To studerende løser en opgave sammen
Bacheloruddannelse

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

På uddannelsen lærer du om betingelser og muligheder for at fremme sundhed i befolkningen og arbejdet med sundhedsindsatser.

Fakta

Navn:
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du studerer, hvordan man både i sundhedssektoren og bredt i samfundet arbejder med at fremme sundhed og forebygge sygdom i befolkningen.

Du kan fx undersøge den aktuelle sundhedspolitik eller effekten af en sundhedsfremmeindsats, en sundhedskampagne mv. 

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i både den offentlige og den private sektor, i institutioner og virksomheder, hvor du kan arbejde inden for områder med sundhed og forebyggelse.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På den tværfaglige uddannelse i sundhedsfremme og sundhedsstrategier lærer du om sundhed i et bredt perspektiv. Der inddrages viden og metoder fra de humanistiske, samfundsfaglige og sundhedsvidenskabelige områder.

Uddannelsen giver dig viden om sammenhængen mellem sundhed, sociale forhold samt miljø og kultur, og du får kendskab til sundhedsforståelser og sundhedsfremmende faktorer i politik, institutioner og hverdagsliv.

Indhold

Uddannelsen omfatter følgende dele:

  • Fagmodulprojekt i sundhedsfremme og sundhedsstrategier
  • Sundhedsfremme som forsknings-, praksis- og interessefelt
  • Sundhedsforståelser i samfundsmæssigt og teoretisk perspektiv
  • Videnskabelse og videnskabsteori inden for området
  • Kvantitativ medtode

Du får desuden indsigt i forskellige strategier til udvikling af sundhedsfremmende levevilkår, og du lærer at samarbejde med andre faggrupper om at identificere og videreudvikle positive sundhedsressourcer hos forskellige grupper af mennesker.

Kombinationsfag

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde, hvor du arbejder i grupper omkring en afgrænset problemstilling.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse Sundhedsfremme og sundhedsstrategier og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for sundhedsfremme og sundhedsstrategier.

Undersøg kombinationsmulighederne på Roskilde Universtitets hjemmeside (ruc.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i sundhedsfremme og sundhedsstrategier foregår i:

Adgangskvotienter 2023

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddanelse i sundhedsfremme og sundhedsstrategier samt et andet fag kan du læse videre på en række kandidatuddannelser bl.a. inden for det sundhedsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på:

Tværvidenskabelige sundhedsstudier

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i bl.a. stat, regioner og kommuner, i private virksomheder, herunder konsulentvirksomheder, eller organisationer med opgaver inden for sundhedsfremme samt inden for undervisning og forskning. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information