Kursus

Prøvning og mærkning af tekstiler

Du lærer at opstille relevante brugskrav til tekstiler og udføre tests af tekstiler samt opstille specifikation. Du lærer at udarbejde korrekt mærkning af tekstiler.

Fakta

Navn:
Prøvning og mærkning af tekstiler
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2243
Fagkode:
49004-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, der arbejder med fremstilling af beklædnings- og tekstilprodukter.

Mål

Deltageren kan opstille relevante brugskrav for det færdige tekstilprodukt samt udvælge og udføre relevante tests af tekstiler til opfyldelse af ønskede brugskrav. Deltageren kan med baggrund i testresultater og brugskrav udarbejde en specifikation. Deltageren kan på baggrund af viden om gældende lovgivning for mærkning af tekstilers fiberindhold, godkendte standarder for tekstilers renholdelse samt kvalitets - og miljømærkninger udarbejde korrekt mærkning (care label) af tekstilprodukter.

Varighed

2 dage.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.