Kursus

Tilretning 2

Faget giver dig bl.a. færdigheder til at arbejde med emner som figuranalyse, finish, løsningsforslag og prissætning i forbindelse med fremstilling af beklædning.

Fakta

Navn:
Tilretning 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2243
Fagkode:
1363-

Tilretning 2 et enkeltfag fra uddannelsen til beklædningshåndværker.

Målgruppe

Faget henvender sig fx til personer, som vil arbejde med løsningsforslag og prisberegninger i tekstil- og beklædningsbranchen.

Mål

Målet er, at du kan:

  • foretage tilretning
  • tage mål og foretage figuranalyse
  • foretage finish
  • udarbejde løsningsforslag og forudse konsekvenser
  • Udarbejde overslag på tid og pris

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser