En uu-vejleder med en ung elev
Artikel

Vejledning gennem Den kommunale ungeindsats (KUI)

I kommunerne kan du gennem Den kommunale ungeindsats få vejledning om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv, når du går i grundskolen, eller er under 25 år og ikke har en ungdomsuddannelse.

Vejlederne yder vejledning til elever i folkeskolens 7.-10. klasser. De giver kollektiv vejledning til alle og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til den ønskede uddannelse, lige som de formidler og koordinerer udsendelsen af elever i introduktions- og brobygningsforløb i 8.-10. klasse.

De giver også vejledning til andre unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen. Vejledningen kan være opsøgende og er koordineret med andre kommunale vejledningstilbud.

Den kommunale ungeindsats kan desuden yde vejledning til andre under 30 år i samarbejde med jobcentrene.

Fold alle afsnit ud

Find Den kommunale ungeindsats i din kommune

Find Den kommunale ungeindsats i den kommune, hvor du bor. Vær opmærksom på, at nogle kommuner bruger andre betegnelser end Den kommunale ungeindsats (fx Ungecenter eller Ungeenhed).

Oversigten indeholder link til kommunernes adresser og hjemmesider, hvor du kan finde kontaktinformationer.

Du kan også finde din personlige vejleder på Min vejleder eller Find vejleder.