Tegning med to talebobler og en en mand mellem dem
Masteruddannelse

Master i konfliktmægling

Uddannelsen giver et teoretisk og praktisk fundament til at håndtere konflikter på en konstruktiv og professionel måde.

Fakta

Navn:
Master i konfliktmægling
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 150.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

De primære fag er konfliktmægling, konfliktforståelse, forhandling og videnskabsteori.

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder formelt eller uformelt med konflikter. Det kan fx være advokater, ledere, HR-medarbejdere, medarbejdere i organisationer, socialrådgivere m.fl.

 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er en mæglingsuddannelse, der kombinerer teori, træning og refleksion.

Gennem fag som konfliktforståelse, forhandling og konfliktmægling får du indsigt i konflikter med to eller flere parter på individniveau, og du lærer at bruge din viden i praksis som konfliktmægler.

Opbygning

Uddannelsen er bygget op af 3 moduler:

 • Modul 1: Konfliktforståelse og Forhandling (15 ECTS)
 • Modul 2: Konfliktmægling (30 ECTS)
 • Modul 3: Videnskabs- og samfundsteori, Masterprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen er en kombination af teori, intensiv træning og supervision. Den er tilrettelagt med udgangspunkt i to sammenhængende mødedage om måneden fra torsdag eftermiddag til lørdag eftermiddag. Dele af undervisningen er internetbaseret.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i Konfliktmægling.

På engelsk anvendes betegnelsen Master of Mediation and Conflict Resolution.

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en prøve. Uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, der også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fem fagelementer fordelt på tre moduler:

Modul 1: Konfliktforståelse og Forhandling

 • Konfliktforståelse: Du lærer at analysere konflikter og anvise konfliktløsningsform på både interpersonelt niveau og gruppeniveau. Du arbejder bl.a. med konflikters årsager og udvikling og med forskellige adfærdsmønstre i konflikter, herunder din egen konfliktadfærd.
 • Forhandling: Du får indsigt og træning i forskellige typer forhandling: topartsforhandling, mangepartsforhandling og repræsentation i forhandling.

Modul 2: Konfliktmægling

 • Du får indsigt og træning i konfliktmægling. Faget introducerer til forskellige mæglingsmodeller og mælingsformer, herunder uddannelsens refleksive mæglingsmodel. Du får mulighed for at reflektere over din egen mælingspraksis og lærer at rådgive i brugen af mægling.

Modul 3: Videnskabs- og samfundsteori og Masterprojekt.

 • Videnskabs- og samfundsteori: Faget understøtter arbejdet med din masterafhandling. Du får metodemæssige og videnskabsteoretiske færdigheder samt et grundlag for at se konfliktmægling i et samfundsmæssigt perspektiv.
 • Masterafhandling: Uddannelsen afsluttes med udarbejdelsen af en masterafhandling.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bachelor- eller kandidatuddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En diplomuddannelse gennemført som reguleret forløb

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Uddannelsen koster 150.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Som master i konfliktmægling kan du anvende konfliktmægling som ledelsesredskab, virke som konfliktmægler i forskellige typer konflikter, analysere og beskrive konflikter med to eller flere parter på individniveau og rådgive klienter, kolleger, brugere, organisationer mv. i konfliktmægling.

Det er hensigten med uddannelsen, at du som deltager skal integrere den kompetenceforøgelse, som uddannelsen giver i dit nuværende og fremtidige job. Uddannelsen lægger derfor ikke op til at skabe en ny profession. 

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2024
31. december 2024
Master i Konfliktmægling - Konfliktmægling Weekendundervisning 2300 København S
*
1. januar 2025
30. juni 2025
Master i Konfliktmægling - 2. semester Weekendundervisning 2300 København S

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse