kandidatuddannelse i Sikkerheds- og risikoledelse
Kandidatuddannelse

Sikkerheds- og risikoledelse

Kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, handler om sikkerheds- og risikovurdering i organisationer og virksomheder, der opererer i en global verden.

Fakta

Navn:
Sikkerheds- og risikoledelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver teoretisk og praktisk viden om sikkerhedspolitik, risokoanalyse og organisationer i en globaliseret og omskiftelig verden. Du lærer at planlægge og gennemføre strategiske udviklingsprocesser under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige udfordringer.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private og offentlige virksomheder, hvor du vil kunne arbejde med udvikling, rådgivning og implementering af initiativer til risiko- og sikkerhedsstyring.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du teoretisk og praktisk viden om sikkerhedspolitik og risikovurderinger. Du lærer at analysere og redegøre for komplekse problemstillinger inden for risiko- og sikkerhedspolitik i såvel private virksomheder som i offentlige organisationer.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen præsenterer dig for, hvordan globale trusler som fx terrorisme, finanskrise og klimaforandringer forandrer den traditionelle risiko- og trusselsforståelse, og du lærer at analysere den afledte politiske og organisatoriske usikkerhed.

Du vil få undervisning i sikkerheds- og strategiske studier, politisk risikoanalyse, organisationsstudier og risikokommunikation, og undervejs vil du arbejde sammen med praktikere uden for studiet med cases fra det virkelige liv.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Social Sciences in Security Risk Management.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder sikkerheds- og risikoledelse som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i sikkerheds- og risikoledelse skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, herunder bl.a. statskundskab, sociologi, antropologi, International Businness og Business Studies, kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. 

Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private og offentlige virksomheder, hvor du vil kunne arbejde med udvikling, rådgivning og implementering af initiativer til risiko- og sikkerhedsstyring. Det kan fx være som markeds- og risikoanalytiker i en privat virksomhed eller i forbindelse med større offentlige projekter.

Det kan også være som civil rådgiver eller udviklings- og analysemedarbejder i forsvaret.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information