Artikel

Spørgsmål og svar om optagelse på en erhvervsuddannelse

Her kan du finde svar på de spørgsmål, der oftest bliver stillet i forbindelse med optagelse på en erhvervsuddannelse.
Fold alle afsnit ud

Hvilke adgangskrav er der til en erhvervsuddannelse?

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse, skal du have afsluttet grundskolen eller have modtaget tilsvarende undervisning.

Hvis du søger direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du:

 • Bestå folkeskolens afgangseksamen
 • Få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i henholdsvis dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens afgangseksamen
 • Få mindst 2,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer i henholdsvis dansk og matematik

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid opfylde din undervisningspligt.

Få mere at vide

Søger du direkte efter 9. eller 10. klasse?

Er du gået ud af skolen?

Læs om adgangskrav til erhvervsuddannelserne for dig, der er gået ud af skolen

Hvordan søger jeg ind på en erhvervsuddannelse?

Du søger via siden Optagelse.dk. Du skal benytte MitID.

Gå til optagelse.dk

Hvilke adgangskrav er der til en eux?

Med eux kombinerer du en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

Der gælder de samme adgangskrav til eux som til erhvervsuddannelser uden eux.

Hvordan vælger jeg en eux?

Du skal søge om optagelse på en erhvervsuddannelse på Optagelse.dk. Valget af eux sker først, når du er startet på uddannelsen. Men du skal angive i din ansøgning, at du er interesseret i eux.

Det er ikke alle erhvervsuddannelser, der udbydes med eux.

Læs om eux og se, hvilke uddannelser der kan tages med eux

Hvad er grundforløb 1?

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er et indledende forløb til erhvervsuddannelserne, hvor du får indblik i forskellige uddannelser og brancher, før du vælger en erhvervsuddannelse. 

Grundforløb 1 varer 20 uger dvs. ½ skoleår. I slutningen af forløbet vælger du, hvilken erhvervsuddannelse du vil tage.

Grundforløb 1 er for dig, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Du kan starte i grundforløb 1 til og med august måned to år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Grundforløb 1 kaldes også grundforløbets 1. del. 

Grundforløb 2

Hvis du efter 9. eller 10. klasse har taget 1 år af en gymnasial uddannelse, kan du ikke starte på grundforløb 1. I de tilfælde skal du starte i grundforløb 2 (grundforløbets 2. del).

Du skal altid starte i grundforløb 2, hvis du begynder din uddannelse senere end i august måned to år efter, at du er gået ud af 9. eller 10. klasse. 

Grundforløb 2 kaldes også grundforløbets 2. del. 

Euv

Er du over 25 år, gælder andre regler. 

Få mere at vide

Læs mere i artiklerne:

Hvad betyder hovedområde og fagretning?

Hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1. Her skal du vælge et hovedområde og en fagretning.

Fagretning

En fagretning er et tema, der retter sig mod en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles. 

Hovedområde

Alle fagretninger udbydes inden for et af de fire hovedområder: 

 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Kontor, handel og forretningsservice
 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Teknologi, byggeri og transport

Når du søger om optagelse, skal du i din ansøgning angive både hvilket hovedområde og hvilken fagretning, du ønsker. 

Få mere at vide

Læs om fagretninger, hovedområder og grundforløb i artiklerne:

Find en fagretning:

Hvornår får jeg besked om optagelse?

Hvis du har søgt ind på en erhvervsuddannelse fra 9. eller 10. klasse, sker der følgende:

Efter du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver, skal erhvervsskolen vurdere, om du opfylder adgangskravene for at blive optaget på uddannelsen. Opfylder du adgangskravene, får du besked om, at du er optaget. Opfylder du ikke adgangskravene, indkaldes du til en optagelsesprøve og/eller optagelsessamtale af erhvervsskolen.

Få mere at vide

Læs om optagelsesprocessen i artiklerne:

Hvad er en uddannelsesaftale?

Hvis du går på en erhvervsuddannelse, skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed, dvs. en læreplads, senest på dit hovedforløb. På hovedforløbet foregår en stor del af undervisningen nemlig i en virksomhed, hvor du får praktisk oplæring i de arbejdsområder, der hører til din uddannelse. En uddannelsesaftale er en underskrevet kontrakt med en virksomhed om, at du kan få en læreplads hos dem.

En uddannelsesaftale kan omfatte både uddannelsens grundforløb og hovedforløb, afhængigt af hvad du aftaler med virksomheden.

Hvis du ikke kan få en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du på mange uddannelser komme i skoleoplæring.

Læs mere i artiklerne:

Skal man tage grundforløb 1 på nærmeste erhvervsskole?

Det er ikke et krav, at du skal tage grundforløbets 1. del på den nærmeste erhvervsskole. Du må gerne tage forløbet på en erhvervsskole, der ligger længere væk.

Hvis du ikke vælger den nærmeste erhvervsskole, kan du kun få en skolehjemsplads, hvis der er ledige pladser. Du er ikke berettiget en plads.

Hvis du derimod vælger den nærmeste erhvervsskole, er du berettiget til en skolehjemsplads, hvis du har mindst fem kvarters transporttid til skolen.

Læs om at bo på skolehjem

Kan jeg søge direkte ind på grundforløb 2 efter 9. eller 10. klasse?

Hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du normalt begynde på grundforløb 1 (grundforløbets 1. del). 

Du kan dog starte direkte i grundforløb 2 (grundforløbets 2. del), hvis du har en læreplads (dvs. en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.)

Læs om at søge læreplads i artiklen: 

Sådan søger du læreplads

Hvordan bliver man optaget på en erhvervsuddannelse, hvis man ikke opfylder adgangskravene?

Hvis du ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, skal du enten til en optagelsesprøve eller en samtale eller begge dele på erhvervsskolen.

Du skal til en optagelsesprøve, hvis:

 • Du ikke opfylder karakterkravene

Du skal til samtale, hvis:

 • Du ikke består folkeskolens afgangseksamen

Du skal både til optagelsesprøve og til samtale, hvis

 • Du ikke består folkeskolens afgangseksamen og
 • ikke opfylder karakterkravene

Læs om optagelsesprøven på erhvervsuddannelserne

Hvad gør jeg, hvis jeg fortryder mit valg af uddannelse?

Hvis du fortryder dit valg af ungdomsuddannelse eller 10. klasse, har du mulighed for at vælge om. Du kan vælge om både før og efter, at du er blevet optaget på en uddannelse, men der er forskellige krav, som du skal opfylde:

Læs mere i artiklerne

Hvem kan hjælpe mig med min uddannelsessøgning?

Du har flere muligheder for at få vejledning:

Din vejleder på skolen

Hvis du går i 7.-10. klasse, kan du få hjælp af vejlederen på din skole. Du eller dine forældre kan kontakte vejlederen, hvis I har spørgsmål til din situation.

Den kommunale ungeindsats (KUI)

Vejlederen på skolen kommer fra Den kommunale Ungeindsats i din kommune (KUI).

KUI yder vejledning til:

 • Elever i 7.-10. klasse
 • Unge under 18 år, som har forladt grundskolen
 • Unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse

Du eller dine forældre kan kontakte Den kommunale ungeindsats i din kommune:

Læs mere om vejledning i kommunen

eVejledning

eVejledning er vejledning over telefon, mail eller chat. Alle kan kontakte eVejledning og få en individuel vejledningssamtale eller svar på spørgsmål om uddannelse og job.

Du kan også finde eVejledning på Facebook og Instagram eller deltage i digitale oplæg.

Kontakt eVejledning

Du kan også kontakte den enkelte erhvervsskoles vejledning.

Hvem kan hjælpe mig hvis jeg har tekniske problemer?

Har du spørgsmål af teknisk karakter, der handler om ansøgningsprocessen, så kan du få hjælp af optagelse.dk's support. Mail og telefonnummer til supporten finder du på Optagelse.dk. 

På Optagelse.dk finder du endvidere en række brugervejledninger til, hvordan du ansøger.

Gå til Optagelse.dk