteruddannelse

Master of management development

Uddannelsen fokuserer på ledelse, lederens personlige udvikling og muligheden for at skabe forandringer i din organisation.

Fakta

Navn:
Master of management development
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant videregående uddannelse + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 195.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du tilegner dig ny viden og værktøjer, som gør dig i stand til at igangsætte og lede forandringsprocesser i din organisation og at reflektere over egen praksis. 

I samspil med dine medstuderende udvikler du dine kompetencer, bl.a. gennem input vedrørende organisation, strategiarbejde, videnledelse, ledelsesfilosofi mm.

Uddannelsen henvender sig primært til ledere og specialister indenfor ledelsesrådgivning og organisationsudvikling i offentlige og private virksomheder  

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er tilrettelagt i et læringsmiljø, hvor fokus er på dit personlige udviklingsforløb i forhold til uddannelsens faglige felt.

Uddannelsen sigter på at udvide dit ledelsesmæssige handlerum og repetoire. Den baserer sig på en individuel proces, hvor du selv formulerer dine mål med udgangspukt i uddannelsens kompetencemodel, og der er ikke på forhånd fastlagte læringsmål, pensum eller læseplaner.

Et uddannelsens fokuspunkter er lederens evne til at udvikle og koordinere relationer internt i virksomheden - både mellem ledere og medarbejdere, mellem medarbejderne indbyrdes og mellem teknologier, strategier og mennesker.

Uddannelsen er planlagt som et progressivt forløb, hvor du gradvist opbygger dine personlige kompetencer.

Den forløber som en række fagmoduler over 4 semestre.

Undervisningen består af en bred vifte af læringsaktiviteter: undervisning, studieture, jobbytte, netbaserede processer, caseanalyser, selvstudium, eksperimenter i egen praksis, arbejde i semestergrupper mv.

Uddannelsen udbyder af Copenhagen Business School (CBS) og foregår København.

Eksamen

Hvert semester afsluttes med en individuel eksamen. 2. semesters eksamen er virtuel. Hele uddannelsen afsluttes med mundtlig eksamen baseret på masterafhandlingen.

Værd at vide

Du kan også selv sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Uddannelsen forløber over fire semestre, som har følgende overskrifter:

1. semester: Personligt narrativ, ledelse, organisation og viden
Her beskæftiger du dig bl.a. med personligt narrativ, ledelse og ledelsesteori samt viden og videnskonstruktion.

2. semester: Applikation og refleksion over ledelsesteknologier
På andet semester er fagområder som strategi/strategiprocesser, identitet, kultur og branding samt ledelsessystemer i fokus.

3. semester: Mikroledelsesteknologier, kontekst og forandringsledelse
Her arbejdes med mikroledelse, swop job og change management.

4. semester: Ledelsesfilosofi, viden og tværgående syntese (masterafhandling)
På sidste semester arbejdes med ledelsesfilosofi samt metode og vidensrefleksion, og du udarbejder din masterafhandling

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Uddannelsen strækker sig over 2 år og har en vægt af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • videregående uddannelse på mindst bachelorniveau
  • erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Derudover skal du have mindst 3 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse, samt engelskfærdigheder svarende til gymnasialt B-niveau.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 195.000 kr. Derudover er der udgifter til bøger, internatophold, studierejse mm.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse