Efter ansøgningen er sendt
Artikel

Efter ansøgningen er sendt

Du og dit barn har afsendt dit barns ansøgning til ungdomsuddannelse senest 1. marts. Læs her om forløbet frem til, at dit barn får besked om optagelsen.

Dit barn har ønsket optagelse på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse eller 10. klasse og skal nu sikre, at han/hun opfylder adgangskravene til uddannelsen.

Dit barns afsluttende standpunktskarakterer samt karakterer ved folkeskolens afgangseksamen kan have betydning for adgangen til den uddannelse, som dit barn har ønsket.

Fold alle afsnit ud

Huskede I at vedhæfte studievalgsportfolien inden underskrift?

Søger dit barn optagelse på en erhvervsuddannelse, skal du vedhæfte dit barns studievalgsportfolio som bilag til ansøgningen, inden du underskriver ansøgningen.

Fik I ikke vedhæftet studievalgsportfolien inden din underskrift, kan I kontakte den erhvervsskole, som dit barn har valgt som 1. prioritet.

Hvis I er i tvivl om, om studievalgsportfolien blev vedhæftet, kan I logge på ansøgningen på optagelse.dk og tjekke under fanen Underskrifter og bilag.

Hvornår får I svar på ansøgningen?

Foreløbig plads

Når du underskriver dit barns ansøgning, bliver den sendt til den uddannelsesinstitution, som I har ønsket som 1. prioritet. Derefter går uddannelsesinstitutionerne igang med at behandle de ansøgninger, der er kommet til dem, og uddannelsespladserne bliver fordelt.

Der vil blive reserveret en foreløbig plads til dit barn. Pladsen er reserveret, indtil dit barn har fået sine afsluttende standpunktskarakterer og karaktererne fra folkeskolens afgangseksamen.

Hvis dit barn har søgt en gymnasial uddannelse, vil i få besked senest 1. maj om, hvor dit barn har fået reserveret plads.

Endelig optagelse

Dit barn skal stadig opfylde adgangskravene til den ønskede ungdomsuddannelse. Både de afsluttende standpunktskarakterer til sommer og karaktererne til folkeskolens afgangseksamen kan have betydning for dit barns optagelse på uddannelsen.

Derfor får I først den endelige besked om optagelsen sidst i juni, når dit barn har været til folkeskolens afgangseksamen, og uddannelsesinstitutionerne har modtaget resultatet. Først da kan de afgøre, om dit barn kan optages på direkte på den uddannelse, der er blevet reserveret plads på, eller om dit barn skal indkaldes til en optagelsesprøve og -samtale.

Opfyldelse af adgangskrav

For at have krav på optagelse på en ungdomsuddannelse, skal dit barn opfylde alle adgangskravene til uddannelsen. Det betyder, at dit barn både skal vurderes uddannelsesparat til den ønskede uddannelse og skal bestå folkeskolens afgangseksamen med bestemte karaktergennemsnit.

Den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering

Dit barn får den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering i forbindelse med de afsluttende standpunktskarakterer senest 1. juni.

De afsluttende standpunktskarakterer har betydning for, om dit barn bliver vurderet uddannelsesparat til uddannelsen. Standpunktskaraktererne skal holde det niveau, som kræves for at være fagligt uddannelsesparat til uddannelsen.

Se kriterierne for at blive vurderet uddannelsesparat til gymnasium, hf og erhvervsuddannelse.

Folkeskolens afgangseksamen

Det er et adgangskrav til både de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne, at din søn/datter skal bestå folkeskolens afgangseksamen.

Afhængigt af den ønskede ungdomsuddannelse, skal dit barn bestå eksamen med karakterer, der lever op til karaktererne fra uddannelsesparathedsvurderingen.

Derudover er der yderligere adgangskrav til hhv. erhvervsuddannelserne/eux og de gymnasiale uddannelser. Du kan få overblik over adgangskravene i artiklerne Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser og Adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Optagelsesprøve, hvis dit barn ikke opfylder adgangskravene

Hvis dit barn ikke opfylder adgangskravene, vil han/hun automatisk blive inviteret til en optagelsesprøve og -samtale på ungdomsuddannelsen. Optagelsesprøven og -samtalen vil foregå på den ungdomsuddannelse, som dit barn har ønsket som 1. prioritet.

Invitationen sendes ud, når ungdomsuddannelsesinstitutionerne har modtaget resultatet af dit barns afgangseksamen og kan se, om dit barn opfylder adgangskravene til uddannelsen, eller skal søge optagelse via en optagelsesprøve og -samtale.

Læs om Optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser

Læs om Optagelsesprøve på erhvervsuddannelserne

Bemærk: Hvis dit barn har ønsket hf efter 9. klasse, er der ikke mulighed for at søge optagelse på baggrund af optagelsesprøve og -samtale.