kursus i Fremstilling af beklædning og tekstiler
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Fremstilling af beklædning og tekstiler

Områdets kurser giver dig kompetencer til at arbejde med beklædning og tekstiler i forskellige typer virksomheder, fra mindre håndværksvirksomheder, hvor du har direkte kundekontakt, til industrivirksomheder, hvor der er fokus på planlægning og styring af produktionen.

Fakta

Navn:
Fremstilling af beklædning og tekstiler
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2243

Du kan tage kurser i materialer som garn og pels. Du kan lære at udarbejde arbejdstegninger, konstruere modeller og sy emner som skjorter og selskabskjoler. Nogle kurser handler om emner som bæredygtighed og kvalitetskontrol.

Kurserne henvender sig dels til ufaglærte medarbejdere i tekstilindustrien, dels til industri- og procesoperatører og personer med en håndværksfaglig baggrund fra beklædningsområdet.

Se alle AMU-kurser inden for området Fremstilling af beklædning og tekstiler på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Fremstilling af beklædning og tekstiler omfatter kurser inden for emnerne:

  • Håndværksbaseret fremstilling af beklædningsgenstande
  • Industriel fremstilling af tekstiler
  • Produktionsforberedelse og kvalitetskontrol ved industriel og håndværksbaseret fremstilling af beklædningsprodukter

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Fremstilling af beklædning og tekstiler omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Industriens arbejdsmarkedsuddannelser.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Fremstilling af beklædning og tekstiler er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (IF).

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information