Elev i samtale med sin chef
Erhvervsuddannelse (EUD)

Beklædningshåndværker

En beklædningshåndværker arbejder med at sy designertøj. På skolen lærer du om forskellige stoffer, mønstre og syteknikker.

Fakta

Navn:
Beklædningshåndværker
Varighed:
2 år 6 mdr. - 3 år 10 mdr.
Trin og specialer:
Beklædningshåndværker og tekstil- og beklædningsassistent
Adgangskrav til grundforløb:
9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Overgangskrav til hovedforløb:
Vær opmærksom på, at der er specifikke krav ved overgangen til hovedforløbet
Dimensionering:
Praktikpladskrav til grundforløb 2. del
Skolepraktik:
Mulighed for skolepraktik
Økonomi:
SU og elevløn

Du får kendskab til forarbejdning af tøj og tekstil og lærer fx at arbejde med designoplæg og konstruere mønstre.

Som beklædningshåndværker skal du følge med i moden og i de nyeste teknikker.

Du kan arbejde både i små virksomheder med egen systue og i store mode- og handelshuse med udlandsproduktion. Du kan også starte din egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til beklædningshåndværker giver dig viden om at fremstille tøj til mode- og livsstilsbranchen. Du arbejder med hele processen fra idé til færdigt produkt. Du lærer at arbejde med designoplæg og konstruktion af mønstre. Du lærer også forskellige syteknikker.

Du lærer at bruge de it-tegneprogrammer, som man bruger til dokumentation, dvs. til produktbeskrivelser og arbejdstegninger.

Du får også kendskab til mode- og livsstilsbranchens forskellige problematikker vedrørende fx outsourcing, miljø og produktion.

Som beklædningshåndværker vil du ofte være bindeleddet mellem den kreative afdeling i en virksomhed og produktionsafdelingen, fordi du har kendskab til de håndværksmæssige krav, der stilles til tøjproduktion i dag.

Du kan afslutte uddannelsen som tekstil- og beklædningsassistent (trin 1) eller som beklædningshåndværker med profil i enten design, konstruktion eller produktion.

 • Som tekstil- og beklædningsassistent lærer du bl.a. om kundebetjening, almindelige syoperationer og maskiner.
 • Som beklædningshåndværker lærer du at udføre design- og udviklingsopgaver, udvikle modeller og lave materiale- og prisberegninger. Du får også viden om styring af produktion og kvalitet. Du kan specialisere sig inden for enten design, konstruktion eller produktion af tøj, pelse og hatte.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem forskellige trin.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Du kan afslutte uddannelsen efter hvert gennemført trin. Hvis du har afsluttet med trin1, har du mulighed for senere at vende tilbage til uddannelsen og tage det tilhørende speciale. Det kan du bl.a. gøre gennem Eud+.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Design
 • Konstruktion
 • Dokumentation
 • Produktion
 • Tilretning

Du skal også have fag som engelsk og dansk.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Du afslutter beklædningshåndværkeruddannelsen med en svendeprøve.

Uddannelsessteder

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse. Se Fagretningsnøglen

Grundforløbets 2. del kan tages på forskellige skoler rundt om i landet. Se kortet øverst til højre.

Bemærk: Skoler, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

Læs mere i Hvor foregår erhvervsuddannelsen?

Dimensionering

Du skal have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver for at blive optaget på grundforløbets 2. del. Læs mere om Dimensionerede erhvervsuddannelser.

Deltagerforudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Har sans for formgivning, mål og dimensioner
 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder 
 • Er indstillet på at bruge it-værktøjer
 • Er god til at planlægge opgaver
 • Har fokus på kvalitet
 • Er opmærksom på miljø og sikkerhed
 • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider i perioder

Adgangskrav

Der er adgangskrav til erhvervsuddannelsens grundforløb. Der er også specifikke overgangsskrav, som du skal opfylde, inden du kan gå videre til hovedforløbet.

