Efter ansøgningen er sendt
Artikel

Efter ansøgningen er sendt

Du og dit barn har afsendt en ansøgning til ungdomsuddannelse. Læs her om forløbet frem til, at dit barn får besked om optagelsen.

Dit barns afsluttende standpunktskarakterer samt karaktererne ved 9. eller 10. klasseprøverne kan få betydning for adgangen til den uddannelse, som dit barn har ønsket.

Fold alle afsnit ud

Gymnasial uddannelse

Ansøgningen bliver sendt til den uddannelse, I har valgt som førsteprioritet. Uddannelsesinstitutionen går i gang med at behandle ansøgningerne.

Foreløbig plads

Senest 1. juni får dit barn reserveret en foreløbig plads, og I får besked om det. De fleste får en foreløbig plads på deres førsteprioritet, men du kan læse mere om pladsfordeling i artiklen:

Fordeling af pladser på de gymnasiale uddannelser

Pladsen er reserveret, indtil uddannelsesinstitutionen kan vurdere, om dit barn kan optages på uddannelsen. 

Den endelige uddannelsesparathedsvurdering

Dit barn får sine afsluttende standpunktskarakterer og sin endelige uddannelsesparathedsvurdering i slutningen af maj eller starten af juni.

Vuderingen har betydning for, om dit barn opfylder adgangskravene til uddannelsen.

For at blive vurderet fagligt uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskaraktererne være mindst:

  • 5,0 til stx, hhx eller htx
  • 4,0 til hf-eksamen

Derudover skal dit barn opfylde de personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat.

Folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver

I maj - juni skal dit barn til folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver. Resultatet af prøverne har betydning for, om dit barn opfylder adgangskravene til uddannelsen.

Besked om optagelse

Efter dit barn har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver, skal uddannelsesinstitutionen vurdere, om dit barn opfylder adgangskravene til uddannelsen. 

Opfylder dit barn adgangskravene, får dit barn besked om, at han/hun er optaget.

Opfylder dit barn ikke adgangskravene, indkaldes dit barn til en optagelsesprøve og optagelsessamtale.

De fleste skoler sender disse beskeder til dig og dit barn via eBoks. Nogle beskeder sendes til dig via Digital Post.

Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Få et hurtigt overblik over adgangskravene og optagelsesprocessen i artiklerne:

Erhvervsuddannelse

Ansøgningen bliver sendt til den uddannelse, I har valgt som førsteprioritet. Erhvervsskolen går i gang med at behandle ansøgningerne.

Den endelige uddannelsesparathedsvurdering

Dit barn får sine afsluttende standpunktskarakterer og sin endelige uddannelsesparathedsvurdering i slutningen af maj eller starten af juni.

Vurderingen har betydning for, om dit barn opfylder adgangskravene til uddannelsen.

For at blive vurderet fagligt uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskaraktererne være mindst:

  • 2,0 i gennemsnit af henholdsvis dansk og matematik

Derudover skal dit barn opfylde de personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat.

Folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver

I maj - juni skal dit barn til folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver. Resultatet af prøverne har betydning for, om dit barn opfylder adgangskravene til erhvervsuddannelsen.

Besked om optagelse

Efter dit barn har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver, skal erhvervsskolen vurdere, om dit barn opfylder adgangskravene til uddannelsen. 

Opfylder dit barn adgangskravene, får dit barn besked om, at han/hun er optaget.

Opfylder dit barn ikke adgangskravene, indkaldes dit barn til en optagelsesprøve og/eller en optagelsessamtale.

Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Få et hurtigt overblik over adgangskravene og optagelsesprocessen i artiklerne:

Optagelsesprøve, hvis dit barn ikke opfylder adgangskravene

Hvis dit barn ikke opfylder adgangskravene, kan han/hun gå til en optagelsesprøve og -samtale på ungdomsuddannelsen. 

Læs mere i artiklerne:

Bemærk: Hvis dit barn har ønsket hf efter 9. klasse, er der ikke mulighed for at søge optagelse på baggrund af optagelsesprøve og -samtale.

10. klasse

Hvis dit barn har søgt 10. klasse, vil I få svar om optagelse fra den skole, som dit barn har søgt. Det gælder både skoler i kommunalt og privat regi, samt efterskoler.

Har du brug for vejledning?

Du kan få hjælp af en vejleder på din skole, i din kommune eller af eVejledning.

Læs her, hvordan du får vejledning