Efter ansøgningen er sendt
Artikel

Efter ansøgningen er sendt

Du og dit barn har afsendt dit barns ansøgning til ungdomsuddannelse senest 1. marts. Læs her om forløbet frem til, at dit barn får besked om optagelsen.

Dit barns afsluttende standpunktskarakterer samt karaktererne ved 9. eller 10. klasseprøverne kan få betydning for adgangen til den uddannelse, som dit barn har ønsket.

Fold alle afsnit ud

Gymnasial uddannelse

Dit barns ansøgning bliver sendt til den uddannelsesinstitution, som I har ønsket som førsteprioritet. Derefter går uddannelsesinstitutionen i gang med at behandle ansøgningerne.

Senest 1. maj vil dit barn få reserveret en foreløbig plads og vil få besked. De fleste får en foreløbig plads på den uddannelsesinstitution, de har valgt som førsteprioritet. Bemærk: I 2020 er fristen for besked om reservation af plads forlænget til 15. maj pga. af COVID-19-situationen.

Pladsen er reserveret, indtil uddannelsesinstitutionen kan vurdere, om dit barn kan optages på uddannelsen. Det sker efter, at dit barn har været til henholdsvis folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøverne – eller evt. til optagelsesprøve og samtale.

Den endelige uddannelsesparathedsvurdering

Dit barn får sine afsluttende standpunktskarakterer i starten af juni. De afsluttende standpunktskarakterer har betydning for dit barns endelige uddannelsesparathedsvurdering, som er klar senest 10. juni.

For at blive vurderet fagligt uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse, skal gennemsnittet af dit barns standpunktskarakterer være mindst:

  • 5,0 til stx, hhx eller htx
  • 4,0 til hf-eksamen

Derudover skal dit barn opfylde de personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat.

Den endelige uddannelsesparathedsvudering har betydning for, om dit barn opfylder adgangskravene til uddannelsen.

Folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver

I starten af maj skal dit barn til folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver. Disse prøver har betydning for, om dit barn opfylder adgangskravene til uddannelsen.

Besked om optagelse

Efter dit barn har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver, skal uddannelsesinstitutionen vurdere, om dit barn opfylder adgangskravene til uddannelsen. 

Opfylder dit barn adgangskravene, får dit barn besked om, at han/hun er optaget.

Opfylder dit barn ikke adgangskravene, indkaldes dit barn til en optagelsesprøve og optagelsessamtale.

Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Få et hurtigt overblik over adgangskravene og optagelsesprocessen:

Adgangskrav fra 9. klasse til gymnasial uddannelse

Adgangskrav fra 10. klasse til gymnasial uddannelse

Erhvervsuddannelse

Dit barns ansøgning bliver sendt til den erhvervsskole, som I har ønsket som førsteprioritet. Derefter går erhvervsskolen i gang med at behandle ansøgningerne.

Den endelige uddannelsesparathedsvurdering

Dit barn får sine afsluttende standpunktskarakterer i starten af juni. De afsluttende standpunktskarakterer har betydning for dit barns endelige uddannelsesparathedsvurdering, som er klar senest 10. juni.

For at blive vurderet fagligt uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet af dit barns standpunktskarakterer være mindst:

  • 2,0 i gennemsnit af henholdsvis dansk og matematik

Derudover skal dit barn opfylde de personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat.

Den endelige uddannelsesparathedsvudering har betydning for, om dit barn opfylder adgangskravene til uddannelsen.

Folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver

I starten af maj skal dit barn til folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver. Disse prøver har betydning for, om dit barn opfylder adgangskravene til erhvervsuddannelsen.

Besked om optagelse

Efter dit barn har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver, skal erhvervsskolen vurdere, om dit barn opfylder adgangskravene til erhvervsuddannelsen. 

Opfylder dit barn adgangskravene, får dit barn besked om, at han/hun er optaget.

Opfylder dit barn ikke adgangskravene, indkaldes dit barn til en optagelsesprøve og/eller en optagelsessamtale.

Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Få et hurtigt overblik over adgangskravene og optagelsesprocessen:

Adgangskrav fra 9. klasse til erhvervsuddannelse

Adgangskrav fra 10. klasse til erhvervsuddannelse

Optagelsesprøve, hvis dit barn ikke opfylder adgangskravene

Hvis dit barn ikke opfylder adgangskravene, kan han/hun gå til en optagelsesprøve og -samtale på ungdomsuddannelsen.  

Læs om Optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser

Læs om Optagelsesprøve på erhvervsuddannelserne

Bemærk: Hvis dit barn har ønsket hf efter 9. klasse, er der ikke mulighed for at søge optagelse på baggrund af optagelsesprøve og -samtale.

Afgangsprøver for 9. og 10. klasse er aflyst under COVID-19

Dit barn har stadig mulighed for at blive optaget på sin ungdomsuddannelse

De afsluttende standpunktskarakterer vil komme til at gælde som prøvekarakterer.

Uddannelsesparathedsvurderingen rykkes til midt i juni.

Klik og læs mere på ministeriets spørgsmål/svar om skole og COVID-19.

Du kan også få vejledning af en eVejleder.

Covid19