Elevfordeling på gymnasiale uddannelser
Artikel

Fordeling af pladser på de gymnasiale uddannelser

Hvis du søger ind på en gymnasial uddannelse i 2023, kan du her læse, hvordan pladserne fordeles.

Din prioritering og transporttiden fra din bopæl til gymnasiet kan få betydning for, hvor du får plads på en gymnasial uddannelse (stx, hf, htx, hhx og Pre-IB) i skoleåret 2023/24.

Fold alle afsnit ud

Prioritering

Når du søger ungdomsuddannelser på Optagelse.dk, har du mulighed for at sende flere ansøgninger.

I fordelingen af pladser vil der blive taget hensyn til den rækkefølge, du har prioriteret dine ansøgninger i. Du vil så vidt muligt komme ind på et af de gymnasier, du helst vil gå på.

Sådan bliver pladserne fordelt

Har et gymnasium færre ansøgere end pladser, så får alle 1. prioritetsansøgere reserveret en plads.

Nogle gymnasier, primært i dele af hovedstadsområdet, Aarhus og Odense, kan have flere ansøgere end pladser. Her er det ansøgernes prioritering i kombination med transporttiden, der er afgørende.

Hvis et gymnasium har flere ansøgere end pladser, er det 1. prioritetsansøgere med kortest transporttid, som først får reserveret plads.

Pladsen er reserveret, indtil gymnasiet kan vurdere, om du opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse og kan optages på uddannelsen.

Får du ikke reserveret plads på din 1. prioritet, bliver det undersøgt, om du kan få plads på dine næste prioriteter. Det kan derfor godt betale sig at have flere ansøgninger i en prioriteret rækkefølge.

Du kan risikere ikke at få plads på det gymnasium, du har som 2. prioritet, hvis pladserne dér er blevet fyldt op af 1. prioritetsansøgere. De får pladsen, fordi de har gymnasiet som 1. prioritet, selvom de har en længere transporttid end dig.

På den måde er det altså vigtigt, at du overvejer din prioritering nøje.

Hvis du ikke får plads på dine prioriteter

Hvis du ikke får reserveret plads på nogen af dine prioriteter, bliver det undersøgt, om du kan få plads et andet sted på den samme type uddannelse, du har som 1. prioritet.

Du vil i så fald få reserveret plads på et gymnasium med højst 45 minutters transporttid fra din bopæl.

Det betyder, at hvis du fx har søgt stx som 1. prioritet, men ikke får plads på nogen af dine prioriteter, bliver det undersøgt, om du kan få reserveret plads på det nærmeste gymnasium med ledige pladser på stx - og med højst 45 minutters transporttid fra din bopæl.

Transporttid

Din transporttid bliver gjort op i hele minutter med offentlig transport og på cykel.

Transporttiden gøres op, fra du forlader dit hjem (din adresse i CPR-registret), til du er på gymnasiets adresse. Det er den hurtigste af de opgjorte transporttider med cykel eller offentlig transport fra dit hjem til gymnasiets adresse om morgenen, som gælder, når der bliver fordelt pladser på gymnasiet.

Transporttiden bliver beregnet på baggrund af rejseplansdata med et it-værktøj, som er udviklet af Børne- og Undervisningsministeriet.

Mere end 45 minutters transporttid

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du har mere end 45 minutters transporttid til alle gymnasier med en bestemt uddannelse, vil du få reserveret en plads på det gymnasium, hvor du har kortest transporttid. Også selvom det betyder, at du får mere end 45 minutters transporttid.

Grænsen på højst 45 minutters transporttid gælder kun, hvis du ikke får plads på et af dine prioriterede ønsker. Du må gerne selv søge optagelse og få reserveret en plads på et gymnasium med mere end 45 minutters transporttid fra din bopæl.

Hvor har jeg mulighed for at tage en gymnasial uddannelse?

I UG-værktøjet Gymnasiekortet kan du se, hvor du har mulighed for at tage din gymnasiale uddannelse.

Gå til Gymnasiekortet

Svar på ansøgning

Når du har godkendt din ansøgning i Optagelse.dk, får du en kvittering med information om det videre forløb.

Besked om reserveret plads

Senest 1. juni får du besked om, hvor der er reserveret en plads til dig. Du får besked fra det gymnasium, du har fået plads på. Gymnasierne bestemmer selv, hvordan de vil sende beskeden til dig.

Fra d. 2. juni kan du logge ind på Optagelse.dk og se din reserverede plads.

Besked om optagelse

Senest 1. juli får du besked om optagelse. Når du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver, kan gymnasiet vurdere, om du opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse. Gør du det, bliver du optaget på din reserverede plads.

Opfylder du ikke adgangskravene, vil du blive indkaldt til en optagelsesprøve og –samtale. Du beholder din reserverede plads, indtil det er afgjort, om du kan blive optaget.

Ændrede regler for elevfordeling på de gymnasiale uddannelser

I 2023 er det din prioritering samt transporttiden til gymnasiet, som får betydning, hvis der er flere ansøgere end pladser.