kandidatuddannelse i Sikkerheds- og risikoledelse
Kandidatuddannelse

Sikkerheds- og risikoledelse

Kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, handler om sikkerheds- og risikovurdering i organisationer og virksomheder, der opererer i en global verden.

Fakta

Navn:
Sikkerheds- og risikoledelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver teoretisk og praktisk viden om sikkerhedspolitik, risokoanalyse og organisationer i en globaliseret og omskiftelig verden. Du lærer at planlægge og gennemføre strategiske udviklingsprocesser under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige udfordringer.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private og offentlige virksomheder, hvor du vil kunne arbejde med udvikling, rådgivning og implementering af initiativer til risiko- og sikkerhedsstyring.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du teoretisk og praktisk viden om sikkerhedspolitik og risikovurderinger. Du lærer at analysere og redegøre for komplekse problemstillinger inden for risiko- og sikkerhedspolitik i såvel private virksomheder som i offentlige organisationer.

Emner

Uddannelsen præsenterer dig for, hvordan globale trusler som fx terrorisme, finanskrise og klimaforandringer forandrer den traditionelle risiko- og trusselsforståelse, og du lærer at analysere den afledte politiske og organisatoriske usikkerhed.

Du vil få undervisning i sikkerheds- og strategiske studier, politisk risikoanalyse, organisationsstudier og risikokommunikation, og undervejs vil du arbejde sammen med praktikere uden for studiet med cases fra det virkelige liv.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Social Sciences in Security Risk Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private og offentlige virksomheder, hvor du vil kunne arbejde med udvikling, rådgivning og implementering af initiativer til risiko- og sikkerhedsstyring. Det kan fx være som markeds- og risikoanalytiker i en privat virksomhed eller i forbindelse med større offentlige projekter.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information