Artikel

Omvalg af ungdomsuddannelse

Hvis du har fortrudt dit valg af ungdomsuddannelse, kan du få hjælp til at ændre din ansøgning. Se her, hvad du skal gøre.

OBS: Artiklen er ved at blive opdateret. Indholdet skal derfor læses med forbehold for ændringer (16. marts 2023)

Du går i 9. eller 10. klasse og har søgt ind på en ungdomsuddannelse, tilmeldt dig 10. klasse eller andet. Du har søgt inden ansøgningsfristens udløb, men du har fortrudt dit valg. Du vil hellere søge ind på en anden ungdomsuddannelse. Ansøgningsfristen er nu overskredet, men du kan skifte uddannelse.

Se på grafikkerne nedenfor, hvad du skal gøre, og læs mere i artiklen. Husk også at inddrage dine forældre i din proces med omvalg.

Omvalg til erhvervsuddannelse/eux

 

(Klik på grafikken for at se detaljerne)

Omvalg til gymnasial uddannelse

 

(Klik på grafikken for at se detaljerne)

Fik du ikke søgt inden fristen den ansøgningsfristens udløb, kan du stadig nå at søge, men der gælder lidt andre regler. Se mere i artiklen nedenfor.

Fold alle afsnit ud

Omvalg til erhvervsuddannelse/eux

Du går i 9. eller 10. klasse og har sendt en ansøgning, men du har fortrudt dit valg. Du vil vælge om og i stedet søge ind på en erhvervsuddannelse/eux. Det kan også være, at du vil ændre dit valg af erhvervsskole.

Du skal først finde ud af, hvilken erhvervsskole du vil søge ind på. Derefter skal du kontakte erhvervsskolen, som vil vejlede dig om dine muligheder for at starte. 

Find din nye erhvervsskole i Erhvervsuddannelseskortet.

Du har afklaret, hvor du kan starte

Når du har afklaret, hvor du vil søge ind, kan du gå videre i processen. Næste skridt afhænger blandt andet af, om dit nye uddannelsesønske allerede står som en lavere prioritet på din liste over uddannelsesønsker i Optagelse.dk:

  • Hvis ønsket står i Optagelse.dk: Du skal kontakte den skole, du har sendt din ansøgning til. Bed dem sende din ansøgning videre til din ønskede erhvervsskole.
  • Hvis ønsket ikke står i Optagelse.dk: Du skal kontakte den skole, du har sendt din ansøgning til. Bed dem sende din ansøgning videre til Den kommunale ungeindsats (KUI). Vejlederne i KUI tilføjer dit nye uddannelsesønske til ansøgningen og sender den videre til din ønskede erhvervsskole. KUI skal bruge dine forældres accept af dit omvalg. 
  • Hvis du ændrer fra en erhvervsskole til en anden, uanset om dit ønske står i Optagelse.dk: Du skal kontakte den erhvervsskole, du har sendt din ansøgning til. Bed dem sende din ansøgning videre til den erhvervsskole, du gerne vil søge ind på.

Vigtigt om adgangskrav og optagelse

For at kunne komme ind på en erhvervsuddannelse, skal du opfylde adgangskravene. Hvis du ikke gør det, skal du til optagelsesprøve og/eller samtale. Resultatet afgør, om du kan blive optaget.

Hvis du opfylder adgangskravene, har du krav på at blive optaget på grundforløbets 1. del på en erhvervsuddannelse. Hvis din ønskede erhvervsskole ikke har et tilbud til dig, kan de hjælpe dig med at finde en anden erhvervsskole.

Se adgangskravene til erhvervsuddannelserne:

Adgangskrav fra 9. klasse til erhvervsuddannelse

Adgangskrav fra 10. klasse til erhvervsuddannelse

Studievalgsportfolioen

Måske har du allerede vedhæftet din studievalgsportfolio til din ansøgning i Optagelse.dk. Men hvis ikke, skal du selv sørge for at maile den til den erhvervsskole, som du søger ind på.

Omvalg til gymnasial uddannelse

Du går i 9. eller 10. klasse og har sendt en ansøgning inden ansøgningsfristens udløb. Du har ikke fået svar endnu, men du har fortrudt dit valg. Du vil vælge om og i stedet søge ind på en gymnasial uddannelse. Det kan også være, at du vil prøve at ændre dit valg af gymnasium eller af gymnasial uddannelse. 

De fire gymnasiale uddannelser er stx, htx, hhx og hf.

Undersøg:

  • Er der plads på det gymnasium, du vil søge ind på? 
  • Står dit uddannelsesønske allerede som en lavere prioritet på din liste over uddannelsesønsker i Optagelse.dk?

Hvis der er plads

Hvis der er plads på dit ønskede gymnasium, kan du gå videre i processen. Næste skridt afhænger blandt andet af, om dit nye uddannelsesønske allerede står i Optagelse.dk:

  • Hvis ønsket står i Optagelse.dk: Du skal kontakte den skole, du har sendt din ansøgning til. Bed dem sende din ansøgning videre til det gymnasium, du gerne vil søge ind på.
  • Hvis ønsket ikke står i Optagelse.dk: Du skal kontakte den skole, du har sendt din ansøgning til. Bed dem sende din ansøgning videre til Den kommunale ungeindsats (KUI). KUI tilføjer dit nye uddannelsesønske til ansøgningen og sender den videre til det gymnasium, du gerne vil søge ind på. KUI skal bruge dine forældres accept af dit omvalg. 
  • Hvis du vil ændre fra en gymnasial uddannelse til en anden – uanset om dit ønske står i Optagelse.dk: Du skal kontakte det gymnasium, du har sendt din ansøgning til. Bed dem sende din ansøgning videre til det gymnasium, du gerne vil søge ind på.

Hvis der ikke er plads

Hvis der ikke er plads på det gymnasium, du gerne vil starte på, kan du kontakte andre gymnasier. Det er dit eget ansvar at finde et gymnasium, der har plads. Derfor er det også bedst at vente med at droppe dit første valg, til du har fundet et gymnasium med plads.

Har du brug for hjælp, kan du kontakte vejlederen på din skole eller Den kommunale ungeindsats (KUI) i din kommune. Her sidder vejledere parat til at hjælpe dig videre.

Du er allerede optaget på en uddannelse

Du har allerede fået besked om, at du er optaget på en uddannelse, men du vil gerne skifte. Proceduren er den samme, men du vil blive indkaldt til en optagelsesprøve og samtale til dit nye uddannelsesønske. Resultatet vil afgøre, om du kan komme ind på uddannelsen.

Dette skyldes, at du allerede er optaget på en anden uddannelse. Dit nye uddannelsesønske bliver betragtet som en ny og dermed for sent oprettet ansøgning. En ansøgning til en gymnasial uddannelse, sendt efter ansøgningsfristen, betyder, at du ikke har krav (”retskrav”) på optagelse. Det er derfor, du skal optages via en optagelsesprøve og samtale.

Du fik ikke søgt senest inden ansøgningsfristens udløb

Hvis du slet ikke fik søgt en ungdomsuddannelse, tilmeldt dig en 10. klasse eller andet inden ansøgningsfristens udløb, har du ikke søgt til tiden. Du kan dog stadig søge ind, men du har ikke krav ("retskrav") på optagelse til en gymnasial uddannelse. Hvis du skal optages, skal du bestå en optagelsesprøve og til en opfølgende samtale.

Vigtigt om adgangskrav

For at kunne komme ind på en gymnasial uddannelse, skal du opfylde adgangskravene. Hvis du ikke gør det, skal du til optagelsesprøve og samtale. Resultatet vil afgøre, om du kan komme ind på uddannelsen.

Hvis du går i 9. klasse og søger optagelse på hf, skal du opfylde adgangskravene, ellers kan du ikke komme ind.

Se adgangskrav til de gymnasiale uddannelser:

Adgangskrav fra 9. klasse til gymnasial uddannelse

Adgangskrav fra 10. klasse til gymnasial uddannelse

Kontakt en vejleder

Har du brug for hjælp og vejledning, kan du: