Master of public governance, MPG
Masteruddannelse

Master of public governance, MPG

Uddannelsen kvalificerer og udvikler den offentlige leders evne til at udøve professionel ledelse inden for de politiske, retslige og institutionelle rammer.

Fakta

Navn:
Master of public governance (MPG)
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60 ECTS
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 206.000 - 212.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Undervisningen inddrager aktuel forskning om problemstillinger og udviklingstendenser i den offentlige sektor. Fx kan du beskæftige dig med klassiske fag som strategi, organisation og politologi. Samtidig har du gode muligheder for selv at sammensætte et forløb, der passer din profil som leder. 

Uddannelsen henvender sig til personer, som allerede har erfaring med de opgaver og det ansvar, der knytter sig til funktionen som leder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I uddannelsesforløbet bliver der lagt vægt på udvikling af din personlige ledelsespraksis, og der er mulighed for stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af dit uddannelsesforløb.

Uddannelsen består af obligatoriske ledelsesfaglige forløb, et antal ledelsesfaglige moduler samt et antal valgfrie moduler og afsluttes med et masterprojekt.

Undervisningen er tilrettelagt som internater af 2 dages varighed og eksternater af en enkelt dags varighed.

Uddannelsen udbydes i København i et samarbejde mellem Copenhagen Business School (CBS) og Københavns Universitet og i Ålborg af Aalborg Universitet.

Du kan evt. søge om godskrivning af moduler mellem uddannelserne i København og Ålborg. Kontakt uddannelsesstedet, og forhør dig om mulighederne.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

En master i public governance består af følgende elementer:

 • Ledelsesfagligt grundforløb - obligatorisk (5 ECTS)
 • Personligt udviklingsforløb - obligatorisk (5 ECTS)
 • Ledelsesfaglige moduler - obligatoriske (4 moduler à 5 ECTS)
 • Valgfrie moduler (3 moduler á 6 ECTS pr. modul)
 • Masterprojekt (12 ECTS)

Ledelsesfagligt grundforløb introducerer til forskellige aspekter af lederskab og har særligt fokus på den offentlige leders udfordringer i en politisk styret kontekst. 

Personligt udviklingsforløb omsætter faglig viden fra øvrige uddannelsesmoduler til personlig ledelsesudvikling med fokus på handlemuligheder i arbejdet som leder. 

Ledelsesfaglige moduler
Her skal du vælge fire af følgende moduler:

 • Kommunikation og ledelse
 • Ledelse af reform og forandring
 • Offentlig styring: Idéer og praksis
 • Personligt lederskab og dialogisk coaching
 • Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv
 • Strategisk ledelse i et governance-perspektiv

 

Valgfrie moduler

Uddannelsens valgfrie moduler kan variere afhængigt af uddannelsessted. 

Eksempler på valgfag ved Aalborg Universitet er:

 • Design og metode
 • Evaluering, performance og offentlig ledelse
 • Forandrings- og projektledelse
 • Leadership pipeline
 • Ledelse af professionelle vidensorganisationer
 • Ledelse af psykisk arbejdsmiljø i teori og praksis
 • Magt og etik i offentlige organisationer
 • Markedsgørelse af den offentlige sektor
 • Organisation og innovation
 • Politikere og embedsmænd
 • Sundhedsøkonomi, Sundhedspolitik og ledelse
 • Økonomi og ledelse
 • Kommunal topledelse
 • Digitalisering og værdiskabelse
 • Organisationspsykologi
 • Velfærdsledelse

Valgfagene ved Aalborg Universitet vægter hvert 6 ECTS.

Eksempler på valgfag ved Copenhagen Business School og Københavns Universitet er:

 • Evaluering af projekter (6 ECTS)
 • Fra velfærdsstat til konkurrencestat (3 ECTS)
 • Innovationsledelse på tværs (6 ECTS)
 • Kommunikation af tal og resultater til medarbejdere og borgere (3 ECTS)
 • Ledelse af mangfoldighed (3 ECTS)
 • Ledelse af partnerskab mellem offentlig og privat (3 ECTS)
 • Politiledelse (6 ECTS)
 • Resultatstyring i den offentlige sektor (3 ECTS)
 • Retorik for ledere (6 ECTS)
 • Samfundsvidenskabelig metode (6 ECTS)
 • Strategisk pædagogisk lederskab i skolen (15 ECTS)
 • Strategy as practice (3 ECTS)
 • Styring af økonomi og incitamenter(6 ECTS)
 • Styring, motivation og performance i folkeskolen (3 ECTS)
 • Tillidsbaseret ledelse (3 ECTS)
 • Vidensoverførsel og implementering i offentlige organisatione (3 ECTS)

 

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant bacheloruddannelse, fx i statskundskab, jura eller økonomi
 • En professionsbacheloruddannelse, fx inden for pædagogik, undervisning, sygepleje eller socialrådgiver
 • En diplomuddannelse i ledelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Du skal have en vis erfaring med ledelsesopgaver og ledelsesansvar. Ved vurderingen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på, at din erhvervserfaring som helhed er relevant for uddannelsen.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster ca. 206.000 - 212.000 kr. Dertil kommer udgifter til materialer og internat.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledigkontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 7 brancher, herunder Forsikring og pension samt Vikarbureauer.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2019
31. januar 2022
Master of public governance (MPG) Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse

Inspiration

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Universiteterne kan udbyde enkeltfag fra deres fuldtidsuddannelser.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser