Kursus

Montage af stik og kabler i elektronikindustrien

På kurset lærer du på grundlæggende niveau at udføre montage og lodning af ledninger på terminaler (fortinning) samt simpel montage og crimpning af ledninger på terminaler. Du lærer at opmåle, afisolere og fortinne ledninger og kabler samt at kontrollere dit udførte arbejde i forhold til workmanship standard IPC-A-620.

Fakta

Navn:
Montage af stik og kabler i elektronikindustrien
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2293
Fagkode:
48252-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig specielt til ufaglærte, der arbejder eller ønsker at arbejde i en elektronikproduktion, og som derfor har behov for viden om hvordan man udfører montage af stik og kabler.Du bør i forvejen have grundlæggende kompetencer inden for lodde- og montageteknik på print.

Mål

Deltageren kan med udgangspunkt i montagetegninger og styklister udføre simpel montage og lodning af ledninger på terminaler (fortinning) samt simpel montage og crimpning af ledninger på terminaler. Som en del af opgaven kan deltageren opmåle og afisolere ledninger og kabler og anvende korrekt værktøj til præparation af ledninger og kabler. Deltageren kan også udføre simpel elektrisk måling af ledninger og kabler samt udføre egenkontrol af opgaven i forhold til workmanship standard IPC-A-620.   Deltageren kan udføre montagen af stik og kabler baggrund af kendskab til følgende: ·  forskellige terminaler og konnektorer/stik/krympeflex ·  vedligehold og kalibrering af værktøj ·  forskellige manuelle og automatiske afisoleringsprocesser ·  forskellige manuelle og automatiske crimpeprocesser ·  udførelse af træktest ·  udformning af inspektionsrapport ·  analyse af fejlårsager  

Varighed

5 dage

Eksamen

Ingen

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.