Foto af Bibliotekar
Job

Bibliotekar

Bibliotekarer arbejder med systematisering af informationer og data. Både på offentlige biblioteker og som bestyrere af databaser i vidensamfundets virksomheder.

Fakta

Arbejdssteder:
Biblioteker, Virksomheder og it-firmaer
Jobtyper:
Bibliotekar, Informationsmedarbejder, Databaseadministrator

På offentlige biblioteker hjælper bibliotekaren publikum med at finde litteratur og relevante oplysninger og viser, hvordan man bruger biblioteket. Bibliotekaren indkøber også bøger og er på den måde med til at bestemme, hvad biblioteket skal have på hylderne.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af bibliotekar
Informationssøgning - At finde, vurdere og anvende oplysninger rigtigt er en af bibliotekarens store opgaver.

Som bibliotekar er du publikums personlige kontakt, når de skal have hjælp til at finde bøger, informationer eller materialer af forskellig art. Bibliotekarer kan finde relevante informationer om mange slags emner og sætte oplysninger i system, så de bliver tilgængelige for andre. Bibliotekarer må have sans for orden og systematik, have fantasi og kombinationsevne og være serviceorienterede.

De fleste bibliotekarer er ansat på biblioteker, dvs. folkebiblioteker, forskningsbiblioteker samt offentlige og private fagbiblioteker. Bibliotekarens væsentligste opgaver er at finde litteratur og relevante oplysninger til bibliotekets brugere og at hjælpe dem til selv at finde, hvad de søger. Bibliotekaren vejleder i, hvordan man bruger biblioteket.

Informationsteknologien har udvidet bibliotekernes rolle. De er blevet lokale centre for kommunikation, hvor bibliotekarerne fungerer som detektiver og vejledere for brugerne i den elektroniske søgning efter informationer.

På nogle folkebiblioteker er der oprettet et erhvervsservicecenter, hvor bibliotekarer leverer oplysninger om erhvervsforhold til det lokale erhvervsliv.

Bibliotekarernes arbejdsområder er samtidig udvidet kraftigt. De arbejder med håndtering af information af mange slags, både med indsamling, strukturering, validering og formidling af viden og information, såkaldt Records Management.

På bibliotekernes er der, udover publikumsbetjeningen, en del administrativt arbejde, hvor du udvælger, anskaffer og ordner bibliotekets materialer. Det er først og fremmest bøger og tidsskrifter, men det kan også være noder, cd'er, dvd'er, billeder og plakater.

Bibliotekaren køber også materialer til biblioteket på grundlag af forskellige fortegnelser, kataloger og anmeldelser. De indkøbte materialer skal klassificeres og registreres.

Dertil kommer særlige opgaver som at arrangere udstillinger, foredrag, film, koncerter eller at betjene særlige lånergrupper, fx på sygehuse eller privat. Bibliotekarer har også udviklingsopgaver som fx at udarbejde websites, og sørge for at publikum har adgang til bibliotekets elektroniske databaser.

Nogle bibliotekarer får job som informationsmedarbejder i både private og offentlige virksomheder og organisationer. Det kan fx dreje sig om: dagblade, forlag, radio, tv, kulturhuse, museer og erhvervsorganisationer. Her opbygger og vedligeholder de virksomhedens information, dokumentation og research.

En vigtig opgave er at forsyne virksomhedens medarbejdere med materiale, fx statistiske oplysninger om et bestemt produkt, baggrundsoplysninger, som medarbejderne skal bruge til et foredrag eller en redegørelse, eller billeder fra en bestemt begivenhed til brug for et tv-program.

Bibliotekarer arbejder også med informations- og vidensstyring. Her opretter og vedligeholder de databaser. Det kan dreje sig om at producere og vedligeholde information om software til brug for dokumentation i fx it-virksomheder.

 

Arbejdsplads

De fleste bibliotekarer arbejder på biblioteker. Det kan både være lokale folkebiblioteker, forskningsbiblioteker og private biblioteker i fx virksomheder. Se mere om branchen Biblioteker, museer mv.

Men flere og flere ansættes i it-virksomheder (fx med konsulentbistand vedrørende informationsteknologi) samt på visse reklame- og analysebureauer.

Desuden finder de ansættelse i produktions- og handelsvirksomheder, der har behov for lagring af store mængder digital information. Se mere om Medicinalindustrien, It-konsulenter, Forskning og udvikling samt Organisationer og foreninger.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde32.535 kr.35.203 kr.35.335 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Nogle bibliotekarer opretter selvstændig virksomhed, hvor de indhenter og sælger informationer. Ofte har de speciale i bestemte fagområder, fx byggebranchen.

Mere uddannelse

Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) afholder efteruddannelseskurser.

Få mere at vide

Forbundet Kultur og Information
www.kulturoginformation.dk/

Danmarks Biblioteksforening
www.db.dk

Institut for Informationsstudier
www.informationsstudier.ku.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.