Adgangskrav til grundforløbet

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du altid have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

Bemærk: Du skal have en uddannelsesaftale for at blive optaget på grundforløbets 2. del - se afsnittet Dimensionering.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Overgangskrav til hovedforløbet

For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have gennemført faget:

 • Design på E-niveau

Endvidere skal du i grundforløbet have taget følgende certifikater:

 • Førstehjælp på mellemniveau
 • Elementær brandbekæmpelse

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale aftale om skolepraktik.

Ansøgning og optagelse

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din alder og baggrund, når du starter.

Efter 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen. Du ansøger om optagelse gennem www.optagelse.dk. Du får skriftligt svar i slutningen af juni. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse.

Du starter normalt i et grundforløb, der varer 1 år (2 X 20 uger) og omfatter en fagretning. Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilket hovedforløb du vil gennemføre. Læs mere om grundforløb og fagretninger i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Se skolernes udbud af fagretninger i Fagretningsnøglen.

Under 25 år

Hvis du er gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er under 25 år, ansøger du gennem www.optagelse.dk. Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du er gået ud af skolen.

Du starter din uddannelse med grundforløbets 2. del (20 uger). Læs mere i Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, ansøger du gennem www.optagelse.dk. Som en del af optagelsen gennemfører erhvervsskolen en vurdering af dine kompetencer og fastlægger dit uddannelsesforløb på grundlag af vurderingen. Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Bemærk - praktikvejen

Hvis du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, der dækker både grundforløb og hovedforløb, kan du aftale at begynde din uddannelse direkte i praktik. Læs mere i Skolevejen og praktikvejen.

Bemærk - ny mesterlære

Du kan også vælge at tage uddannelsen som ny mesterlære og erstatte det meste af skoleundervisningen på grundforløbet med praktisk oplæring i en virksomhed. Læs mere i Ny mesterlære.

Find en praktikplads

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Det kan være vanskeligt, men du kan eventuelt få hjælp af skolen. Læs mere i Sådan søger du praktikplads.

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på beklædningshåndværkeruddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, har du mulighed for at komme i skolepraktik. Skolepraktikken foregår i et praktikcenter. Læs mere om Skolepraktik.

Uddannelsesaftaler

Der blev i 2015 indgået 31 uddannelsesaftaler på uddannelsen.

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Læs mere om euv i Erhvervsuddannelser for voksne.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Læs om muligheder og betingelser i Voksenlærling.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18. år.

Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 3.057 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år, og ca. 7.335 kr. pr. måned, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde både i små virksomheder med egen systue og i store mode- og handelshuse med udlandsproduktion. Du kan også starte din egen virksomhed.

Den største del af konfektionsindustrien ligger i Jylland, så det er også dér, hvor de fleste jobs er. Der findes dog også mindre værksteder andre steder i landet.

Nyuddannedes beskæftigelse

De fleste beklædningshåndværkere får job inden for beklædningsindustrien med fremstilling eller inden for handel med beklædning.

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher. Se mere om jobbene under Mulige job.

Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. omfatter butikker, der sælger stoffer, garn og syartikler mv.

Engroshandel med tekstiler og beklædning omfatter handel med syartikler, kjolestoffer, håndklæder, linned, dun og dyner samt  gardiner og gardinstoffer.

Kategorien Andre dækker over 36 meget forskellige brancher, herunder renserier og vaskerier samt skønheds- og hudpleje og andre aktiviteter vedrørende fysisk velvære.

De ret få tekstil- og beklædningsassistenter, der uddannes, får typisk beskæftigelse inden for detailhandel med beklædning.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Mere uddannelse

Når du er færdig som beklædningshåndværker (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Voksen- og efteruddannelse

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på følgende niveauer i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

 • Beklædningshåndværker: niveau 4
 • Tekstil- og beklædningsassistent: niveau 3

Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

alle erhvervsuddannelser
alle erhvervsuddannelser

Se en oversigt over alle erhvervsuddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.