Master of public governance, MPG
Masteruddannelse

Master of public governance, MPG

Formålet med uddannelsen er at kvalificere og udvikle offentlige lederes evne til at udføre professionel ledelse og udvikle egen ledelsespraksis.

Fakta

Navn:
Master of public governance (MPG)
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2-6 år på deltid
ECTS:
60 ECTS
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 206.000 - 215.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du træner din evne til at reflektere over egne ledelsesvilkår og egen ledelsespraksis, lige som du styrker din evne til at identificere forandringsbehov og omsætte visioner og strategier til handling.

Uddannelsen henvender sig til personer, som allerede har erfaring med de opgaver og det ansvar, der knytter sig til at være leder.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen lægger stor vægt på udvikling af den enkelte leders personlige ledelsespraksis og er tilrettelagt, så der er mulighed for stor fleksibilitet i den enkelte deltagers uddannelsesforløb. Den er sammensat af grundmoduler, obligatoriske ledelsesfaglige moduler, valgfri moduler og et afsluttende masterprojekt.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem holdbaseret undervisning og gruppebaseret ledelsesudvikling med fokus på den enkelte studerendes kompetencebehov. Der er fremmøde 2 sammenhængende dage ca. en gang om måneden.

Uddannelsen udbydes i København i et samarbejde mellem Copenhagen Business School (CBS) og Københavns Universitet og i Ålborg af Aalborg Universitet.

Du kan evt. søge om godskrivning af moduler mellem uddannelserne i København og Ålborg. Kontakt uddannelsesstedet, og forhør dig om mulighederne.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

En master i public governance kan bestå af følgende elementer:

 • Ledelsesfagligt grundforløb - obligatorisk (5 ECTS)
 • Personligt udviklingsforløb - obligatorisk (5 ECTS)
 • Ledelsesfaglige moduler - obligatoriske (4 moduler à 5 ECTS)
 • Forskningsdesign og metode (3 ECTS) - kun Aalborg
 • Valgfrie moduler (15-18 ECTS)
 • Masterprojekt (12 ECTS)

Ledelsesfagligt grundforløb introducerer til forskellige aspekter af lederskab og har særligt fokus på den offentlige leders udfordringer i en politisk styret kontekst. 

Personligt udviklingsforløb omsætter faglig viden fra øvrige uddannelsesmoduler til personlig ledelsesudvikling med fokus på handlemuligheder i arbejdet som leder. 

Ledelsesfaglige moduler
Her skal du vælge fire af følgende moduler:

 • Kommunikation og ledelse
 • Ledelse af reform og forandring
 • Offentlig styring: Idéer og praksis
 • Personligt lederskab og dialogisk coaching
 • Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv
 • Strategisk ledelse i et governance-perspektiv

Valgfrie moduler

Uddannelsens valgfrie moduler varierer afhængigt af uddannelsessted. 

Valgfag udbudt på Aalborg Universitet.

Valgfag udbudt på CBS og Københavns Universitet.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant bacheloruddannelse, fx i statskundskab, jura eller økonomi
 • En professionsbacheloruddannelse, fx inden for pædagogik, undervisning, sygepleje eller socialrådgiver
 • En diplomuddannelse i ledelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Du skal have en vis erfaring med ledelsesopgaver og ledelsesansvar. Ved vurderingen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på, at din erhvervserfaring som helhed er relevant for uddannelsen.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster ca. 206.000 - 215.000 kr. Dertil kommer udgifter til materialer og internat.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. august 2021
16. november 2021
Økonomi og ledelse, enkeltmodul fra Master of Public Governance (MPG) Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
30. august 2021
7. januar 2022
Ledelsesfagligt grundforløb, enkeltmodul fra Master of Public Governance (MPG) Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
1. september 2021
30. juni 2024
Master of Public Governance (MPG) Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
7. september 2021
14. januar 2022
Evaluering, performance og offentlig ledelse, enkeltmodul fra Master of Public Governance (MPG) Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
16. september 2021
21. januar 2022
Kommunikation og ledelse, enkeltmodul fra Master of Public Governance (MPG) Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
20. september 2021
18. januar 2022
Ledelse af reform og forandring, enkeltmodul fra Master of Public Governance (MPG) Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
28. september 2021
11. januar 2022
Personligt lederskab og dialogisk coaching, enkeltmodul fra Master of Public Governance (MPG) Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
30. september 2021
28. januar 2022
Forvaltningsret for offentlige ledere, enkeltmodul fra Master of Public Governance (MPG) Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse