Master i konfliktmægling
Masteruddannelse

Master i konfliktmægling

Konfliktforståelse, -forhandling og -mægling er nogle af de hovedemner, du arbejder med på masteruddannelsen i konfliktmægling.

Fakta

Navn:
Master i konfliktmægling
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 150.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen giver et teoretisk og praktisk fundament til at håndtere konflikter på en konstruktiv og professionel måde.

Den henvender sig til personer, der arbejder formelt eller uformelt med konflikter. Det kan fx være advokater, ledere, HR-medarbejdere, medarbejdere i organisationer, socialrådgivere m.fl.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er en mæglingsuddannelse, der kombinerer teori, træning og refleksion.

Gennem fag som konfliktforståelse, forhandling og konfliktmægling får du indsigt i konflikter med to eller flere parter på individniveau og lærer at bruge din viden i praksis som konfliktmægler.

Uddannelsen består af 5 fagelementer fordelt på 3 moduler og afsluttes med en masterafhandling.

Undervisningen tilrettelæggges som en blanding af internater og eksternater, der varer fra torsdag aften til lørdag eftermiddag.

Uddannelsen udbydes af Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, 

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en prøve. Uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, der også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du kan også selv sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende 5 fagelementer fordelt på 3 moduler:

  • Konfliktforståelse. Du lærer at analysere konflikter og anvise konfliktløsningsform på både interpersonelt niveau og gruppeniveau. Bl.a arbejder du med konflikters årsager og udvikling samt forskellige adfærdsmønstre i konflikt, herunder din egen konfliktadfærd.
  • Forhandling. Du får indsigt og træning i forskellige typer forhandling: topartsforhandling, mangepartsforhandling og repræsentation i forhandling.
  • Konfliktmægling. Du får indsigt og træning i konfliktmægling. Faget introducerer til forskellige mæglingsmodeller og mælingsformer, herunder uddannelsens refleksive mæglingsmodel. Du får mulighed for at reflektere over din egen mælingspraksis og lærer at rådgive i brugen af mægling.
  • Videnskabs- og samfundsteori. Faget understøtter arbejdet med din masterafhandling. Du får metodemæssige og videnskabsteoretiske færdigheder samt et grundlag for at se konfliktmægling i et samfundsmæssigt perspektiv.
  • Masterafhandling. Uddannelsen afsluttes med udarbejdelsen af en masterafhandling.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En bachelor- eller kandidatuddannelse
  • En professionsbacheloruddannelse
  • En diplomuddannelse gennemført som reguleret forløb

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 150.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Antallet af nyuddannede er meget lille (under 50).

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2016
31. januar 2018
Master i konfliktmægling - Modul 1: Konfliktmægling Weekendundervisning 1455 København K
*
1. september 2016
30. juni 2017
Master i Konfliktmægling - Modul 2: Konfliktforståelse Weekendundervisning 1455 København K
*
1. februar 2017
30. juni 2017
Master i Konfliktmægling - Modul 3: Forhandling Weekendundervisning 1455 København K
*
1. september 2017
30. juni 2018
Master i konfliktmægling - Modul 4: Masterafhandling med videnskabs- og samfundsteori Weekendundervisning 1455 København K
*
1. september 2018
31. december 2019
Konfliktmægling Weekendundervisning 2300 København S
*
1. januar 2019
30. juni 2019
Forhandling Weekendundervisning 2300 København S
*
1. januar 2019
30. juni 2019
Konfliktforståelse Weekendundervisning 2300 København S
*
1. september 2019
31. december 2019
Videnskabs og samfundsteori Weekendundervisning 2300 København S

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse