Erhvervsuddannelser inden for Bygge og anlæg
Artikel

Grundforløbets 2. del

På erhvervsuddannelsen følger grundforløbets 2. del efter grundforløbets 1. del. Hører du til dem, der ikke skal tage 1. del, er grundforløbets 2. del din start på erhvervsuddannelsen.

På grundforløbets 2. del (GF2) begynder du at tilegne dig den særlige viden og kompetence, som du får brug for i dit fag. Du bliver forberedt til at klare grundforløbsprøven, så du kan komme videre til uddannelsens hovedforløb.

Grundforløbets 2. del varer typisk et halvt skoleår (20 uger) og foregår på en erhvervsskole. 

Fold alle afsnit ud

Indhold på grundforløbets 2. del

På grundforløbets 2. del får du både praktisk og teoretisk undervisning. Du lærer at udføre de praktiske opgaver, der hører til dit fag, hvad enten det er frisør, industritekniker, butiksassistent eller noget helt andet. Du begynder at få den viden, du skal have for at kunne arbejde inden for faget.

Du lærer typisk ved at prøve at udføre opgaver i praksis. Når du får undervisning i grundfag som fx matematik eller dansk eller i anden teori, lærer du, hvordan du kan bruge det i praksis. 

Du har følgende fag:

Grundfag

Det kan fx være fremmedsprog, matematik, naturfag, teknologi. Grundfagene bygger oven på fag, som du kender fra 9. eller 10. klasse, og er med til at udvikle dine grundlæggende færdigheder. 

Hvilke grundfag du skal have, kommer an på din erhvervsuddannelse. Det, du lærer, skal kunne bruges i praksis. 

Det uddannelsesspecifikke fag

Dette fag er forskelligt alt efter, hvilken uddannelse, du har valgt. Faget giver dig specifikke faglige kompetencer, som kræves, når du skal videre til din uddannelses hovedforløb.

Valgfag

Det kan være ekstra grundfag, erhvervsfag, støttefag eller fag på højt niveau. 

Eux-fag

Hvis du har valgt at tage din uddannelse med eux, skal du også have fag på gymnasialt niveau.

Certifikater

På mange uddannelser er der krav om bestemte certifikater, som du skal tage på grundforløbet. Det får du også undervisning i.

Grundforløbsprøve

Grundforløbets 2. del afsluttes med en prøve, som skal bestås, før du kan komme videre til skoleundervisningen i hovedforløbet. 

Den består af en prøve i det uddannelsesspecifikke fag (praktisk og teoretisk), en prøve i et grundfag og eventuelt i certifikatundervisningen.

Adgang

Der er forskellige adgangsveje til grundforløbets 2. del. Du kan få adgang:

  • Som en fortsættelse af grundforløbets 1. del
  • Som start på din uddannelse
  • Som en fortsættelse af grundforløb plus (GF+)
  • Med en læreplads (uddannelsesaftale)

Du skal være opmærksom på de særlige regler, hvis du vil starte:

  • I en dimensioneret uddannelse, eller
  • Som 25-årig eller over

Læs mere her:

Som fortsættelse af grundforløbets 1. del

Hvis du har taget grundforløbets 1. del, har du adgang til at fortsætte i et grundforløbs 2. del. Alle fagretninger på GF1 giver dig de nødvendige kompetencer til at fortsætte på det GF2, du vælger.

Vær opmærksom på, om din valgte erhvervsuddannelse er dimensioneret og kræver en kvoteplads eller læreplads for adgang til GF2.

Læs om Dimensionerede erhvervsuddannelser

Som start på din uddannelse

Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse og er under 25 år, har du adgang til at søge direkte ind på et grundforløbs 2. del. Det kan du gøre efter udløbet af det kalenderår, hvor du er gået ud af skolen, dvs. fra og med januar. Du starter din uddannelse i GF2 og springer GF1 over. 

For at få adgang, skal du opfylde adgangskravene. 

Læs om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne for dig, der er gået ud af skolen.

Bemærk: De første 2 år efter, at du er gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du vælge, om du vil tage hele grundforløbet - altså både 1. og 2. del. Hvis der går mere end to år efter 9. eller 10. klasse, skal du altid springe 1. del over og starte i grundforløbets 2. del.

Nogle erhvervsuddannelser har høje krav til, hvad du skal nå i løbet af grundforløbet. Derfor kan det nogle gange være en fordel at vælge hele grundforløbet, så længe du har mulighed for det. 

Som fortsættelse af grundforløb plus (GF+)

Hvis du har taget det 10-ugers forløb Grundforløb plus (GF+), kan du optages på GF2 umiddelbart efter.

Læs om Grundforløb plus (GF+).

Med en læreplads

Hvis du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver (en læreplads), har du adgang til at starte direkte i grundforløbets 2. del. Hvis grundforløbets 1. del indgår som en del af din uddannelsesaftale, kan du starte i GF1, ellers skal du starte i GF2.

Du kan også aftale at starte din uddannelse med oplæring i virksomheden. Efter første oplæringsperiode sætter du dig på skolebænken og tager grundforløbet på en erhvervsskole.

Læs mere om Skolevejen og lærepladsvejen.

I en dimensioneret erhvervsuddannelse

Nogle erhvervsuddannelser har begrænsninger for, hvor mange elever, der kan optages på grundforløbets 2. del. På disse uddannelser skal du have enten en læreplads eller en såkaldt kvoteplads, inden du kan gå i gang med GF2.

Læs mere i Dimensionerede erhvervsuddannelser.

Er du fyldt 25 år?

Er du fyldt 25 år, gælder andre regler - se nedenfor.

Ansøgning og optagelse

Se, hvordan du søger ind på grundforløbets 2. del:

Som fortsættelse af grundforløbets 1. del

I slutningen af grundforløbets 1. del vælger du, hvilken erhvervsuddannelse, du vil gennemføre, og dermed hvilket GF2, du skal i gang med.

Vær opmærksom på, om din valgte erhvervsuddannelse er dimensioneret og kræver en kvoteplads eller læreplads for adgang til GF2.

Læs mere i Dimensionerede erhvervsuddannelser.

Som start på din uddannelse

Du skal ansøge via Optagelse.dk.

Grundforløbets 2. del kan udbydes flere gange om året. Kontakt erhvervsskolen eller tjek skolens hjemmeside for information om ansøgningsfrist.

I Optagelse.dk vælger du din ønskede erhvervsuddannelse og erhvervsskole. Vil du gerne tage uddannelsen med eux, angiver du dette.

Husk, at du skal opfylde adgangskravene.

Hvis du er under 18 år, skal en af dine forældre skrive under på ansøgningen. 

Skolen indkalder dig til en samtale med henblik på at vurdere, om du kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

Du får et brev, der fortæller, om du er optaget på din valgte uddannelse.

Se Optagelse.dk.

Med en læreplads

Hvis du har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du ikke tilmelde dig uddannelsen via Optagelse.dk. Virksomheden sender din uddannelsesaftale til erhvervsskolen, og dette er din tilmelding.

Med en uddannelsesaftale opfylder du adgangskravene til uddannelsen, og du kan optages uden forudgående samtale.

Du starter i grundforløbets 2. del på erhvervsskolen, eller du starter i med oplæring på dit lærested.

I en dimensioneret uddannelse

Du ansøger om kvoteplads via Optagelse.dk. Kontakt erhvervsskolen eller tjek skolens hjemmeside for information om ansøgningsfrist.

Se Optagelse.dk.

Omvalg

Hvis du fortryder dit valg af erhvervsuddannelse, når du er gået i gang med eller har afsluttet grundforløbet, har du mulighed for at vælge en anden. Det gælder også, hvis du allerede er gået i gang med hovedforløbet. Du starter på grundforløbets 2. del i den uddannelse, du nu har valgt. Hvis der er fag, du allerede har gennemført i dit tidligere forløb, skal du ikke tage dem igen.

Du kan vælge mellem alle erhvervsuddannelser, men bemærk at du kun har tre uddannelsesforsøg i alt, medmindre du har en uddannelsesaftale (læreplads). Hvis du har en uddannelsesaftale, som dækker grundforløbets 2. del, tæller det ikke med som uddannelsesforsøg.

Når du vælger din erhvervsuddannelse, er det derfor vigtigt, at du tænker over, om uddannelsen passer til dine interesser og forudsætninger. Har du lyst til uddannelsen og det job, den fører til? Hvad vil det kræve at gennemføre hele uddannelsen? Undersøg fx:

  • Hvad kravene er, når du skal fortsætte i erhvervsuddannelsens hovedforløb
  • Hvordan mulighederne for at få en læreplads er, og om der er mulighed for skoleoplæring
  • Om uddannelsen er dimensioneret med krav om læreplads eller kvoteplads.

Kontakt fx en vejleder på erhvervsskolen, hvis du er i tvivl. Du kan også kontakte eVejledning.

Videre til hovedforløbet med oplæring

Efter grundforløbets 2. del skal du fortsætte i uddannelsens hovedforløb. Det betyder, at du senest efter GF2 skal have fundet en læreplads. Det vil sige, at du skal indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed eller optages til skoleoplæring i et skoleoplæringscenter.

Læs mere i Sådan søger du læreplads.

Ganske få uddannelser foregår udelukkende på skole og rummer ikke oplæring.

Er du fyldt 25 år?

Hvis du er 25 år eller derover, skal du tage erhvervsuddannelse for voksne (euv). Euv indledes med en kompetencevurdering og tilrettelægges på baggrund af denne. Afhængigt af din erhvervserfaring og tidligere uddannelse vil din uddannelse blive afkortet. 

Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Erhvervsuddannelsernes grundforløb

Som helhed kan erhvervsuddannelsernes grundforløb bestå af to dele, 1. del og 2. del, men ikke alle skal tage 1. del.

Er du fyldt 25 år, vil du i nogle tilfælde også få merit for 2. del.