Master of management development
Masteruddannelse

Master of Management Development

Uddannelsen fokuserer på ledelse, lederens personlige udvikling og muligheden for at skabe forandringer i din organisation.

Fakta

Navn:
Master of Management Development
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant videregående uddannelse + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 195.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du tilegner dig ny viden og værktøjer, som gør dig i stand til at igangsætte og lede forandringsprocesser i din organisation og at reflektere over egen praksis. 

I samspil med dine medstuderende udvikler du nye kompetencer, bl.a. gennem input vedrørende organisation, strategiarbejde, videnledelse og ledelsesfilosofi.

Uddannelsen henvender sig primært til ledere og specialister inden for ledelsesrådgivning og organisationsudvikling i offentlige og private virksomheder  

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen foregår i et studiemiljø, hvor du i samarbejde med undervisere og vejledere formulerer dine personlige udviklingsmål med afsæt i egne erfaringer, udfordringer og ledelsespraksis. 

Uddannelsen sigter på at udvide dit ledelsesmæssige handlerum og repetoire. Den baserer sig på en individuel proces, hvor du selv formulerer dine personlige udviklingsmål med udgangspunkt i uddannelsens aktiviteter og kompetencemodel. Der er ikke et fælles standardiseret pensum.

Uddannelsens fokuspunkter er kontekstbaseret ledelse og lederens evne til at udvikle og koordinere relationer internt i virksomheden - både mellem ledere og medarbejdere, mellem medarbejderne indbyrdes og mellem teknologier, strategier og mennesker.

Uddannelsen er planlagt som et progressivt forløb, hvor du gradvist opbygger dit personlige og faglige lederskab.

Den forløber som en række fagmoduler fordelt over 4 semestre.

I undervisningen indgår en bred vifte af læringsaktiviteter herunder arbejde i semestergrupper, studieture, jobbytte, caseanalyser, eksperimenter i egen praksis, selvstudium, individuel og fælles refleksion. 

Uddannelsen udbydes af Copenhagen Business School (CBS) og foregår i København.

Eksamen

Hvert semester afsluttes med en individuel eksamen. 2. semesters eksamen er virtuel. Hele uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på masterafhandlingen.

Fagoversigt

Uddannelsen forløber over fire semestre, som har følgende overskrifter:

1. semester: Personligt narrativ, ledelse, organisation og viden
Her beskæftiger du dig bl.a. med personligt narrativ, ledelse og ledelsesteori samt viden og videnskonstruktion.

2. semester: Applikation og refleksion over ledelsesteknologier
På andet semester er fagområder som strategi/strategiprocesser, identitet, kultur og branding samt ledelsessystemer i fokus.

3. semester: Mikroledelsesteknologier, kontekst og forandringsledelse
Her arbejdes med mikroledelse, job swop og change management.

4. semester: Ledelsesfilosofi, viden og tværgående syntese (masterafhandling)
På sidste semester arbejdes med ledelsesfilosofi samt metode og vidensrefleksion, og du udarbejder din masterafhandling

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Uddannelsen strækker sig over 2 år og har en vægt af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • videregående uddannelse på mindst bachelorniveau, herunder professionsbachelor 
  • den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD)

Derudover skal du have mindst 3 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse, samt engelskfærdigheder svarende til gymnasialt B-niveau.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 195.000 kr. Derudover er der udgifter til bøger, internatophold, studierejse mm.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs mere om Master of Manageement Development på uddannelsesstedets hjemmeside.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. januar 2023
31. december 2024
Master of Management Development Dagundervisning 2000 Frederiksberg

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse