Arbejde med stiksav
Artikel

Undervisningen på en erhvervsuddannelse

På erhvervsuddannelsen får du praksisorienteret og erhvervsrettet undervisning.

Undervisningen tager udgangspunkt i emner og cases fra virkeligheden, og den tilrettelægges som praktiske projekter, der giver dig erfaring med faget.

Fold alle afsnit ud

På erhvervsskolen

Når du begynder i erhvervsuddannelsens grundforløb, er du sammen med andre, som har valgt samme uddannelsesvej som du. Begynder du på erhvervsskolen direkte efter 9. eller 10. klasse, undervises du på hold sammen med jævnaldrende. 

På erhvervsskolen er undervisningsformen praktisk orienteret, dvs. du lærer ved selv at udføre konkrete arbejdsopgaver. Undervisningen er fx tilrettelagt i projektforløb, hvor du gennemgår typiske arbejdsprocesser, lærer at bruge værktøj og maskiner, afprøver teknikker og arbejdsmetoder og øver dig i at fremstille produkter.

Dine lærere på skolen har som regel selv erhvervserfaring fra branchen og kan forklare dig, hvorfor du skal lære noget bestemt, og hvordan du kan bruge det, når du selv bliver faglært og skal ud at arbejde med dit fag.

Lærerne underviser, demonstrerer de færdigheder, du skal tilegne dig, og vejleder dig, når du skal løse opgaver.

Praktisk oplæring

På erhvervsuddannelsen skal du i praktik i en virksomhed det meste af tiden. Mens grundforløbet foregår på erhvervsskolen, foregår hovedforløbet primært som praktisk oplæring i praktikvirksomheden.

Praktikken er en vigtig del af erhvervsuddannelsen efter grundforløbet. Her bliver du oplært i de arbejdsområder, der hører til din uddannelse, bliver rutineret i arbejdet og får erfaring med hverdagen i jobbet.

Du går på arbejde på lige fod med de andre medarbejdere i virksomheden og har de forpligtelser, der hører til at være ansat og få løn. Du skal fx møde til de aftalte tider, engagere dig i arbejdet og kommunikere med dine chefer og kolleger.

Arbejdspladsen har også forpligtelser over for dig. De skal tage sig af din uddannelse og sørge for, at du lærer det, du skal for at blive uddannet inden for faget. De skal også betale dig den aftalte elevløn, overholde arbejdstidsregler mm.

I løbet af praktikken skal du en gang imellem tilbage på erhvervsskolen og have skoleundervisning. Skoleperioderne er aftalt og tilrettelagt i den uddannelsesaftale, du har med virksomheden.

Teori

I skoleperioderne udbygger du din faglige kunnen med den teori, du skal bruge. Den faglige teori, der ligger bag alt praktisk arbejde, skal du kende, hvis du skal være dygtig til dit fag.

På skolen har du fag, der er direkte rettet mod den branche, du uddanner dig i. De er måske nye for dig og er selvfølgelig forskellige alt efter, hvilken uddannelse du har valgt. En kok skal vide meget om fx hygiejne, mens en handelsuddannet skal være godt inde i erhvervsøkonomi, og en mekaniker har brug for at fordybe sig i motorers opbygning.

Du skal også have fag, du kender fra folkeskolen, fx dansk, matematik og engelsk, men de vil også give dig viden, du skal bruge i din uddannelse. Fagene har et højere fagligt niveau end i folkeskolen, og du skal lave hjemmearbejde og kunne arbejde selvstændigt og engageret. Men du har også lærere til at instruere, vejlede og hjælpe dig fagligt.

Den teori, du lærer på erhvervsskolen, lærer du at bruge i praksis til  konkrete projekter på skolen, og når du er ude som elev i praktikvirksomheden.

Differentieret undervisning

Vi lærer på forskellig måde og har forskellige behov og faglige interesser. På erhvervsuddannelsen kan undervisningen tilpasses til dig og din måde at lære på, hvad enten du er stærkest til det teoretiske eller det praktiske.

Du kan fx vælge at tage fag på ekstra højt niveau i forbindelse med eux. Det er en god mulighed, hvis du overvejer at læse videre på en videregående uddannelse efter din erhvervsuddannelse. Du kan også vælge fag, som giver dig ekstra støtte inden for områder, hvor du har brug for det.

Forskellige miljøer

Erhvervsuddannelse dækker over mange forskellige uddannelser, fx bager og konditor, fotograf, kontoruddannelsese, social- og sundhedsuddannelse, landbrugsuddannelse, mediegrafiker, metalsmed, tjener og mange flere. Uddannelsernes indhold er derfor meget forskelligt, og miljøet, stemningen, kammeratskabet og undervisningsformen på uddannelsen varierer alt efter, hvilken uddannelse det er.

Erhvervsskoler er fællesbetegnelsen for tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og social- og sundhedsskoler. Nogle erhvervsuddannelser udbydes på mange erhvervsskoler, mens andre mindre uddannelser kun udbydes få steder i landet. Hvis du skal rejse til en anden del af landet for at tage den uddannelse, du ønsker, kan du overveje at bo på et skolehjem.