bacheloruddannelse i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
Bacheloruddannelse

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

På uddannelsen lærer du om, hvordan man kan bevare og forbedre sundheden og undgå sygdomme i befolkningen.

Fakta

Navn:
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du studerer, hvordan man fx både i den almindelige og den alternative sundhedssektor arbejder med at fremme sundhed og forebygge sygdom i befolkningen. Du kan fx se nærmere på den aktuelle sundhedspolitik, eller undersøge effekten af en sundhedsfremmeindsats, en sundhedskampagne mv. eller studere sundhedsmæssige udfordringer i hverdagen for forskellige befolkningsgrupper.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder såvel i den offentlige som den private sektor, i institutioner og virksomheder, hvor du kan arbejde inden for områder med sundhed og forebyggelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den tværfaglige uddannelse i sundhedsfremme og sundhedsstrategier lærer du om sundhed i et bredt perspektiv. Der inddrages viden og metoder fra de humanistiske, samfundsfaglige og sundhedsvidenskabelige områder.

Uddannelsen giver dig viden om sammenhængen mellem sundhed, sociale forhold samt miljø og kultur, og du får kendskab til sundhedsforståelser og sundhedsfremmende faktorer i politik, institutioner og hverdagsliv.

Uddannelsen omfatter følgende dele:

 • Fagmodulprojekt i sundhedsfremme og sundhedsstrategier
 • Sundhedsfremme som forsknings-, praksis- og interessefelt
 • Sundhedsforståelser i samfundsmæssigt og teoretisk perspektiv
 • Videnskabelse og videnskabsteori inden for området
 • Kvantitativ medtode

Du får desuden indsigt i forskellige strategier til udvikling af sundhedsfremmende levevilkår, og du lærer at samarbejde med andre faggrupper om at identificere og videreudvikle positive sundhedsressourcer hos forskellige grupper af mennesker.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde, hvor du arbejder i grupper omkring en afgrænset problemstilling.

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for Sundhedsfremme og sundhedsstrategier på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUCs hjemmeside.

For at læse Sundhedsfremme og sundhedsstrategier og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende:

Uanset hvilken bacheloruddannelse du læser på, er matematik B et adgangskrav for at kunne læse sundhedsfremme og sundhedsstrategier. Faget skal være bestået.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder sundhedsfremme og sundhedsstrategier i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder:

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde. De sidste 2 år specialiserer du dig i sundhedsfremme og sundhedsstrategier og et andet bachelorfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUC’s hjemmeside.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for sundhedsfremme og sundhedsstrategier på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUCs hjemmeside.

RUC udbyder også kandidatuddannelser i i kombination med et andet kandidatfag.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2019

Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav. Læs evt. om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i sundhedsfremme og sundhedsstrategier samt et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i sundhedsfremme og sundhedsstrategier.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i bl.a. stat, regioner og kommuner, i private virksomheder eller organisationer med opgaver inden for sundhedsfremme.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning og administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information