Artikel

Optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse, kan du gå til en optagelsesprøve og optagelsessamtale.

Hvis du ønsker at starte på en gymnasial uddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, er det dit resultat ved optagelsesprøven og optagelsessamtalen, der afgør, om du bliver optaget.

Bemærk, at du ikke kan gå til optagelsesprøve og samtale, hvis du søger hf direkte efter 9. klasse.

Fold alle afsnit ud

Ansøgningsproces

Du skal søge om optagelse på en gymnasial uddannelse via www.optagelse.dk seneste 1. marts. Her kan du prioritere op til 5 uddannelsesønsker.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, får du hjælp til ansøgningen af din UU-vejleder.

Reservation af plads

Inden 1. maj får du besked om, at du har fået reserveret en plads på en skole. De fleste ansøgere vil få reserveret en plads på den skole, de har valg som 1. prioritet. Du kan læse mere om fordelingen af pladser i Spørgsmål og svar om optagelse på en gymnasial uddannelse.

Indkaldelse til optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse, bliver du automatisk indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale.

Det er den skole, du har valgt som 1. prioritet, der indkalder dig. Det er også her, du skal til optagelsesprøve og optagelsessamtale, selvom du evt. har fået reserveret plads på en anden skole.

Optagelsesprøven og optagelsessamtalen

Optagelsesprøven er en skriftlig prøve, der varer fire timer. Der er opgaver inden for fagene:

 • dansk
 • matematik
 • engelsk
 • fysik/kemi

Prøven bedømmes med bestået eller ikke-bestået.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i:

 • resultatet af optagelsesprøve
 • ​resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering
 • din studievalgsportfolio

En bestået optagelsesprøve er altså i sig selv ikke nok til at blive optaget på uddannelsen.

Prøvedatoer

Hvert år bliver der afholdt tre optagelsesprøver.  I 2019 afholdes der optagelsesprøve følgende datoer:

DatoPrøveTidspunkt
Den 14. juni 20191. optagelsesprøve10.00-14.00
Den 6. august 20192. optagelsesprøve10.00-14.00
Den 16. august 20193. optagelsesprøve10.00-14.00

Hvem skal til optagelsesprøve?

Den tidlige optagelsesprøve er for de ansøgere, der på forhånd ved, at de skal til optagelsesprøve. Det kan fx være:

 • ansøgere fra prøvefrie skoler
 • ansøgere fra efterskoler, hvor der ikke aflægges prøve
 • ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen
 • ansøgere, der har søgt om optagelse for sent
 • ansøgere, der har været syge ved en af prøverne til folkeskolens afgangseksamen eller prøverne i 10. klasse
 • ansøgere til en 3-årig gymnasial uddannelse, der ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, vil du blive indkaldt til den tidlige optagelsesprøve, selv om du kan blive optaget direkte, hvis du får mindst 6,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen. 

Den sene optagelsesprøve er for øvrige ansøgere. Det er:

 • ansøgere, der er vurderet uddannelsesparate, men som ikke består folkeskolens afgangseksamen
 • ansøgere, som får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 af de lovbundne prøver
 • ansøgere, der har været syge ved en af prøverne til folkeskolens afgangseksamen eller prøverne i 10. klasse, og som ikke nåede den tidlige optagelsesprøve
 • øvrige ansøgere, der skal aflægge prøven for at kunne optages på den ønskede uddannelse

Denne prøve kan også bruges som andet prøveforsøg og sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve. 

Svar på prøven og samtalen

Du får tidligst svar på, om du er optaget umiddelbart efter optagelsessamtalen og senest 2 uger efter optagelsesprøven.

Hvis du ikke bliver optaget, skal du kontakte din vejleder i kommunen, som hjælper dig med at lægge en plan for dit videre uddannelsesforløb. Du har også mulighed for at gå til optagelsesprøve og samtale for anden gang. 

Standardiseret vurdering

Hvis du ønsker at starte på hf, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, skal du ikke til optagelsesprøve. Du kan i stedet blive optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Det er rektor på den ønskede skole, der foretager vurderingen. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

Bemærk, hvis du ønsker at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse (hhx, htx eller stx), men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, skal du til optagelsesprøve og optagelsessamtale.