Kursus

Produktsyning 1

Faget giver forudsætninger for at produktudvikle og forarbejde beklædningprodukter, herunder vælge materialer, udvikle snit og opsy delemner.

Fakta

Navn:
Produktsyning 1
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Faget varer 10 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2243
Fagkode:
14030-

Produktsyning 1 er et enkeltfag fra uddannelsen til beklædningshåndværker.

Målgruppe

Faget henvender sig til medarbejdere i tekstilindustrien.

Mål

Målet er, at du kan:

  • specialisere dig inden for dit valgte fagområde ved at designe/produktudvikle, snitudvikle og forarbejde et eller flere produkter
  • opsy finesser og delemner samt anvende presseteknikker ved hjælp af relevante maskiner og redskaber
  • vælge materialer til et eller flere produkter
  • udføre og dokumentere materialekalkulation på en ressourcebevidst måde

Varighed

Faget varer 10 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en eksamen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser