Artikel

Spørgsmål og svar om optagelse på en erhvervsuddannelse

Her kan du finde svar på de spørgsmål, der oftest bliver stillet i forbindelse med optagelse på en erhvervsuddannelse.
Fold alle afsnit ud

Hvilke adgangskrav er der til en erhvervsuddannelse?

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse, skal du have afsluttet grundskolen eller have modtaget tilsvarende undervisning.

Hvis du søger direkte efter 9. eller 10. klasse skal du være vurderet uddannelsesparat. Du skal bestå folkeskolens afgangseksamen og få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid opfylde din undervisningspligt.

Søger du direkte efter 9. eller 10. klasse? Se: 
Adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Se også grafikker om adgangskravene.

Er du gået ud af skolen? Se:
Adgangskrav til erhvervsuddannelserne for dig, der er gået ud af skolen.

Læs om at blive vurderet uddannelsesparat

Hvordan søger jeg ind på en erhvervsuddannelse?

Du søger via siden Optagelse.dk. Elever i grundskolen benytter et UNI-login. Øvrige ansøgere skal benytte Nem-ID.

Læs mere om, hvordan det foregår på Optagelse.dk.

Hvilke adgangskrav er der til en eux?

Med eux kombinerer du en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

Der gælder de samme adgangskrav til eux som til erhvervsuddannelser uden eux.

Læs mere i Eux.

Læs om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Hvordan vælger jeg en eux?

Du skal søge om optagelse på en erhvervsuddannelse på Optagelse.dk. Valget af eux sker først, når du er startet på uddannelsen. Men du skal angive i din ansøgning, at du er interesseret i eux.

Det er ikke alle erhvervsuddannelser, der udbydes med eux.

Læs mere i Eux og se, hvilke uddannelser der kan tages med eux.

Hvad er grundforløb 1?

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er et indledende forløb til erhvervsuddannelserne, hvor du får indblik i forskellige uddannelser og brancher, før du vælger en erhvervsuddannelse. 

Grundforløb 1 varer 20 uger dvs. ½ skoleår. I slutningen af forløbet vælger du, hvilken erhvervsuddannelse du vil tage.

Grundforløb 1 er for dig, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Du kan starte i grundforløb 1 til og med august måned to år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Grundforløb 1 kaldes også grundforløbets 1. del. Læs mere i:
Grundforløbets 1. del - erhvervsuddannelse.

Grundforløb 2

Hvis du efter 9. eller 10. klasse har taget 1 år af en gymnasial uddannelse, kan du ikke starte på grundforløb 1. I de tilfælde skal du starte i grundforløb 2 (grundforløbets 2. del).

Du skal altid starte i grundforløb 2, hvis du begynder din uddannelse senere end i august måned to år efter, at du er gået ud af 9. eller 10. klasse. 

Grundforløb 2 kaldes også grundforløbets 2. del. Læs mere i:
Grundforløbets 2. del - erhvervsuddannelse.

Euv

Er du over 25 år, gælder andre regler. Læs mere om dem i:
Erhvervsuddannelser for voksne.

Hvad betyder hovedområde og fagretning?

Hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1. Her skal du vælge et hovedområde og en fagretning.

Fagretning

En fagretning er et tema, der retter sig mod en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles. Du kan se, hvilke fagretninger skolerne udbyder via fagretningsnøglen

Hovedområde

Alle fagretninger udbydes inden for et af de fire hovedområder: 

 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Kontor, handel og forretningsservice
 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Teknologi, byggeri og transport

Når du søger om optagelse, skal du i din ansøgning angive, både hvilket hovedområde og hvilken fagretning, du ønsker. 

Læs mere her på ug.dk om fagretninger, hovedområder og grundforløb i:

Grundforløbets 1. del - erhvervsuddannelse

Grundforløbets 2. del - erhvervsuddannelse

Hvad gør jeg, hvis studievalgsportfolien ikke blev vedhæftet ansøgningen?

Hvis du søger ind på en erhvervsuddannelse fra 9. eller 10. klasse, skal din studievalgsportfolio vedhæftes som bilag til din ansøgning på optagelse.dk. Det er vigtigt, at I vedhæfter studievalgsportfolien, før din forælder/dine forældre underskriver ansøgningen.

Hvis I ikke fik vedhæftet studievalgsportfolien, skal I kontakte den skole, som du har valgt som 1. prioritet.

Hvis du er i tvivl om, om I fik vedhæftet studievalgsportfolien, kan du eller en af dine forældre logge på ansøgningen på Optagelse.dk og tjekke under fanen Underskrifter og bilag.

Se Optagelse.dk.

Hvornår får jeg besked om optagelse?

