Artikel

Studievalgsportfolio

Fra og med 8. klasse skal dit barn arbejde med at udfylde sin personlige studievalgsportfolio.

Den skal hjælpe dit barn med at træffe et valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

I skal vedhæfte et afrapporteringsskema om studievalgsportfolien til dit barns ansøgning til erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Formålet med portfolien

Arbejdet med studievalgsportfolien er en del af en læringsproces. Formålet er, at dit barn udvikler kompetencer til at vælge uddannelse på baggrund af grundige overvejelser. 

I arbejdet med portfolien skal dit barn udvikle kompetencer til:

 • At opdage sine muligheder
 • At samle og ordne sin viden og erfaring om uddannelse og job
 • At reflektere over, hvad der er vigtigt for netop ham/hende
 • At reflektere over sine kompetencer og potentialer

Arbejdet med portfolien

Arbejdet med studievalgsportfolien hænger sammen med de vejledningsaktiviteter, som dit barn deltager i i 8. og 9. klasse. 

Dit barn kan bruge sin portfolio til at reflektere over sine ønsker om uddannelse - på baggrund af kendskabet til sig selv og på baggrund af den viden og erfaring, som han/hun får undervejs.

Det kan fx være reflektioner efter at have deltaget i en af disse aktiviteter:

 • Introduktionskursus
 • Brobygningforløb
 • Erhvervspraktik
 • Virksomhedsbesøg
 • Undervisning om uddannelser og job i skolen
 • Kollektiv vejledning i skolen

Det kan også være viden, som dit barn får gennem sit personlige netværk.

Portfolien kan bruges til forberedelse - hvilke forventninger har dit barn? Den kan også bruges til efterbehandling: 

 • Hvad opdagede dit barn via vejledningsaktiviteten, eller via undervisningen eller via det personlige netværk?
 • Hvordan matcher det med dit barns forventninger?
 • Hvad opdagede dit barn evt. om sig selv?
 • Hvordan passer dit barns erfaringer til hans/hendes kendskab til sine egne potentialer og muligheder?

Brug portfolien sammen

Studievalgsportfolien kan bruges i den dialog, som du har med dit barn om valget af ungdomsuddannelse efter skolen.

I kan evt. bruge UG´s dialogværktøj:

Se dialogværktøjet Sådan arbejder du med din studievalgsportfolio.

I portfolien finder I en liste over vejledningsaktiviteterne. I kan bruge listen, når I vil tale om barnets erfaringer og overvejelser før eller efter de enkelte aktiviteter. Bemærk, at ikke alle elever deltager i alle aktiviteter.

Dit barn får en introduktion til studievalgsportfolien i skolen. Arbejdet med den bliver understøttet i den kollektive vejledning og i undervisningen i uddannelse og job.

Undervejs kan dit barn samle og notere erfaringer og refleksioner i dokumentet Afrapporteringsskema vedr. studievalgsportfolio. Det er dette dokument, I skal vedhæfte dit barns ansøgning. Det kan downloades fra Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside om Studievalgsportfolio. 

Gå til Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside om Studievalgsportfolio

Skemaet skal sendes med ansøgningen

I 9. klasse eller evt. i 10. klasse skal dit barn sende ansøgning til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.  

Som forælder har du ansvaret for at vedhæfte et afrapporteringsskema vedr. studievalgsportfolien til ansøgningen, inden du underskriver og dermed afsender den.

Der er ikke regler for, hvor meget dit barn skal skrive i skemaet, men det er meget vigtigt, at I vedhæfter det og sender det med ansøgningen:

 • Gymnasial uddannelse: Skal dit barn til optagelsessamtale på en gymnasial uddannelse, vil studievalgsportefolien blive brugt i forbindelse med optagelsessamtalen.
 • Erhvervsuddannelse: Hvis I ikke vedhæfter studievalgsportfolien, opfylder ansøgningen ikke kravene. I det tilfælde vil dit barn blive indkaldt til en optagelsessamtale på erhvervsskolen.

Få mere at vide

På Børne-og Undervisningsministeriets hjemmeside om studievalgsportfolio finder du link til dokumentet Afrapporteringsskema vedr. studievalgsportfolio, som du kan downloade. Du finder også vejledning til elever og forældre, hvor du kan læse mere.

Gå til Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside om Studievalgsportfolio

Studievalgsportfolio

Portfolio

Har du brug for vejledning?

Du kan få hjælp af en vejleder på din skole, i din kommune eller af eVejledning.

Læs her, hvordan du får vejledning

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?