bacheloruddannelse i Bibliotekskundskab og videnskommunikation
Bacheloruddannelse

Biblioteksvidenskab, it og kommunikation

Uddannelsen kombinerer kultur-, medie- og informationsvidenskab med pædagogik og formidling.

Fakta

Navn:
Biblioteksvidenskab, it og kommunikation
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at finde, systematisere og videregive alle former for information og viden både online og offline. Samtidig lærer du at lede og udføre projekter og vidensprocesser i virksomheder og organisationer.

Du har mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder som projektleder, informationsspecialist eller vidensformidler i såvel offentlige som private virksomheder eller kulturinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver konkrete værktøjer til kategorisering og brug af databaser, og du lærer at benytte og vurdere it-baserede søgestrategier og -metoder.

Desuden kommer du til at arbejde med digital formidling af viden til forskellige målgrupper samt med organiseringen af biblioteket som virtuelt og fysisk læringsrum.

Emner

Uddannelsen er koncentreret om fem overordnede emner:

 • Informationsteori og it
 • Kulturformidling
 • Brugerundersøgelser og interaktionsdesign
 • Vidensledelse
 • Kommunikation, læring og formidling

Derudover får du en grundlæggende videnskabsteoretisk indsigt og mulighed for at specialisere din uddannelse med et selvvalgt valgfag.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen foregår blandt andet som holdundervisning, forelæsninger, ekskursioner, e-læring, feltarbejde samt gruppe- og projektarbejde.

Praktik og udlandsophold

På 5. semester lægges der op til, at du kommer ud i et projektorienteret forløb (praktik) i en virksomhed eller organisation. Der er også mulighed for, at du kan tilbringe semestret på et udenlandsk universitet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 4,0 eller 7,0 i dansk A
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Kolding.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Kolding (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse

Jobmuligheder

Du kan arbejde med at håndtere, systematisere og organisere store mængder information og viden samt at formidle viden, afvikle projekter eller servicere og vejlede brugere. Det kan være i såvel offentlige som private virksomheder eller kulturinstitutioner.

Du kan blive ansat som fx projektleder, informationsspecialist, vidensformidler, analysemedarbejder, webmedarbejder, kulturformidler, bibliotekar eller eventmager.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information