Hvis du har søgt ind på en erhvervsuddannelse fra 9. eller 10. klasse, sker der følgende:

Efter du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver, skal erhvervsskolen vurdere, om du opfylder adgangskravene for at blive optaget på uddannelsen. Opfylder du adgangskravene, får du besked om, at du er optaget. Opfylder du ikke adgangskravene, indkaldes du til en optagelsesprøve og/eller optagelsessamtale af erhvervsskolen.

Få mere at vide: Se video, grafik samt læs om ansøgningsprocessen og adgangskravene i 
Adgangskrav fra 9. klasse til erhvervsuddannelse
Adgangskrav fra 10. klasse til erhvervsuddannelse

Hvad er en uddannelsesaftale?

Hvis du går på en erhvervsuddannelse, skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed om at få en læreplads hos dem senest på dit hovedforløb. Her foregår en stor del af undervisningen nemlig i en virksomhed, hvor du får praktisk oplæring i de arbejdsområder, der hører til din uddannelse. En uddannelsesaftale er en underskrevet kontrakt med en virksomhed om, at du kan få en læreplads hos dem.

En uddannelsesaftale kan omfatte både uddannelsens grundforløb og hovedforløb, afhængigt af hvad du aftaler med virksomheden.

Læs mere i Sådan søger du læreplads.

Hvis du ikke kan få en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du på mange uddannelser komme i skoleoplæring.

Læs mere i Skoleoplæring.

Skal man tage grundforløb 1 på nærmeste erhvervsskole?

Det er ikke et krav, at du skal tage grundforløbets 1. del på den nærmeste erhvervsskole. Du må gerne tage forløbet på en erhvervsskole, der ligger længere væk.

Hvis du ikke vælger den nærmeste erhvervsskole, kan du kun få en skolehjemsplads, hvis der er ledige pladser. Du er ikke berettiget at en plads.

Hvis du derimod vælger den nærmeste erhvervsskole, er du berettiget til en skolehjemsplads, hvis du har mindst fem kvarters transporttid til skolen.

Læs mere om mulighederne for at bo på skolehjem.

Kan jeg søge direkte ind på grundforløb 2 efter 9. eller 10. klasse?

Hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du normalt begynde på grundforløb 1 (grundforløbets 1. del). 

Du kan dog starte direkte i grundforløb 2 (grundforløbets 2. del), hvis du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver (en læreplads). Læs om, hvordan du indgår en uddannelsesaftale i Sådan søger du læreplads.

Hvordan bliver man optaget på en erhvervsuddannelse, hvis man ikke opfylder adgangskravene?

Hvis du ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, skal du enten til en optagelsesprøve eller en samtale eller begge dele på erhvervsskolen.

Du skal til en optagelsesprøve, hvis:

 • Du ikke opfylder karakterkravene

Du skal til samtale, hvis:

 • Du er vurderet ikke-uddannelsesparat, eller
 • du ikke består folkeskolens afgangseksamen

Du skal både til optagelsesprøve og til samtale, hvis

 • Du ikke opfylder karakterkravene og
 • er vurderet ikke-uddannelsesparat eller
 • ikke består folkeskolens afgangseksamen

Læs mere om Optagelsesprøven på erhvervsuddannelserne.

Hvad gør jeg, hvis jeg fortryder mit valg af uddannelse?

Hvis du fortryder dit valg af uddannelse og gerne vil vælge om, kan du se en grafik og læse, hvad du skal gøre i Omvalg af ungdomsuddannelse

Hvem kan hjælpe mig med min uddannelsessøgning?

Det afhænger af din alder og din uddannelsesbaggrund. Se nedenfor hvem der kan hjælpe dig.

Din vejleder på skolen:

 • Du går i 9. klasse og er vurderet ikke-uddannelsesparat
 • Du går i 10. klasse og er vurderet ikke-uddannelsesparat

eVejledning:

 • Du går i 9. klasse og er vurderet uddannelsesparat
 • Du går i 10. klasse og er vurderet uddannelsesparat
 • Du er under 25 år og har gennemført en ungdomsuddannelse
 • Du er under 25 år og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse
 • Du er over 25 år

Læs mere om eVejledning

Den kommunale ungeindsats (KUI):

 • Du er under 18 år og har forladt grundskolen
 • Du er under 25 år og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse

Se Vejledning gennem Den kommunale ungeindsats (KUI)

Hvem kan hjælpe mig hvis jeg har tekniske problemer?

Har du spørgsmål af teknisk karakter, der handler om ansøgningsprocessen, så kan du få hjælp af optagelses.dk's support. Mail og telefonnummer til supporten finder du på Optagelse.dk

På optagelse.dk finder du endvidere en række brugervejledninger til, hvordan du ansøger. Se optagelse.dk/ungdom.