Artikel

Studievalgsportfolio

Fra og med 8. klasse skal dit barn arbejde med at udfylde sin studievalgsportfolio.

Den personlige studievalgsportfolio er et led i barnets forberedelse til valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller evt. 10. klasse, og den skal vedhæftes dit barns ansøgning til enten erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse på optagelse.dk.

Fold alle afsnit ud

Formålet med studievalgsportfolien

Arbejdet med portfolien er en del af en læringsproces, der skal støtte dit barn i valget og være med til at sikre, at han/hun vælger ungdomsuddannelse på baggrund af grundige overvejelser.

Formålet er, at den unge udvikler kompetencer til at vælge sin uddannelsesvej, bl.a.

  • Lærer at opdage sine muligheder
  • Lærer at samle og ordne sin viden og erfaring om uddannelse og job
  • Lærer at forholde sig til, hvad der er vigtigt for netop ham/hende
  • Lærer at reflektere over sine kompetencer og potentialer

Og får kompetencer til at træffe valg på et godt og informeret grundlag.

Arbejdet med studievalgsportfolien

Dit barns arbejde med sin portfolio tager udgangspunkt i de vejledningsaktiviteter, som han/hun deltager i i løbet af 8. og 9. klasse. Det består i, at dit barn løbende samler og reflekterer over sine erfaringer.

Det kan fx være, når dit barn har været på intro-kursus, eller det kan være efter et forløb med erhvervspraktik eller et virksomhedsbesøg. Det kan også være overvejelser ud fra den viden om uddannelser og job, som barnet får via undervisningen og den kollektive vejledning eller via sit personlige netværk.

Helt konkret kan portfolien bruges i forberedelsen til og efterbehandlingen af aktiviteterne: Hvad forventer dit barn sig? Hvad opdagede han/hun via aktiviteten, undervisningen eller det personlige netværk? Hvad opdagede han/hun evt. om sig selv? Hvordan stemmer erfaringerne med dit barns forventninger? Hvordan passer de med hans/hendes kendskab til sine potentialer og muligheder?

Dit barn skal bruge sin portfolio til at reflektere over sine egne uddannelsesønsker på baggrund af både sit kendskab til sig selv og sin viden og erfaringer med de ønskede uddannelser.

Brug studievalgsportfolien sammen

Den personlige studievalgsportfolio kan bruges i den dialog, som du som forælder har med dit barn om valget af ungdomsuddannelse efter skolen.

I kan evt. tage udgangspunkt i dialogværktøjet Sådan arbejder du med din studievalgsportfolio.

Der vil også blive introduceret til studievalgsportfolien i skolen, og arbejdet med den vil blive understøttet i den kollektive vejledning og i undervisningen i uddannelse og job.

I portfolien finder du en liste over de aktiviteter, som dit barn kan deltage i. Listen kan danne udgangspunkt for en snak om hans/hendes erfaringer og overvejelser i forbindelse med de enkelte aktiviteter. Bemærk, at ikke alle elever deltager i alle aktiviteter.

Undervejs vil dit barn samle og notere erfaringer og refleksioner i dokumentet Studievalgsportfolio – afrapporteringsskema. Dette dokument downloades fra Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside om Studievalgsportfolio.

Studievalgsportfolien skal sendes med ansøgningen

Når dit barn senest 1. marts i 9. klasse eller evt. i 10. klasse skal sende sin ansøgning til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, skal barnets personlige studievalgsportfolio vedhæftes, inden du underskriver ansøgningen.

Det er dig som forælder, der har ansvaret for at underskrive ansøgningen og sørge for, at dokumentet Studievalgsportfolio – afrapporteringsskema er vedhæftet inden.

Der er ikke regler for, hvor meget dit barn skal skrive i sin portfolio, men det er meget vigtigt, at I vedhæfter den og sender den med ansøgningen. Skal dit barn til optagelsessamtale på en gymnasial uddannelse, vil studievalgsportefolien blive brugt i forbindelse med optagelsessamtalen.

Hvis dit barn søger ind på en erhvervsuddannelse og ikke vedhæfter studievalgsportfolien, opfylder ansøgningen ikke kravene. I det tilfælde vil dit barn blive indkaldt til en optagelsessamtale på erhvervsskolen.

Få mere at vide

Se Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside om Studievalgsportfolio.
Her finder du dokumentet Studievalgsportfolio - afrapporteringsskema, som du kan downloade. Du finder også vejledning til elever og forældre, hvor du kan læse mere.

Studievalgsportfolio

Portfolio

Husk at vedhæfte studievalgsportfolien

Dit barns studievalgsportfolio skal vedhæftes, inden du underskriver barnets ansøgning til erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.