kursus i IKT-administration
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

IKT-administration

På områdets kurser beskæftiger du dig med etablering og drift af it-systemer i din virksomhed, og du får forudsætninger for bruge din it-faglige ekspertise til at vejlede og yde support til kolleger, medarbejdere og kunder.

Fakta

Navn:
IKT-administration
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2268

Du arbejder fx med budgetter, statistikker og sikkerhed. Nogle kurser handler om programmer og brugerflader i virksomhedens digitale workflow, andre om vedligehold og opdatering af systemer til salg, markedsføring og kommunikation. Kommunikation er en central kompetence, uanset om du skal håndtere smartboardet eller klare opdateringen af virksomhedens website.

Kurserne henvender sig til medarbejdere, der deltager i administration af virksomhedens it-systemer. Du kan fx have en merkantil erhvervsuddannelse inden for administration.

Se alle AMU-kurser inden for området IKT-administration på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

IKT-administration omfatter kurser inden for emnerne:

  • Administration af IKT-budgetter, -investeringer og -omkostninger
  • Drift og vedligeholdelse af programmer, it-systemer og -udstyr
  • Opsætning af udstyr og udbygning af IKT-systemer
  • Vejledning, servicering og formidling af IKT

Kurserne udbydes typisk af erhvervsskoler flere steder i landet.

Værd at vide

IKT-administration omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Handel, administration, kommunikation og ledelse.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Jobrelateret brug af styresystemer på tablet
Digitale kompetencer til online undervisning
Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Projektstyring med IT-værktøj
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer
Søgemaskineoptimering af digital kommunikation
Praktik for F/I
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Anvendelse af præsentationsprogrammer
Præsentationsteknik i administrative funktioner
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion
Samarbejde i grupper i virksomheden
Projektudvikling og gennemførelse
Projektorienteret arbejde
Udarbejdelse af projektrapporter
Tekster til nettet - formulering og opbygning
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Grundlæggende videooptagelse og redigering
Udarbejdelse af publikationer i et dtp-program
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information