Artikel

Studievalgsportfolio

Fra og med 8. klasse skal din søn/datter arbejde med at udfylde sin studievalgsportfolio.

Den personlige studievalgsportfolio er et led i den unges forberedelse til valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller evt. 10. klasse, og den skal vedhæftes din søns/datters ansøgning til ungdomsuddannelse på optagelse.dk.

Fold alle afsnit ud

Formålet med studievalgsportfolien

Arbejdet med portfolien er en del af en læringsproces, der skal støtte din søn/datter i valget og være med til at sikre, at han/hun vælger ungdomsuddannelse på baggrund af grundige overvejelser.

Formålet er, at den unge udvikler kompetencer til at vælge sin uddannelsesvej, bl.a.

  • Lærer at opdage sine muligheder
  • Lærer at samle og ordne sin viden og erfaring om uddannelse og job
  • Lærer at forholde sig til, hvad der er vigtigt for netop ham/hende
  • Lærer at reflektere over sine kompetencer og potentialer

Og får kompetencer til at træffe valg på et godt og informeret grundlag.

Arbejdet med studievalgsportfolien

Din søns/datters arbejde med sin portfolio tager udgangspunkt i de vejledningsaktiviteter, som han/hun deltager i i løbet af 8. og 9. klasse, og består i, at han/hun løbende samler og reflekterer over sine erfaringer.

Det kan fx være, når han/hun har været på intro-kursus, eller det kan være efter et forløb med erhvervspraktik eller et virksomhedsbesøg. Det kan også være overvejelser ud fra den viden om uddannelser og job, som han/hun får via undervisningen og den kollektive vejledning eller via sit personlige netværk.

Helt konkret kan portfolien bruges i forberedelsen til og efterbehandlingen af aktiviteterne: Hvad forventer den unge sig? Hvad opdagede han/hun via aktiviteten, undervisningen eller det personlige netværk? Hvad opdagede han/hun evt. om sig selv? Hvordan stemmer erfaringerne med den unges forventninger? Hvordan passer de med den unges kendskab til sine potentialer og muligheder?

Din søn/datter skal bruge sin portfolio til at reflektere over sine egne uddannelsesønsker på baggrund af både sit kendskab til sig selv og sin viden og erfaringer med de ønskede uddannelser.

Brug studievalgsportfolien

Din søns/datters personlige studievalgsportfolio kan bruges i den dialog, som du som forælder har med ham/hende om valget af ungdomsuddannelse efter skolen.

I kan evt. tage udgangspunkt i dialogværktøjet Sådan arbejder du med din studievalgsportfolio.

Der vil også blive introduceret til studievalgsportfolien i skolen, og arbejdet med den vil blive understøttet i den kollektive vejledning og i undervisningen i uddannelse og job.

I portfolien finder du en liste over de aktiviteter, som din søn/datter kan deltage i. Listen kan danne udgangspunkt for en snak om hans/hendes erfaringer og overvejelser i forbindelse med de enkelte aktiviteter. Bemærk, at ikke alle elever deltager i alle aktiviteter.

Undervejs vil din søn/datter samle og notere erfaringer og refleksioner i dokumentet Studievalgsportfolio – afrapporteringsskema. Dette dokument downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside.

Studievalgsportfolien skal sendes med ansøgningen

Når din søn/datter senest 1. marts i 9. klasse eller evt. i 10. klasse skal sende sin udfyldte uddannelsesplan som ansøgning til ungdomsuddannelse, skal hans/hendes personlige studievalgsportfolio vedhæftes uddannelsesplanen og sendes med.

Det er dig som forælder, der har ansvaret for at sende ansøgningen og sørge for, at dokumentet Studievalgsportfolio – afrapporteringsskema er vedhæftet.

Der er ikke regler for, hvor meget din søn/datter skal skrive i sin portfolio, men det er meget vigtigt, at I vedhæfter den og sender den med ansøgningen. Mangler studievalgsportfolien, opfylder ansøgningen ikke kravene, og det vil få indflydelse på din søns/datters optagelse.

Få mere at vide

Se: uvm.dk/studievalgsportfolio
Her finder du dokumentet Studievalgsportfolio - afrapporteringsskema, som du kan downloade. Du finder også vejledning til elever og forældre, hvor du kan læse mere.

 

 

Studievalgsportfolio

Portfolio