Tegning med to talebobler og en en mand mellem dem
Hold

Master i Konfliktmægling - Masterafhandling

Uddannelsen giver et teoretisk og praktisk fundament til at håndtere konflikter på en konstruktiv og professionel måde.

De primære fag er konfliktmægling, konfliktforståelse, forhandling og videnskabsteori.

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder formelt eller uformelt med konflikter. Det kan fx være advokater, ledere, HR-medarbejdere, medarbejdere i organisationer, socialrådgivere m.fl.

 

Holdinformation

Startdato: 01/01/2024
Slutdato:
30/06/2024
Optagelsesfrist:
01/01/2024
Afholdelsesform:
Weekendundervisning
Undervisningstidspunkt:
torsdag aften til lørdag eftermiddag
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Birgitte Aarup Dahl
Kontaktinformation: 35323891
master@jur.ku.dk
Undervisningen foregår: Det Juridiske Fakultet
Karen Blixens Plads 8
2300 København S
Pris:
25 000.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

Masterprojekt
Som afslutning på masteruddannelsen udarbejdes et masterprojekt. Formålet med masterprojektet er, at den studerende fordyber sig i et selvvalgt emne og med udgangspunkt heri skaber sammenhæng til uddannelsens øvrige dele.
Målbeskrivelse for masterprojekt
For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:
• Identificere og afgrænse et emne af betydning for konfliktmægling, konfliktforståelse eller forhandling
• Identificere og formulere en relevant og fagligt velbegrundet problemstilling, som giver grundlag for selvstændige analyser og konklusioner
• Redegøre for projektets videnskabsteoretiske afsæt samt metode, og begrunde valget heraf i forhold til andre mulige metoder
• Identificere og selvstændigt kunne indsamle relevant teoretisk og evt. empirisk materiale
• Beskrive, analysere og diskutere den valgte problemstilling systematisk og selvstændigt
• Strukturere projektet på en sådan måde at de enkelte delproblemer er behandlet logisk og sammenhængende og med en fagligt velbegrundet indbyrdes vægtning
• Argumentere logisk og præcist for konklusioner på grundlag af de gennemførte analyser
• Perspektivere problemstillingen og konklusionerne, herunder at sætte problemstillingen i en samfundsmæssig kontekst, hvor dette er relevant
• Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde