Elevfordeling på gymnasiale uddannelser
Artikel

Fordeling af pladser på de gymnasiale uddannelser

Hvis du søger ind på en gymnasial uddannelse i 2023, kan du læse her, hvordan pladserne fordeles.

Det er transporttiden fra din bopæl til gymnasiet, som kan have betydning for, hvor du får plads på en gymnasial uddannelse (stx, hf, htx, hhx og Pre-IB) til skoleåret 2023/24.

Fold alle afsnit ud

Sådan bliver pladserne fordelt

Fordelingen af pladser på de gymnasiale uddannelser tager udgangspunkt i dine uddannelsesønsker.

Uanset hvilket gymnasium du søger optag på, vil der blive taget hensyn til dine ønsker i den rækkefølge, du har prioriteret dem, så du så vidt muligt kommer ind på et af de gymnasier, du helst vil gå på.

Du får reserveret en foreløbig plads på din 1. prioritet, hvis:

  • Gymnasiet har flere pladser end ansøgere, eller
  • Du er blandt ansøgerne med kortest transporttid, hvis gymnasiet har flere ansøgere end pladser

Hvis du ikke får plads på din 1. prioritet, bliver det undersøgt, om du kan få plads på din 2. prioritet etc., indtil du får reserveret en foreløbig plads. 

Hvis du ikke får plads på dine prioriteter

Hvis du ikke får reserveret foreløbig plads på et af dine prioriterede uddannelsesønsker, bliver det undersøgt, om du kan få plads et andet sted på den samme type uddannelse, du har som 1. prioritet.

Du vil i så fald få tilbudt en foreløbig plads på et gymnasium med højst 45 minutters transporttid fra din bopæl.

Det betyder, at hvis du fx har søgt stx som 1. prioritet, men ikke får tilbudt plads på nogle af dine prioriteter, bliver det undersøgt, om du kan få reserveret en foreløbig plads på det nærmeste gymnasium med ledige pladser på stx - og med højst 45 minutters transporttid fra din bopæl.

Mere end 45 minutters transporttid

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du fra din bopæl har mere end 45 minutters transporttid til alle gymnasier med en bestemt uddannelse, vil du få reserveret en foreløbig plads på det gymnasium, hvor du har kortest transporttid, selvom det betyder, at du får mere end 45 minutters transporttid.

Grænsen på højst 45 minutters transporttid gælder kun, hvis du ikke får plads på et af dine prioriterede ønsker. Du må gerne selv søge optagelse og få reserveret en foreløbig plads på et gymnasium med mere end 45 minutters transporttid fra din bopæl.

Gymnasiekortet

I UG-værktøjet Gymnasiekortet kan du se, hvor du har mulighed for at tage din gymnasiale uddannelse.

Prøv Gymnasiekortet

Læs og se mere

Her på ug.dk kan du læse mere og se en video om fordeling af pladser: 

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du også læse mere om optagelse og fordeling af pladser på de gymnasiale uddannelser:

Ændrede regler for fordeling

Reglerne for elevfordeling på gymnasiale uddannelser vil blive ændret. Det forventes, at det bliver transporttiden til gymnasiet, der får betydning, hvis der er flere ansøgere end pladser.

Informationerne på denne side afspejler regeringens lovforslag. Siden opdateres, hvis der kommer ændringer.

Ansøgningsperioden bliver kortere i år end normalt. Det forventes, at Optagelse.dk åbner for ansøgninger den 15. februar med ansøgningsfrist den 13. marts.

Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.